تارنمای خبری امرداد
آگاهی‌رسانی گروه آموزشی و پژوهشی پویندگان راه اشا

کمپین پاسداری از زیست‌بوم زمین به گاه پَیتَه‌شَهیِم‌

گروه پویندگان راه اشا، همزمان با گهنبار چهره پیته‌شهیم‌گاه آفرینش زمین، دوستداران ایران‌زمین را به همازوری با کمپین پاسداشت آفرینش و زیست بوم پاک فراخوانده است.

گروه آموزشی پژوهشی پویندگان راه اشا برآن است تا در ۶ چهره گهنبار سال، با فراخوان کمپین پاسداری از زیست‌بوم پاک، مردمان را برای پاسداشت آفرینش‌های دادار اورمزد همازور کند.

گهنبار چهره پیته‌شهیم‌گاه آفرینش زمین پاسداری از زمین پاک و پاکسازی زمین است. نابودی زمین در کشاورزی نادرست و معدن روی می‌دهد. در گذشته با اینکه نیاکان ما توان بهره‌ بردن از معادن را داشتند و ظرف‌های فلزی گواه برآن است، همیشه نگهبان زیست‌بوم و بازسازی آن بودند نه مانند امروز که کوه را یک‌جا بخورند و زمین را از پوشش گیاهی کچل کنند. کنش کنیم و حساس کنیم مردم را برای بهره بردن درست از زمین و بسیاری کنش‌های دیگر در راستای پاکسازی زمینمان.

پویندگان راه اشا، همه کسانی که دل در گرو ایران دارند را فراخوانده تا در گسترش آرمان این کمپین کوشا باشند و به پاسداشت آفرینش، زمین پاک بپیوندند.

در این راستا، خویشکاری (:وظیفه) هریک از دوستداران ایران‌زمین این است، ۳ تن از دوستان را آگاه سازند که در پنج روز گهنبار چهره پیته‌شهیم‌، گاه آفرینش زمین از اَشتاد تا اَنارام ایزد و شهریورماه برابر با یکشنبه ۲۱ تا پنجشنبه ۲۵ شهریورماه بیشتر بر پاسداری از زمین پاک حساس باشند.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.