تارنمای خبری امرداد

کدام‌ میراث طبیعی ایران را شایستهی ثبت جهانی می‌دانید؟

یونسکوکویر «لوت» ایران به تازگی به عنوان نخستین میراث طبیعی در یونسکو به ثبت رسیده است. بنابر تعریف سازمان یونسکو میراث طبیعی به ساختارهای فیزیکی و زمین‌شناختی مانند جنگل‌ها، آبشارها و زیستگاه‌هایی می‌گویند که دارای ارزش نگهداری هستند. گروه دیگر میراث تاریخی مانند بناهای تاریخی هستند که می‌بایست در پاسداری آن‌ها کوشید. بسیاری از آثار دیگر ایران هستند که بنا بر باور کارشناسان شایسته‌ی ثبت در سیاهه‌ی(:فهرست) یونسکو هستند.‌ اکنون از شما خوانندگان «امرداد» می‌خواهیم تا آثار طبیعی که در ایران شایسته‌ی ثبت جهانی هستند، معرفی کنید.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید