تارنمای خبری امرداد
مرور رده

ادب و هنر

یادداشتی بر نمایش رختشور شاه؛ به بهانه‌ی بیستمین جشنواره‌ی نمایش آیینی سنتی 

نمایش سیاه‌بازی چشم و چراغ خاموش‌شده‌ی تیاتر ایرانی

هنر تیاتر به شیوه امروزی در ایران پیشتر در دوره قاجار بویژه با بازگشت ناصر الدین شاه از سفر به اروپا که به صدور دستور…
از سوی دانشکده‌ی هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره

سمپوزیوم سینمای ملی، برگزار می‌شود

دانشکده‌ی هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره دوشنبه 24 آبان‌ماه 1400 سمپوزیومی علمی با عنوان «سینمای ملی» با…