لوگو امرداد

آرامگاه قصرفیروزه

هیات‌اجرایی آرامگاه قصرفیروزه از پاکسازی و هموارسازی راه‌های میان مزارها خبر داد. به گزارش هیات‌اجرایی آرامگاه قصرفیر...

ساخت سالن بزرگ آرامگاه قصرفیروزه با یاری نیک‌اندیشان دهشمند و هماهنگی هیات‌اجرایی در دست انجام است. از دهش خانواده نی...

هیات‌اجرایی آرامگاه قصرفیروزه گزارش شش‌ماهه‌ایی از کارهای انجام‌شده و بهسازی با همراهی نیک‌اندیشان و انجمن زرتشتیان ت...

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تهران، گرامیداشت فروردینگان و یادبود درگذشتگان در آرامگاه قصرفیروزه برگزار می‌شود. ا...

گزارش تصویری

در سالروز درگذشت اشوزرتشت خور ایزد از ماه دی، روز جاودانگی پیام‌آور آریایی، همکیشان با رعایت‌ شیوه‌نامه‌های بهداشتی د...

برپایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تهران، آرامگاه قصرفیروزه پنجم دی‌ماه در سالروز درگذشت اشوزرتشت باز است. آرامگاه ق...

در گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران، با یاری‌رسانی نیک‌اندیشان دهشمند، آرامگاه قصرفیروزه بهسازی، سامان‌دهی و تجهیز شد. آد...

انجمن زرتشتیان تهران آیین جشن‌خوانی را در راستای نکوداشت نیک‌اندیشان بهسازی آرامگاه قصرفیروزه در گردش 44 برگزار کرد. ...

گروهی از پرسنل لشگر 27 محمد رسول‌الله (ص) به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس با حضور در آرامگاه زرتشتیان تهران (آرامگاه قصرفی...

همسفران سفرنویس به یاد زادروز ارباب کیخسرو شاهرخ، در قالب بازدیدی از آرامگاه قصرفیروزه زرتشتیان تهران، یاد نام‌آوران ...

بارگذاری نوشتار بیشتر