تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

روزنگار

امروز دی‌ به‌آذر ایزد هشتمین روز گاهشماری زرتشتی؛ هفتم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

سالگرد درگذشت نصرت‌الملوک کاشانچی؛ نخستین بانوی پزشک قانونی ایران

امروز دی‌به‌آذر ایزد و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، هفتم اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 27 آوریل 2022 میلادی دکتر…
امروز سپندارمزد پنجمین روز در گاهشمار زرتشتی؛ چهارم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

سالروز آغازبه‌کار رادیو در ایران

امروز پیروز و فرخ روز سپندارمزد امشاسپند و اردیبهشت‌ماه از سال 3760 زرتشتی، چهارم اردیبهشت‌ماه 1401 خورشیدی، 24 آوریل…