لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان اهواز

انجمن زرتشتیان اهواز درگذشت موبد کورش نیکنام را آرامش‌باد گفت. متن پیام در زیر آمده است: ایریستنام اوروانو یزه میده ی...

هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه‌ی زرتشتیان اهواز نتیجه‌ی شمارش آرا را اعلام کرد. پس از پایان زمان انتخابات ...

انجمن زرتشتیان اهواز در پیامی با سپاسگزاری از دست‌اندرکاران پیگیری ثبت روز پیدایش آتش و جشن سده در گاهشمار جشن‌های یو...

انتخابات هیات مدیره‌ی گردش 27 انجمن زرتشتیان اهواز با باشندگی نمایندگان استانداری اهواز و شماری از زرتشتیان اهوازی با...

زرتشتیان اهواز نیز به مانند دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین، با افروختن آتش در روز مهر ایزد و بهمن‌ماه کهن آیین سده را جشن گر...

زرتشتیان اهواز جشن سده این آیین نیاکانی را پاس داشتند. آتش‌افروزی‌ جشن سده شامگاه روز مهر ایزد و بهمن‌ماه زرتشتی براب...

گزارش تصویری

خجسته جشن سده شامگاه پنجشنبه دهم بهمن ماه 1398 خورشیدی، با گردهمایی شماری از زرتشتیان اهواز در مجمتمع فرهنگی ورزشی کی...

زرتشتیان اهواز، «چله»، شب زایش مهر و آغازین ماه زمستان را جشن گرفتند. شماری از زرتشتیان اهواز به پاس شب چ...

هموندان هیات‌مدیره‌ی جدید انجمن زرتشتیان اهواز با رای مجمع همگانی برگزیده شدند. بهنام جم ترکی، بهمن سروشی، ...

دومین مجمع همگانی انجمن زرتشتیان اهواز ۲۷ امردادماه ۱۳۹۶ خورشیدی در خانه نرگس تهران با باشندگی ۷۶ تن از زرتشتیان زاده...

بارگذاری نوشتار بیشتر