تارنمای خبری امرداد
نشست یک‌صدودوازدهم انجمن زرتشیان تهران

بازرس درباره‌ی 3 درصد اعیانی توضیح خواست

انجمن زرتشتیان تهران گردش 43نشست هفتگی انجمن با موضوع ‌های 3 درصد اعیانی آموزش و پرورش، دو گزارش از تالارهای جشنگاه و همچنین پیگیری دبیران پیشین کانون دانشجویان زرتشتی از مصوبه‌ی مالی اجرا نشده آغاز شد.
خدایار فریدونی، بازرس انجمن زرتشتیان تهران پیش از دستور نشست انجمن در باره‌ی 3 درصد اعیانی آموزش و پرورش توضیح خواست و دو گزارش زیر را از تالار جشنگاه خسروی و مارکار تهرانپارس مطرح کرد:
– گروه موسیقی از کرمان و دیگر شهرها برای عروسی به تهران می‌آیند این در حالی است که تهران گروه‌های هنری دارد.
– تالار مارکار تهران‌پارس جایگاهی برای نشیمن عروس و داماد هنگام صرف شام ندارد. اتاق جنب تالار مکانی مناسب است ولی در حال حاضر این فضا انباری برای وسایل کانون دانشجویان است.
کامبیز میزانیان در پاسخ به سخنان بازرس انجمن درباره‌ی سه درصد اعیانی آموزش و پرورش گفت: شش مدرسه‌ی گیو، گشتاسب، انوشیروان، که در منطقه‌ی شش آموزش و پرورش هستند و  جمشیدجم، رستم‌آبادیان و فیروزبهرام در منطقه‌ی 12 آموزش و پرورش، در سال 1357 خورشیدی اجاره داده و در اختیار آموزش پرورش قرار گرفتند که برابر با یکی از بندهای این قرارداد 3 درصد از قیمت اعیانی این مدارس به‌ عنوان اجاره در اختیار انجمن برای استهلاک قرار داده شود تا سال 1385 خورشیدی که از این تاریخ تاکنون دریافتی نداشتیم که پیگیری برای قیمت‌گذاری انجام‌ شده تا بودجه‌ی این 11 سال تخصیص و دریافت شود.
مهردخت شهریاری فرنشین کمیسیون خدمات در باره‌ی دو گزارش بازرس گفت: اجرای گروه‌ها‌ی هنری بر پایه‌ی فراخوان انجمن برای همکاری همکیشان است و انجمن مصوبه دارد. گروه‌های هنری از کرمان و شیراز رزومه دادند و مورد تایید قرار گرفت. محدودیتی برای تهرانی بودن نداشتیم و همه‌ی گروه‌هایی که در تالار اجرا دارند زرتشتی هستند.
درباره‌ی تالار مارکار نیز بازدید داشتیم و اتاق مناسب تشخیص داده شد و در حال بررسی با دبیر کانون هستیم تا وسایل خود را جابجا کنند.

سینا گشوادی و سیاوش مندگاری دو دبیر پیشین کانون دانشجویان زرتشتی پیش از دستور نشست برای پیگیری مصوبه‌ی مالی گردش 42 که تاکنون اجرا نشده است در نشست 112 انجمن حاضر شدند و  پرسشی را مطرح کردند: هیچکدام از مصوبه‌های نشست 130 گردش 42 انجمن زرتشتیان تهران پاکنویس نشده و چرکنویس هم امضا نداشته است و همراه با مصوبه‌ی بودجه‌ی کانون دانشجویان زرتشتی چند مصوبه‌ی دیگر هم در آن نوشته شده و اگر آن‌ها پرداخت‌ شده چرا این یک مصوبه پرداخت‌ نشده است؟
این گفت‌وگوها پاسخی از سوی هموندان انجمن به همراه نداشت.
در دنباله‌ی نشست 112 گردش 43 انجمن مصوبه‌ی مالی مربوط به کانون مبنی بر درخواست بودجه‌ی سال 1394 خورشیدی کانون دانشجویان زرتشتی پیرو نامه‌ی کانون و مصوب 20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 105 میلیون ریال خوانده شد.

 نشست نودونهم کمیسیون مالی با 23 مصوبه تشکیل شد:

