لوگو امرداد

سرای سالمندان

اله‌آبادی‌ها میزبان جهاندیدگان مرکز پرورش بودند. جهاندیدگان مرکز پرورش یزد روز 13 فروردین 1403 با رفتن به روستای اله‌...

مرکز جهاندیدگان پرورش در یزد که با پشتیبانی مالی دهشمندان و نیک‌اندیشان راه‌اندازی شده است، در راستای ارج‌نهادن به من...

مرکز جهاندیدگان زرتشتی پرورش با گسترانیدن خوان نوروزی سال نو و آمدن بهار را جشن گرفتند. «مرکز جهاندیدگان پرورش» نخست...

در پیوند با گزارش تارنمای امرداد درباره گشایش مرکز جهاندیدگان پرورش در یزد، پیرو نامه‌ی بهرام غریب‌شاهی، مبلغ دهش برا...

مرکز سالمندان پرورش آگهی پذیرش سالمند زرتشتی و دعوت به همکاری از نیرو تخصصی و خدماتی منتشر کرد. پیرو آگاهی‌رسانی مرکز...

در آیین گشایش مرکز جهاندیدگان پرورش، سخنرانان شاهرخ باستانی، فرنشین موسسه مددکاری مهرآوران یسنا کویر یزد، رستم فرخنده...

گزارش تصویری

«مرکز جهاندیدگان پرورش» نخستین خانه حمایتی توانبخشی شبانه‌روزی ویژه‌ی سالمندان زرتشتی در استان یزد، با برگزاری آیین ج...

گفت‌وگو با رستم فرخنده درباره ساخت خانه‌ی سالمندان در یزد

قدیمی‌ها می‌گفتند پیرها روشنایی خانه هستند و هیچ خانه‌ای بی نور نباشد. چین و چروک نقش بسته بر صورتشان از گذر زمان حکا...

بازسازی پذیرشگاه دکتر بهرام پرورش مراحل پایانی را می‌گذراند و برای کاربری سرای سالمندان زرتشتی آماده‌ی بهره‌برداری می...

گزارش تصویری

پذیرشگاه دکتر بهرام پرورش در راستای تغییر کاربری به سرای سالمندان زرتشتی در حال بازسازی است. بازسازی پذیرشگاه دکتر به...

بارگذاری نوشتار بیشتر