لوگو امرداد

دکتر مهران سپهری

یادداشت مهران سپهری (بخش پایانی)

در پی پیام ریاست محترم انجمن موبدان، به فراخور جشن زایش اشوزرتشت در تارنمای امرداد در ششم فروردین‌ماه 1399 خورشیدی، پ...

یادداشت مهران سپهری (بخش 1)

پیام آقای دکتر موبد خورشیدیان با عنوان اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی به فراخور جشن زایش اشوزرتشت در تارن...

بخش سوم: راهبرد و تغییر

انجمن زرتشتیان تهران در نقطه عطف زمانی و جایگاهی در عمر 122 ساله خود قرار دارد. شرایط شکننده و متغیر اجتماعی، دینی، ا...

بخش دوم: بودجه و پروژه

*دکتر مهران سپهری، استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی سویس (ETH) مقابل دانشکده در زوریخ 0256 آرزوی من ...

یادداشت درباره‌ی بخش راهبردی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

“هیات مدیره جدید انجمن زرتشتیان تهران تصمیم به ایجاد کمیسیون هشتم هیات مدیره گرفتند که از هر کمیسیون یک نفر و ی...

بارگذاری نوشتار بیشتر