تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

نوا

هفتصد سال رویارویی عددنویسی پهلوی با عددنویسی هندی، بررسی می‌شود

آریا بزرگمهر، سخنران سومین نشست نوا

سومین نشست نوا با عنوان «هفتصد سال رویارویی عددنویسی پهلوی با عددنویسی هندی» از سوی هفته‌نامه‌ی…