لوگو امرداد

مارکار

با پشتیبانی مالی مالک مدرسه انجمن زرتشتیان تهران و یاری دهشمندان

بازسازی و بهینه‌سازی دبیرستان دخترانه دوره اول مارکار در یزد با پشتیبانی مالی مالک مدرسه انجمن زرتشتیان تهران و یاری ...

انگار همین دیروز بود؛ سال 1385 خورشیدی، پس از 6 سال  با نیک‌اندیشی فریدون و مهربان زرتشتی و با مدیریت سیروس خسروی مجم...

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه دوره اول مارکار در یزد برای بهینه‌سازی فضای آموزشی و برخورداری دانش‌آموزان از ا...

از نخستین تمبر اختصاصی انجمن زرتشتیان یزد به مناسبت زادروز نیک‌اندیش زنده‌یاد مارکار رونمایی شد. پیرو مصوبه کمیسیون ف...

18 آبان‌ماه یادآور زادروز نکونامی در تاریخ زرتشتیان

امروز ۱۸ آبان‌ماه یادآور یکصدوپنجاهمین زادروز پشوتن‌جی دوسابایی «دوساباهای» مارکار، بزرگمردی نیکوکار از دهشمندان تاری...

گزارش تصویری

نوسازی و بهینه‌سازی تالار پذیرایی همایشگاه مارکار با افزودن بخش غذاخوری به پایان رسید. جمشید فروغی، مهندس ناظر پ...

 دانش‌آموزان دبستان دخترانه‌ی مارکار از سوی دندان‌پزشک و پزشک اطفال معاینه شدند.دکتر رستم امانت ب...

آموزشگاه‌های پسرانه و دخترانه ماركار و دیگر آموزشگاه‌های وابسته به آن حاصل تلاش و كوشش و فداكاری رادمرد نیك...

18 مهرماه سالگرد درگذشت مارکار

پشوتن‌جی دوسابایی «دوساباهای» مارکار بازرگان و نیکوکار پارسی ساکن هند بود که مال خود را وقف بنیادگذاری امکانات رفاهی ...

پیکارهای فوتسال دیروز شه‌شنبه سوم امردادماه با 8 پیکار از ساعت‌های آغازین بامداد این روز آغاز شد و تا نیمه&...

بارگذاری نوشتار بیشتر