تارنمای خبری امرداد

پاکسازی دَرِمهر محله تل با همیاری دهشمندان

انجمن زرتشتیان یزد همراه با ارایه گزارش از روند نخاله‌برداری و پاکسازی «درمهر» محله‌ی تَل، نام نیک‌اندیشان همیار را به آگاهی رساند.

انجمن زرتشتیان یزد در پی پاسداشت و نگهداری این جایگاه سپند آتشکده محله‌ی تل با انتشار فراخوان، همکیشان و دهشمندان را دعوت کرد تا با پرداخت کمک هزینه، این انجمن را در پاکسازی و نخاله‌برداری ساختمان آتشکده یاری رسانند. شماری از نیک‌اندیشان با کمک‌های مالی خود، در به انجام رسیدن این فراخوان همیاری کردند.
در گام‌ نخست برای نخاله‌برداری این ساختمان هزینه‌ای نزدیک به ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده بود. انجمن زرتشتیان یزد به پاس سپاسگزاری از نیک‌اندیشان دهشمند نام آنان را به شرح زیر منتشر کرده است:

ردیف
نام و نام خانوادگی مبلغ واریز (ریال) بنامگانه تاریخ واریز
1
آناهیتا وحدانی 1/500/000

۱۳/ ۶/ ۱۴۰۰

2
محمد سمسار کازرونی ۱/۵۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/ ۶/ ۱۴۰۰
3
خیراندیش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۴۰۰
4
کورش آشا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۴۰۰
5
چیا شاطری ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/ ۶/ ۱۴۰۰
6
خانواده کیخسرو خضری ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان جوانمرد رستم خضری، همایون کیخسرو خضری، کیخسرو جوانمرد خضری ۲۰/ ۶/ ۱۴۰۰
7
پروین نامداری ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان رستم کیخسرو نامداری و فرنگیس بهمن نامداری ۲۰/ ۶/ ۱۴۰۰
8
خیراندیش ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشاد سرور بهرام مشکل گشا ۲۰/ ۶/ ۱۴۰۰
9
فرین بلیوان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲1/ ۶/ ۱۴۰۰
10
پریوش پولادیان ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان جمشید بهمن پولادیان و منیژه شاه‌جهان قبادزاده و اسفندیار خدابخش پولادیان ۲3/ ۶/ ۱۴۰۰
11 پریوش پولادیان ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان بانو بهمن پولادیان و خدابخش اسفندیار پولادیان ۲۳/ ۶/ ۱۴۰۰
12 خانواده روانشاد کیخسرو زمردی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشاد کیخسرو زمردی ۲۳/ ۶/ ۱۴۰۰
13 دکتر جمشید زمردی و خانواده ۳۰/۰۰۰/۰۰۰   ۲۳/ ۶/ ۱۴۰۰
14 سیروس و هاله نامداری ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان خسرو خدایار خسروی و همایون بهمن خسروی ۲۳/ ۶/ ۱۴۰۰
15 سیروس و هاله نامداری ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان کیخسرو رستم نامداری، پروین خسرو خسروی، مهرانگیز کیخسرو نامداری ۲۳/ ۶/ ۱۴۰۰
16 مهرانگیز پولادیان ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان جمشید بهمن پولادیان و منیژه شاه‌جهان قبادزاده ۲۴/ ۶/ ۱۴۰۰
17 خانواده روانشادان رستم، بانو، همایون و جوانمرد خضری ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان رستم، بانو، همایون و جوانمرد خضری ۲۵/ ۶/ ۱۴۰۰
18 گیتی خداداد و هما مزدیسنی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان آن خانواده ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۰
19
میترا باستانی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان آن خانواده ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۰
20 هما عدالت ۱/۵۰۰۰/۰۰۰ روانشاد سیروس راوری ۱/ ۷/ ۱۴۰۰
21 مهربان نامداری و خانواده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان رستم کیخسرو نامداری و فرنگیس بهمن نامداری ۳/ ۷/ ۱۴۰۰
22 جمشید فرجودی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشادان خدارحم کیخسرو فرجودی و ملکی بهرام شاه‌بهرامی ۵/ ۷/ ۱۴۰۰
23 دکتر مهرداد رویین‌تن و خانواده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشاد کی‌قباد اسفندیار رویین‌تن ۷/ ۷/ ۱۴۰۰
24 آدخت یزدانی حسین‌آبادی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰   ۱1/ ۷/ ۱۴۰۰
25 کیخسرو بلیوان، پریدخت جوانمردی جعفرآباد، رامین بلیوان، افشین بلیوان، فرین بلیوان ۵۰/۰۰۰/۰۰۰   ۱۳/ ۷/ ۱۴۰۰
26 هوشمند ماوندادی ۷/۰۰۰/۰۰۰   ۱۷/ ۷/ ۱۴۰۰
27 خانواده سیروس راوری ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشاد اردشیر دینیار راوری ۱۷/ ۷/ ۱۴۰۰
28
اردشیر اردشیرپور ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ روانشاد ایرج اردشیرپور ۱۹/ ۷/ ۱۴۰۰

دَرِ مهر تَل در خیابان دهم فروردین در محله دروازه قصابان جا گرفته است. گزارش تصویری از روند نخاله‌برداری و پاکسازی را در ادامه می‌بینید:

فرتورها از انجمن زرتشتیان یزد است.

4090

5/5 - (6 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید