تارنمای خبری امرداد
پیام انجمن موبدان به کنگره‌ی جهانی زرتشتیان

امیدواریم به بار نشستن نتایج گرانبار این همایش بزرگ را ببینیم

انجمن موبدان تهران در آستانه‌ی برگزاری یازدهمین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان به هیات برگزارکننده‌ی این کنگره پیام فرستاد.
یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان 11 تا 14 خوردادماه 1397 در شهر پرت استرالیا برگزار می‌شود. پیام انجمن زرتشتیان تهران به دو زبان فارسی و انگلیسی در پی آمده است:

                                                به خشنودی اهورامزدا

                                 گرامی هیات برگزار کننده کنگره زرتشتیان سراسر گیتی در کشور استرالیا

به سخنان مهین گوش فرا دهیم، با اندیشه روشن در آن بنگریم. هر مرد و زن خود باید راه خویش را برگزیند. باشد که رستگار گردیم. (یسنا هات 30، بند2)  

 

با درود به فروهر پاک اشوزرتشت، نخستین پیام‌آور راستی و نیکی در جهان که پس از شک کردن به باورهای سراسر دروغ  مردمان زمان خود، با فراگیری آخرین دانش زمان، به هدف شناخت آفرینده جهان هستی و قوانینی که برجهان حاکم کرده است و دریافتن علمی‌ترین راه نجات بشر از این‌همه جعل و خرافات که در جهان آن‌روز حاکم بود.  پس از درون نگری بسیار به وسیله وهومن، با اهورامزدا (هستی بخش ابردانا)، به هم‌پرسگی رسید و به یکتایی و بی همتایی او پی برد و به حقایق بی‌شماری دست یافت که به‌گونه بسیار فشرده بصورت اشعاری بسیار نغز و بی نهایت پرمغز، در« کتاب آسمانی گاتاها»، گرد آوری و به جهانیان پیشکش نمود. که امروزه نیز پس از گذشت چهارهزار سال، نه تنها ما زرتشتیان که اوستاشناسان و بزرگان جهان، پیام‌های اهورایی این پیام‌آور بزرگ ایرانی را که برمبنای شک کردن، دانش‌اندوزی و کوشش در یافتن علمی‌ترین راه  مثبت و سازنده‌ی مبارزه با دروغ و تعصب و خرافات برپایه‌ خرد دانا و وجدان بیدار بنا شده است، و « راستی گستر و نیکی افزا و انسان ساز می‌باشد. را از بالاترین آموزش‌هایی می‌دانند که می‌تواند در قرن بیست‌و‌یکم نیز، راه گشای حل مسایل و مشکلات نه تنها جامعه زرتشتیان که همه جوامع بشری باشد.

همچنین با پیشکش بهترین درود‌ها به روان و فروهر موبدان و بخردانی که در درازای تاریخ پر از گرفتاری زرتشتیان، توانستند اصول دین مزدیسنی(گاتیک) را بدقت درک کرده و نگاهبانی کنند. و به صورت انجمنی، طریقت(هاتیک) و شریعت( گاتیک) کیش زرتشتی را برپایه اصول دین، تازه گردانیده و به روز نمایند و با سپاس از شما فراهم‌کنندگان فرزانه این همایش بزرگ جهانی، که توانستید، با برنامه‌ریزی دقیق، زرتشتیان جهان را در این همایش سپندینه، به دور یکدیگر گرد آورید. تا بتوانند با شنیدن سخنرانی‌های سخن‌رانان گرامی، با اندیشه روشن، به فهم و درک خود از پیام‌های اهورایی اشوزرتشت بیافزایند. و کار دین که  «وجدان پروری از راه خرد ورزی است» را در باور خود نهادینه و فرهنگی کنند. و برسطح همازوری با یکدیگر و با همه نیکان و وهان جهان، برپایه آخرین دانش روز، بیافزایند. و با سپاس بیشتر از شما گردانندگان این همایش بزرگ سپندینه، که کوشش می کنید و خواهید کرد که با تشکیل و سازماندهی گروه‌های اجرایی باورمند، کاردان و باوجدان، نتایج گرانباری که از این همایش بدست می‌آید را در جامعه زرتشتیان جهان استقرار دهید و  پابرجا سازید.

