لوگو امرداد

سنگ نگاره های ایران باستان

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (پیش‌درآمد)

سراسر ایران آکنده از هنر سنگ‌نگاره‌ای و نوشته‌های سنگی و صخره‌ای است. شماری از آن‌ها آوازه‌ای جهانی دارند و بسیار شنا...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (20)

اگر شدنی بود که 40 هزار سال به گذشته بازگردیم، انسان‌های را در روزگار سنگی (عصر حجر) می‌دیدیم که در جایی که امروزه تی...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (19)

روستای شواز، در استان یزد، نقش‌های کهنی دارد که به آن «سنگ‌نگاره‌های اسبقته یا هس‌بخته» نیز می‌گویند. نقش‌هایی از انس...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (18)

در استان لرستان آثار به‌جا مانده از دوران سنگ (عصر حجر) گوناگون و درخور نگرش است. در شمال کوهدشت، در جایی که کوه همیا...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (17)

اگر از دور به پهنه‌ای بنگریم که در کنار جاده‌ای نمایان است، سنگ‌های ستبر و غول‌پیکری را خواهیم دید که خیال‌آفرین هستن...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (16)

انسان‌های کمان‌دار و شکارگر، در روزگاران پیش از تاریخِ پارینه‌سنگی، تصویرگرانی چیره‌دست بودند. آن‌ها گمان‌ها و باورها...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (15)

اگر جست‌وجو کنیم و بخواهیم بزرگترین نقش‌ونگارهای پیش از تاریخ را در ایران بیابیم، باید راهای سراوان شویم و هزاران نگا...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (14)

هشتصدسال پیش سنگ‌نوشته‌ای به دو زبان اورارتویی و آشوری پدید آمد که اکنون به نام «کیله‌شین» نامیده می‌شود و از سندهای ...

نگاره‌ها و نوشته‌های ایران باستان (13)

یکی از یادبودهای ارزشمند روزگار ساسانیان اکنون در مشگین‌شهر دیده می‌شود. هرچند گذر زمان نوشته‌ی آن را بسیار ناخوانا ک...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (12)

آنچه در «اِشکفت سلمان» در جنوب ایذه بازمانده است سنگ‌نگاره‌ای است که از یک دید در هیچ‌جای دیگر نمونه و همانند کهن‌تری...

بارگذاری نوشتار بیشتر