لوگو امرداد

چهارطاقی های ایران

چهارتاقی‌های ایران (پیش‌درآمد)

پژوهشگران مهرازی (:معماری) ایران  چهارتاقی‌ها را نه تنها یکی از مهم‌ترین سازه‌های باستانی ایران می‌دانند بلکه از آن‌ه...

چهارتاقی‌های ایران (20)

در میان سازه‌های بازمانده از روزگار ساسانیان، «چهارتاقی نیاسر» جایگاهی برجسته دارد. دستِ‌کم از این سازه‌ی باشکوه درمی...

چهارتاقی‌های ایران (19)

مهرازی (:معماری) ایران در روزگار ساسانیان، سرشار از نشانه‌های نوآورانه است. آن مهرازی پیوندی ناگسستنی با عناصر فرهنگی...

چهارتاقی‌های ایران (18)

فراشبند، در استان فارس، چنان آکنده از چهارتاقی‌های دیرینه است که آنجا را «پایتخت چهارتاقی‌های ایران» نام داده‌اند. بی...

چهارتاقی‌های ایران (17)

در جنوب استان فارس، شهرستانی به دیرینگی هزاره‌ها رُخ گشوده و سرشار از یادبودهای تاریخی و نشانه‌های پُربار فرهنگی است....

چهارتاقی‌های ایران (16)

در پهنه‌ی گسترده‌ی دشت کویر، شهر نایین با پیشینه‌ای چند هزارساله، آرمیده است؛ جایی که در روزگار شاهنشاهی هخامنشیان آو...

چهارتاقی‌های ایران (14)

دره‌شهر، یا همان سیمره‌ی کهن و باستانی، یکی از شهرستان‌های استان ایلام است و برخوردار از ده‌ها اثر کهن و دیرینه‌ی تار...

چهارتاقی‌های ایران (13)

گستره‌ی کنونی استان کرمانشاه در دوره‌ی شهریاری ساسانیان یکی از پهنه‌های مهم ایران بوده است. از آثار بسیار ساسانی این ...

چهارتاقی‌های ایران (12)

 از «چهارتاقی نویس» و شُکوه دیرینه‌ی آن اکنون سازه‌ای به‌جا مانده است که تنها طرحی از زیبایی سده‌های پیشین خود را دار...

چهارتاقی‌های ایران (11)

شهر استخر، در پنج کیلومتری شمال تخت جمشید، خاستگاه شهریاران ساسانی است. این شهر، تنها زمان کوتاهی پایتخت ساسانیان بود...

بارگذاری نوشتار بیشتر