 بی گمان همه همکیشان دین‌دار و دین‌یار، به ویژه جوانان ارجمند که آینده‌سازان جامعه به ظاهر کوچک و به معنی بزرگ ما زرتشتیان می‌باشند، از این گردهمایی بزرگ، بسیار شادمان می باشند و بی‌شمار بهره خواهند برد. که اینجانب به عنوان رییس انجمن موبدان خویشکاری دارم که از سوی همه هموندان، موبدان و موبدیاران زن و مرد و همه‌ی زرتشتیان ساکن کشور اهورایی‌مان ایران، از کوشش بی‌دریغ و فراوان شما، قدردانی و سپاسگزاری کنم. باشد که در آینده نزدیک، شاهد به بارنشستن نتایج گرانبار این همایش بزرگ جهانی در بین همه زرتشتیان جهان باشیم. در  پناه اهورامزدای یکتا و بی همتا

                                      

                                                               تن تان سالم و پرتوان ، خردتان دانا و پویا، وجدانتان هشیار و بیدار باد

                                                                                                           ایدون باد . ایدون ترج باد.                      

                                                                                                         موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

                                                                                                          رییس انجمن موبدان تهران 

 

کنگره جهانی زرتشتیان در استرالیا

 

Kshnaothra Ahurahe Mazdao

 

May Prosperity be to him, through whom Happiness comes to others (Gatha Ushtavaiti)

 

Respected members of the 2018 WZ Congress organizers,

 Please, find below, a translation into English of the Iranian Mobed’s Council message, as attached herewith – in Farsi, that may be read out to the attending congregation.

 With due Salutations to the Sacred Farohar of Asho Zarathushtra, the first messenger of Truth and Righteousness in this world. He, who dared to point out the evil practices based on Lies and deceit, harmful to living beings, and who brought forth a Religion based on the understanding of the rules governing the universe, created by a sole and unique, All Wise, Creator.

 His knowledge evolved from insights gained as a result of answer found by His Good Mind, while searching for the Basics of Creation, through Ahura Mazda (The All Wise Creator). His Teachings are compiled, briefly and to the point, within The Gathas (Songs) of Zarathushtra. Revelations and Teachings which, after millennia passage of time, appear up to date and scientific; as acclaimed by world’s well-known researchers. His Religion teaches A Good Life based on Righteousness and fight with evil as well as falsehood. His Teachings can be a good solution to the majority of the problems that face our Community and worldwide.

 Our Praise, also, go to the Community Leaders and Priests who, throughout the trouble filled history of our Religion, have strived to guard and maintain the high ethical and humanitarian standards as set by our Religion. Organized consultative bodies (Anjumans), by our community leaders, and Ritual techniques, maintained by our priests have helped to keep our Religion secured and up to date.

 The Council of Iranian Mobeds consider, as highly praiseworthy, the periodical efforts of our community well wishers in bringing together our worldwide Community leaders and diasporas to get together so as to discuss and arrive at the best solutions for the likely problems of our community welfare as well to instill a better and up to date understanding of the Messages of our Prophet Zarathushtra.

 We, sincerely, Pray that your pious efforts in arranging for consultative Round Tables of experts and scholarly speeches; you will lead this year’s World Zoroastrian Congress to come out with, AND STRICTLY IMPLEMENT, Resolutions that will further instill our true Religious Ideals, especially into our youths, and bring about a strong bonding and Hamazoory between our worldwide Community Members. Amen.

 As the, democratically, elected president of the Council of Iranian Mobeds, on behalf of my colleagues elected to the BOD of this Anjuman, on behalf of all the Mobeds and Para Mobeds (male and females) as well as on behalf of all our Community members of this Ahuraic Motherland Iran I, once again express my gratitude to the each one of the organizers and helpers as well as the gracious Sponsors of this year’s World Zoroastrian Congress.

 Wishing you, all, Good Health and Vigor, increased God given Wisdom and Clear Conscience, and,

With my best regards,

Mobed Dr. Ardeshir Khorshidian,

President,

Anjoman e Mobedan e Iran,

Tehran

    

کنگره‌ی  جهانی زرتشتیان

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید