تارنمای خبری امرداد
مرور رده

ادب و هنر

روزی روزگاری، تهران (52)

نخستین تندیس‌های تهران

ایستا و بی‌حرکت سرجایشان آرام گرفته‌اند و به آمد و شد ما زُل زده‌اند. نه حرفی می‌زنند، نه نگاه پُرسانی دارند. مات و…
روزی روزگاری، تهران (19)

رو به دوربین لبخند بزن!

عکاس، دوربین را وارسی می‌کرد، جلو می‌رفت و دست‌های کسی را که روی صندلی نشسته بود روی هم می‌گذاشت، به آن‌هایی که کنار…