لوگو امرداد

اشو زرتشت

انجمن زرتشتیان تهران همراه با گزارش و تصاویر جشن ششم فروردین 1403 گرامیداشت خجسته زادروز و به پیامبری‌رسیدن اشو زرتشت...

آیین شاباش در برمهر قاسم آباد (چهل چراغ)، نیمروز خورداد از ماه فروردین با باشندگی همکیشان برگزار شد. آیین شاباش از آی...

جشن زادروز و پیامبری اشوزرتشت مهر اسپنتمان در میان زرتشتیان نصرت‌آباد با آیین جَشَن‌خوانی و سپاسداشت آتشبند درمهر برگ...

در شب به یاد ماندنی

جشن به پیامبری رسیدن و زادروز اشوزرتشت، ششم فروردین‌ماه 1403خورشیدی در تالار روانشاد یزدانی مجموعه دینی، فرهنگی و ورز...

با باشندگی موبدان و مهمان افتخاری شهردار منطقه، آیین گرامیداشت زادروز اشو زرتشت در مرکز زرتشتیان لندن برگزار شد، که ب...

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد آیین شاباش و جشن زادروز اشو زرتشت را برگزار کرد. جشن زایش و به پیامبری رسیدن اشو زرتشت به‌ما...

انجمن زرتشتیان کسنویه یزد زادروز اشو زرتشت و به پیامبری‌رسیدن آن وخشور را گرامی داشت. این جشن به‌مانند همه‌ساله در رو...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد به مناسبت زایش یگانه پیام‌آور راستی اشوزرتشت اسپنتمان، آیین آفرینگان‌خوانی تندرستی و شاد...

انجمن زرتشتیان تهران جشن زادروز اشو زرتشت را به مانند دیگر شهرها در روز ششم فروردین گرامی داشت. جشن زایش اشو زرتشت در...

 تالار ماهیار اردشیر قاسم‌آباد یزد میزبان جشن زایش و به پیامبری رسیدن اشو زرتشت در ششم فروردین‌ماه 1403 بود. جوانان ز...

بارگذاری نوشتار بیشتر