لوگو امرداد

سالنمای راستی

۷۵ نوروز پیوستگی در چاپ و نشر گاهشمار اوستایی

سالنمای 3762 اوستایی – 1403 خورشیدی چاپ راستی منتشر شد. سالنمای راستی یکی از میراث‌های ارزشمند زرتشتیان ایران است که ...

به خجستگی روز مهر و ماه مهر؛ دهم مهرماه

درودی به ایران و ایرانیان. خجسته بود بر شما مهرگان. دومین جشن بزرگ ایرانیان به فرخندگی، شادی و رامشنی. «مهرگان»؛ کهن ...

بنیادگذار صنعت چاپ و نشر زرتشتیان ایران روانشاد کیخسرو خسرویانی راستی در روز صنعت چاپ و در آستانه چاپ سالنمای سال جدی...

پیشکشی سالنمای راستی به خجستگی دهم تیرماه

تیرگان، یکی از جشن‌های مهم زرتشتیان و از کهن‌ترین جشن‌های ایرانیان است. در گاهشمار اوستایی هر یک از سی روز ماه به نام...

پیشکش نوروزی سالنمای راستی

  فرارسیدن نوروز باستانی یادگار نیاکان، یادآور شکوه ایران‌زمین، نماد جاودانه‌ی نو شدن، گاه برابری و بهار زندگی ...

  آیین‌های ویژه‌ی نوروز که از فرهنگ پربار سرزمین‌مان برمی‌خیزد در جای‌جای ایران‌مان برپا می‌شود. بزرگترین جشن ا...

سالنمای چاپ راستی سال 3761 اوستایی برابر با 1402 خورشیدی دربردارنده‌ی نام روزهای اوستایی همراه با مناسبت‌های ملی و آی...

به فراخور پیروز و فرخ روز خورداد امشاسپند؛ ششم فروردین‌ماه

روز خورداد امشاسپند از ماه فروردین در گاهشمار اوستایی برابر با ششم فروردین‌ماه، زادروز بزرگ پیامبر ایرانی، اشو زرتشت ...

سال 3760 زرتشتیان، سال 1401 خورشیدی، ساعت 19 و 3 دقیقه و 26 ثانیه‌ی یکشنبه 29 اسفندماه آغاز می‌شود. هنگام نیایش سال ن...

گرامیداشت اشتادروز آغاز پنجه کوچک

نوروز از نو شدن طبیعت نوید می‌دهد. هماهنگ با دگرگونی فصل، بهار بهترین داده‌های اهورایی را به ارمغان می‌آورد. آغاز سال...

بارگذاری نوشتار بیشتر