لوگو امرداد

نوسنگی

تدفین‌های خمره‌ای در روزگار نوسنگی را نباید با تدفین‌های خمره‌ای از گونه‌ای که در دوران تاری...

نتیجه‌ی کاوش در تپه گوران

 روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از یافت نشانه‌هایی از دوره فرهنگی نوسنگی و مفرغ در محوطه تپه گ...

زندگی چگونه شکل گرفت (5)

همان­‌گونه که در بخش پیشین به آن اشاره شد، انسان­‌ها با ورود به دوره­‌ی نوسنگی و جای­&...

زندگی چگونه شكل گرفت(٤)

پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های «پارینه‌سنگی» اکنون انسان به مرحله‌ای رسیده که از نظر رشد مغز...

بارگذاری نوشتار بیشتر