لوگو امرداد

حافظ

  آرتور برند، که با نام «ایندیانا جونز» در جهان هنر شناخته می‌شود، آگاهی داده است که دست‌نویسی کهن از دیوان حاف...

به مناسبت بیستم مهرماه روزجهانی حافظ

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد             &nbs...

بوی خوش تو هر كه ز باد صبا شنید از یار آشنا، سخن آشنا شنید سرزمین پاک و اهورایی ایران خاستگاه زایش و رشد اندیشمندانی ...

رونمایی کتاب «حافظیه و شعر گدار»

نخستین روز برفی تهران برابر با هفتادومین نشست کتاب‌فروشی آینده برای رونمایی و بررسی کتاب «حافظ و شعر گدار&...

جهانی شدن سرایندگان نامی ایرانی در ادبیات جهان همواره شوند(:باعث) سرافرازی ادبیات ایران و زبان شیرین پارسی بوده است. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر