لوگو امرداد

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران در جشن فروردینگان بسته خواهد بود. برپایه آگاهی رسانی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان، این م...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران برنامه آموزش‌های ترم بهار، این مرکز را آگاهی‌رسانی کرد. نام‌نویسی دوره‌های هنری خانه ...

هیات اجرایی جدید خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، با پهن‌کردن خوان نوروزی در محل این خانه، به پیشواز نوروز رفت. این خ...

مهلت نام‌نویسی همکیشان در فراخوان عضویت در هیات‌مدیره اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران تا 23 بهمن‌ماه تمدید شد....

انجمن زرتشتیان تهران، هیات مدیره اجرایی جدیدی را برای خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران از میان همکیشان توانمند گزینش م...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران نخستین کارگاه یک‌روزه تربیت و مراقب جنسی کودکان ویژه زرتشتیان را برگزار می‌کند. كارگا...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران در راستای ایجاد بستر مناسب برای آموزش همکیشان کلاس‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف موسیق...

هیات‌اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، ثبت جهانی‌ جشن سده را به پارسی‌زبانان سراسر گیتی شادباش گفت. کامبیز فروز...

هیات‌اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران با انتشار گزارشی، بخشی از کارهای انجام‌شده در دو سال‌ونیم گذشته را به آگا...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، دوره‌ی آموزش گیتار را پاییز برگزار می‌کند. هنرجویان زرتشتی برای هماهنگی انجام نام‌نو...

بارگذاری نوشتار بیشتر