لوگو امرداد

مجلس دانش آموزی

آشنایی با نماینده‌ی دانش‌آموزان زرتشتی

نخستین نشست هم‌اندیشی یازدهمین دوره مجلس دانش‌آموزی استان یزد با باشندگی هموندان هیات‌رییسه‌ و آتریا رادی، نماینده‌ی ...

نوشین فرودی، نماینده‌ی دانش‌آموزان زرتشتی، در نشست هم‌اندیشی کارگروه تدوین سند دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی پیگیر رفع ک...

نوشین فرودی، نماینده دانش‌آموزان زرتشتی در مجلس دانش‌آموزی، رفع کاستی‌ها و ایرادهای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق و...

نوشین فرودی، نماینده‌ی دانش‌آموزان زرتشتی کشور به عنوان منشی هیات‌رییسه‌ی کمیسیون تخصصی اطلاعات و فناوری مجلس دهم دان...

با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی

نوشین فرودی در انتخابات دهمین دوره مجلس دانش‌آموزی استان یزد به عنوان نماینده‌ی دانش‌آموزان زرتشتی برگزیده‌ شد. انتخا...

بارگذاری نوشتار بیشتر