لوگو امرداد

روز داریوش

انجمن هم‌اندیشان ایران فرهنگی برگزار کرد

همایش «آیین مهرگان و روز داریوش بزرگ» از سوی انجمن هم‌اندیشان ایران فرهنگی با همکاری خانه‌ی اند...

با بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان

هفته‌نامه‌ی امرداد با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، برگزار کننده‌ی نشستی برای روز بزرگداشت داریوش بزرگ با عنو...

مستند «پرسپولیس_شیکاگو» ساخته‌ی اُرد عطاپور در همایش بزرگداشت داریوش بزرگ و بررسی مدیریت ایرانیان در...

نشست بزرگداشت داریوش بزرگ با عنوان «بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان» از سوی هفته‌نامه&zwnj...

نشست بزرگداشت داریوش بزرگ با عنوان «بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان» از سوی هفته‌نامه&zwnj...

نشست بزرگداشت داریوش بزرگ با عنوان «بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان» از سوی هفته‌نامه&zwnj...

نشست بزرگداشت داریوش بزرگ با عنوان «بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان» از سوی هفته‌نامه&zwnj...

نشست بزرگداشت داریوش بزرگ با عنوان «بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان» از سوی هفته‌نامه&zwnj...

امرداد با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند

نشست بزرگداشت داریوش بزرگ با عنوان «بررسی مدیریت ایرانیان در روزگار هخامنشیان» از سوی هفته‌نامه&zwnj...

بارگذاری نوشتار بیشتر