 • اسناد مربوط به هزینه‌ی فروردین‌ماه 1397 سرویس مدارس زرتشتی مصوب 3 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 501 میلیون ریال
 • تصویب پرداخت مبلغ 6 میلیون و 400 هزار ریال بابت آگهی مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم در روزنامه‌ی اطلاعات
 • تصویب هزینه کرد طبق 3 فقره صورتحساب تعمیرات پذیرش گاه پارسایی طبق مصوبه‌ی 3 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان به مبلغ 6 میلیون و 416 هزار ریال
 • دو فقره صورتحساب مربوط به خرید لورک مراسم گهنبار چهره‌ی میدیوزرم‌گاه و گهنبار پذیرشگاه پارسایی به مبلغ 14 میلیون و 420 هزار ریال
 • تصویب اسناد مربوط به 105 عدد نصب سنگ آرامگاه قصرفیروزه مصوب 27 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 682 میلیون و 500 هزار ریال
 • 8 فقره اسناد مربوط به تنخواه دفتر فنی مربوط به مارکار و آدریان و سایر اماکن انجمن مصوب 20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان به مبلغ 5 میلیون و 324 هزار ریال
 • اسناد مربوط به خرید، حمل و تخلیه‌ی کنده‌های چوب مصوب 8 خردادماه 1396 و 20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 21 میلیون و 750 هزار ریال
 • تسویه‌ی صورتحساب‌های مربوط به دوخت 7 دست لباس موبدان و هزینه‌ی حمل آن‌ها به مبلغ 26 میلیون و 200 هزار ریال طبق مصوبه‌ی 40 میلیون ریالی 2 بهمن‌ماه 1396 کمیسیون فرهنگی
 • تصویب مبالغ پرداختی به مستمری بگیران در رابطه با کارت‌های هدیه برای سال 1396 به مبلغ 119 میلیون و 500 هزار ریال مصوب 18 دی‌ماه 1396 کمیسیون روابط عمومی
 • اسناد مربوط به مراسم دیدوبازدید نوروز 1397 در سالن خسروی و 6 فروردین جشن زایش اشوزرتشت در مارکار تهران‌پارس مصوب 7 اسفندماه کمیسیون فرهنگی به مبلغ 53 میلیون و 150 هزار ریال
 • دو فقره اسناد مربوط به خرید دارو از داروخانه‌ی داریوش مصوب 27 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 3 میلیون و 80 هزار ریال
 • کلیه‌ی اسناد مربوط به مصوبه‌های 16 بهمن‌ماه و 7 اسفندماه 1396 کمیسیون خدمات در مورد نظافت اماکن و تدارکات سال نو به مبلغ 38 میلیون و 439 هزار ریال
 • اسناد مربوط به هزینه کرد خانه‌ی کیخسروی مصوب 21 اسفندماه 1396 کمیسیون ساختمان به مبلغ 65 میلیون و 361 هزار ریال
 • هزینه‌های مربوط به آدریان بزرگ مصوب 27 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 8 میلیون و 380 هزار ریال
 • اسناد مربوط به هزینه کرد خانه فرهنگ‌وهنر مصوبه‌ی 27 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 2 میلیون و 248 هزار ریال
 • خرید کارت‌های تبریک نوروزی مصوب 27 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال
 • اسناد مربوط به سندهای مالکیت خوابگاه فلفلی یزد بر اساس مصوب سال 1396 هیات رییسه به مبلغ 64 میلیون و 297 هزار و 740 ریال
 • دو فقره صورتحساب مربوط به کمپرسور قنات آرامگاه مصوب 23 امردادماه 1396 و 13 آذرماه 1396 و 11 آبان‌ماه 1396 به مبلغ 112 میلیون ریال مربوط به کمیسیون موقوفات
 • تسویه‌ی پرداختی به پیمانکار در رابطه با قنات جنوبی آرامگاه مصوبه‌ی 8 خردادماه 1396 و 13 خردادماه 1396 هیات رییسه مبلغ 250 میلیون ریال با توجه به قرارداد فی‌مابین
 • هزینه کرد پرداخت بر اساس قرارداد مصوب 23 امردادماه 1396 و متمم آن 8 خردادماه 1396 در رابطه با قنات اصلی قصرفیروزه به مبلغ 400 میلیون ریال
 • تسویه‌حساب هزینه کرد مربوط به پیمانکار عمران ترسیم پرشین مصوب 23 اسفندماه 1395 و اول خردادماه 1396 کمیسیون ساختمان در رابطه با اصلاح سیستم گاز لوله‌ی فشارقوی آرامگاه قصرفیروزه به مبلغ 763 میلیون ریال
 • تسویه‌ی اسناد مربوط به هزینه‌های جمع‌آوری خاشاک و نظافت آرامگاه قصرفیروزه مصوبه‌ی 29 خردادماه 1396 کمیسیون خدمات به مبلغ 100 میلیون ریال
 • گزارش مربوط به درخواست بودجه‌ی سال 1394 کانون دانشجویان زرتشتی پیرو نامه‌ی کانون و مصوب 20 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی به مبلغ 105 میلیون ریال

یکصدوبیست‌ونهمین جلسه‌ی کمیسیون خدمات با 7 مصوبه و یک گزارش تشکیل شد:

