لوگو امرداد

وبینار

در راستای برگزاری سی‌اُمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، وبیناری با جستار «مهاجرت، عامل گسترش یا جدایی از دین ...

قانون ارتعاش در قانون جذب، قرارگرفتن در مدار و مسیر خواسته‌ها و آرزوهایتان. این وبینار به پشتیبانی سازمان جهانی جوانا...

وبینار علمی با سخنرانی مهندس خوبچهر کشاورزی، کارشناس‌ارشد معماری با عنوان «نور در فرهنگ ایران»، یکم دی‌ماه برگزار می‌...

امرداد برگزار می‌کند:

هفته‌نامه‌ی امرداد با محمدحسین ماموریان سازنده‌ی تندیس‌های شاهنامه چون «نبرد رستم و اسفندیار» و «از این خویشتن کشتن ا...

امرداد برگزار می‌کند:

بهره‌وری درست از آب از دیرباز شناسه و شناسنامه‌ی فرهنگی ایرانیان بوده است. در سرزمین نیمه‌خشک ایران آب و مدیریت آن هم...

وبینار بین‌المللی «بزرگداشت یعقوب لیث و آغاز رستاخیز زبان پارسی» از سوی شماری از نهادهای فرهنگی از چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه...

گروه معماری موسسه‌ی آموزش عالی توس برگزار می‌کند:

وبینار بررسی ارزش عکس در معماری از سوی گروه معماری موسسه‌ی آموزش عالی توس به مناسبت هفته‌ی پژوهش برگزار می‌شود. شرمین...

بارگذاری نوشتار بیشتر