تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

داراب

در نبود حریم مصوب برای 95 درصد یادمان‌های تاریخی ثبت‌شده‌ی داراب

تپه‌‌ی باستانی اسکو زیر چرخ‌های تراکتور

تپه‌ی چند هزارساله‌ی اسکو در داراب فارس، این روزها نه تنها با کاوش‌های غیرمجاز و استخری برای آبیاری زمین‌های کشاورزی دست…