 • با کارکرد دندان‌پزشکان درمانگاه یگانگی در اسفندماه 1396 جمعا به مبلغ 363 میلیون و 515 هزار ریال موافقت شد.
 • با پرداخت مبلغ 88 میلیون و 540 هزار ریال جهت پرداخت حقوق کارگران قصرفیروزه، هزینه‌ی حمل زباله و دیگر هزینه‌ها موافقت شد.
 • با فاکتورهای درمانگاه یگانگی در وجه لابراتوار بهسازان دندان در اسفندماه 1396 به مبلغ 7 میلیون و 200 هزار ریال موافقت شد.
 • با مبلغ 3 میلیون ریال جهت نظافت واحد بالای درمانگاه یگانگی موافقت شد.
 • با صورت هزینه‌های درمانگاه یگانگی جمعا به مبلغ 26 میلیون و 283 هزار ریال در فروردین‌ماه موافقت شد.
 • با توجه به انعقاد قرارداد یک‌ساله با شرکت تدبیر پیشرو هستی در رابطه با بیمه‌ی تکمیلی کارمندان انجمن که سرانه‌ی هرماه مبلغ 500 هزار ریال می‌باشد با تصویب پرداخت یارانه در هرماه به میزان هر نفر 250 هزار ریال موافقت شد که جمعا سالیانه 183 میلیون ریال است.
 • با پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال جهت صدابرداری مجمع عمومی برای انتخابات هیات مدیره‌ی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران موافقت شد.

گزارش: یک خیراندیش 2 عدد کابینت زمینی قابل شستشو به نامگانه‌ی پدرشان “جمشید شهریاری” به پاکشوی‌خانه‌ی قصرفیروزه اهدا کردند.

کمیسیون فرهنگی با 2 مصوبه و 2 گزارش:

 • کارکرد راهنمای گردشگری آدریان تهران از سوم تا سیزدهم فروردین‌ماه 1397 جمعا 65 ساعت و از 14 تا پایان فروردین‌ماه 1397 جمعا 93 ساعت و 35 دقیقه مورد تایید است.
 • کمک‌هزینه‌ی برگزاری 3 برنامه‌ی اردوی دانش‌آموزی و جام وهمن و مانتره کانون دانشجویان زرتشتی در سال 1394 به مبلغ 105 میلیون ریال مورد تایید کمیسیون است.

گزارش:

 • سازمان جوانان زرتشتی از کلیه‌ی هموندان انجمن زرتشتیان تهران دعوت می‌کند تا در مراسم سدره پوشی 6 تن از دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم دبستان در روز گوش ایزد برابر با 13 شرکت کنند.
 • آیین گهنبار در تاریخ جمعه 14 اردیبهشت‌ماه 1397 از ساعت 18 و 30 دقیقه در خانه فرهنگ‌وهنر برگزار می‌شود که از کلیه‌ی هموندان انجمن زرتشتیان تهران دعوت می‌کند تا در این مراسم شرکت کنند.

مصوبه‌ی کمیسیون روابط عمومی:

 • افزایش دریافتی مستمری‌بگیران یزد و تهران از مبلغ 3 میلیون ریال به 3 میلیون و 500 هزار ریال و افزایش 16.6 درصدی دریافتی سایر مستمری‌بگیران مورد تایید است.

مصوبات کمیسیون ساختمان:

 • برآورد هزینه‌ی نصب آرام‌بند برای در ورودی ساختمان اردستانی تا سقف 2 میلیون ریال
 • برآورد هزینه‌ی ساخت و نصب هود صنعتی آشپزخانه‌ی آرامگاه زرتشتیان تا سقف 100 میلیون ریال

مصوبه کمیسیون موقوفات:

 • در خصوص یکی از مدارس استان یزد مصوب گردید مبلغ 200 میلیون ریال بابت مرمت و خرید تجهیزات ساختمان دبستان دخترانه‌ی مارکار واقع در شهر یزد خیابان آتشکده اختصاص یافت.

 

نشست یک‌‌‌صدودوازدهم انجمن زرتشتیان تهران دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در غیاب رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشیان تهران، راشین جهانگیری، اردشیر اورمزدی و آرمین هورمزدی برگزار شد و پس از دو ساعت و نیم گفت‌وگو و واکاوی مصوبه‌ها به پایان رسید.

 

 

 

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
3 نظرات
 1. معلم می گوید

  خانم‌ها و آقایان هموند انجمن زرتشتیان تهران فرزندان چند نفر از شما زیر دست آموزگاران زرتشتی مدارس خودمون آموزش و پرورش یافتند آیا شایسته نبود با یک شاخه گل، نه فقط با یک شادباش خالی روز معلم را به آنها تبریک می‌گفتید. ما را پیش همکاران غیرهمکیش سرافکنده کردید.

 2. فرامرز پوررستمی می گوید

  با درود. بخشی از خبر نشست به پرسش بازرسان ویژه شده بود که جای شادمانی دارد. امیدوارم در دوماه باقیمانده تا مجمع همگانی و گزینش بازرس، نقش مهم خود را بیش از پیش به عهده بگیرند و پرسشگر و پرتلاش باشند. ایدون باد!

 3. همکیش می گوید

  آیا بازرس از توضیحی که در مورد 3 درصد دریافت کردقانع شد؟ ما که قانع نشدیم. همین پاسخ را 6 سال است دریافت میکنیم و خبر جدیدی نشده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید