لوگو امرداد

چهره نما

دویست و سومین شماره از فصلنامه‌ی «چهره‌نما» در زمستان ۱۴۰۱ خورشیدی، برابر با سال ۳۷۶۰ گاه‌شمار زرتشتی، توسط نشریه‌ی م...

شماره‌ی 200 فصل‌نامه‌ی چهره‌نما، نشریه‌‌‌ی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، با عنوان «نوروزتان پیروز» بهار 1401 به چاپ رسید. ...

فصل‌نامه از مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

شماره‌ی 194 فصل‌نامه‌ی چهره‌نما، نشریه‌‌ای از مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، با عنوان «زمانی که آینده فرو می‌ریزد» تابستان ...

شماره‌ی192 فصل‌نامه‌ی چهره‌نما، نشریه‌ی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، با عنوان بینش زرتشت نظام فکری هخامنشی چاپ شد. نشریه‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر