لوگو امرداد

ارباب فریدون زرتشتی

انجمن زرتشتیان یزد آیین بیست‌وسومین سالگرد درگذشت شادروان ارباب فریدون زرتشتی را برگزار کرد. بیست و سومین سالگرد درگذ...

بیست و دومین آیین درگذشت روانشاد ارباب فریدون زرتشتی به کوشش خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران برگزار شد. آیین آفرینگان...

 بیست‌ودومین سالگرد درگذشت ارباب فریدون زرتشتی آدینه 27 آبان‌ماه 1401خورشیدی در انجمن زرتشتیان یزد گرامی داشته شد. آی...

بیست‌ویکمین آیین سالگرد درگذشت بهشتی‌روان ارباب فریدون زرتشتی به کوشش انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد. آیین آفرینگان‌خوا...

انجمن زرتشتیان یزد برگزار کرد

انجمن زرتشتیان یزد بیستمین آیین سالگرد درگذشت روانشاد ارباب فریدون زرتشتی را برگزار کرد. آیین آفرینگان‌خوانی به یاد ب...

هزینه‌ی برگزاری هفدهمین سالگرد شادروان ارباب فریدون زرتشتی در یزد به زلزله‌زدگان غرب کشور اختصاص یافت و این...

گزارش تصویری از هفدهمین سالگرد درگذشت؛

هفدهمین سالگرد درگذشت ارباب فریدون زرتشتی به کوشش انجمن زرتشتیان تهران ۲۷ آبان‌ماه برگزار شد. تالار ایرج تهران د...

فرنشین انجمن زرتشتیان یزد در آیین شانزدهمین سالگرد درگذشت ارباب فریدون زرتشتی گفت: «باید جایگاه موبدی شادروان ف...

گزارش تصویری؛

شانزدهمین سالگرد درگذشت روان‌شاد ارباب فریدون زرتشتی، پنجشنبه ۲۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی برگزار شد. این ب...

سال‌‌گرد درگذشت روان‌شاد ارباب فریدون زرتشتی، پنجشنبه 27 آبان‌ماه سال 1395 خورشیدی برگزار شد. این...

بارگذاری نوشتار بیشتر