تارنمای خبری امرداد

همایش مکتب شیراز

 

 

 

 

 

انیس الدوله، سوگلی ناصرالدین شاه قاجار در حال نوازندگی

با وجودی که نگاره کمی تخیلی است ولی ساز آن واقع گرا است

باشندگان در نشست

بانو ایلناز رهبر، هموند هیات علمی گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

بانو دکتر رهبر، سخنران همایش

بانوی چنگ نواز بر روی کاشی های یکی از کاخ های شهر بیشاپور کازرون

طبل باز که در دست اسپ سوار هم است

کامیار عبدی، مشاور علمی بنیاد ایرانشناسی شاپور شهبازی و بانو رهبر

گروه چنگ نوازان در سنگ نگاره های تاق وه سان (تاق بستان) کرمانشاه

موضوع نشست و پوستر آگاهی رسانی آن

نگاره ای از یک ضیافت در باغ از مکتب شیراز به سال 977 قمری

فرتور از سیاوش آریا است.

1986

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید