تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

تهران

روزی روزگاری، تهران (23)

پیتزا به‌جای دیزی و چلوکباب!

داشتیم بی‌دردسر نان و ماست‌مان را می‌خوردیم و دیزی و چلوکباب به دهان‌مان مزه می‌کرد، تا اینکه سر و کله‌ی خوراکی‌های…
روزی روزگاری، تهران (22)

نخستین سرشماری‌ها در تهران

در میانه‌ی پادشاهی قاجاریه، جسته و گریخته به گوش دولت‌مردان آن روز ایران رسیده بود که یکی از شیوه‌های کشورداری در فرنگ،…
روزی روزگاری، تهران (21)

تهرانی‌ها و آموختن رانندگی

تا زمان مظفرالدین‌شاه قاجار برسد و او اتومبیلش را از فرنگ بیاورد و راننده‌ی فرانسوی‌اش ماشین شاه را در خیابان‌های خاکی…
روزی روزگاری، تهران (19)

رو به دوربین لبخند بزن!

عکاس، دوربین را وارسی می‌کرد، جلو می‌رفت و دست‌های کسی را که روی صندلی نشسته بود روی هم می‌گذاشت، به آن‌هایی که کنار…