لوگو امرداد

جشن سده

جشن سده چیست؟

زرتشتیان ساکن سیدنی استرالیا، جشن جهانی سده را شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار کردند. این مراسم با همازوری زرتشتیان ایرا...

یک‌ مَتل (:ضرب‌المثل) آلمانی می‌گوید: زنده بودن ملت‌ها را از روی شمار جشن‌های آن مردم باید شناخت. ایران‌با فرازونشیب‌...

زرتشتیان شیراز پسین‌هنگام سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه 1402 خورشیدی در تالار روانشاد یزدانی شیراز گردهم آمدند تا آیین سده را ...

روز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۲، دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروزبهرام میزبان آیین نیاکانی جشن سده بود. دانش‌آموزان دبی...

بنیاد فرهنگی جمشید جاماسیان، جشن سده را با باشندگی زبان‌آموزان کلاس دَری زرتشتی برگزار کرد. در این جشن، زبان‌آموزان د...

پاسداشت آیین کهن جشن سده، به کوشش انجمن همگرایی مواریث تمدن ایرانی، بنیاد فرهنگی دکتر فرهود و شماری از انجمن‌ها و نها...

انجمن زرتشتیان کرج خجسته آیین جشن سده را دهم بهمن‌ماه با باشندگی همکیشان برگزار کرد. این برنامه در برگیرنده آیین نیای...

زرتشتیان حسن‌آباد با افروختن فروزنده آتش سده، این کهن آیین به جا مانده از نیکانمان را برای آیندگان ایران‌زمین به یاد ...

گرامیداشت جشن سده با هماهنگی انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد و همازوری همکیشان در تالار استاد ماهیار اردشیر برگزار شد. آیین ...

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین جشن سده، جشن ایرانی به گستره‌ی جهان را شامگاه دهم بهمن‌ماه برگزار کرد. خجسته آیین جشن سده ...

بارگذاری نوشتار بیشتر