لوگو امرداد
با برگزاری نوبت دوم مجمع همگانی

هیات بازرسان سازمان جوانان زرتشتی تهران گزینش شد

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)، با انتخاب جانشینان هیات‎مدیره و هیات بازرسان همراه بود.

انتخاب هیات بازرسان و انتخاب سه هموند جانشین هیات مدیره (علی‌البدل) در دستور کار نشست تعیین شده بود. پس از برگزاری انتخابات و شمارش 24 رای، جمشید هرمزدیاری، مهرتاش مهروزیاد و شهنام فرزانه، هیات بازرسان شناخته شدند. پدرام خرمی، پیمان جهانگیری و شهریار اورمزدی، به عنوان هموندان جانشین هیات‌مدیره سازمان انتخاب شدند.

در آغاز مجمع، فریدون بهرامیان‌ فرشید، فرنشین کنونی سازمان جوانان زرتشتی، با سپاسگزاری از باشندگان، به قدرتعلی حشمتیان، نماینده وزارت کشور و افشین نمیرانیان، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران خوش آمد گفت. همچنین از سیاوش بنداریان‌زاده فرنشین پیشین هیات‌مدیره سازمان سپاسگزاری کرد. در ادامه ترکیب جدید هیات‌مدیره را بدین گونه معرفی کرد: فریدون بهرامیان‌ فرشید (فرنشین هیات‌مدیره سازمان جوانان زرتشتی تهران)، پوروچیستا رستمی و رامبد قندی (دو جانشین فرنشین)، فریبا جوانمردی (خزانه‌دار) و فروزان پارسی (دبیر)

سپس به عنوان پیشنهاد هیات‌مدیره، اردشیر اورمزدی را رییس هیات نظارت مجمع معرفی کرد و از باشندگان برای پیوستن به هیات‌رییسه دعوت کرد که چهار تن این مسوولیت را پذیرفتند. داریوش اورنگی (نایب رییس مجمع)، رامین دانش (دبیر)، انوشه باستانی و بهروز جمشیدیان (ناظران) در جایگاه قرار گرفتند. پیرو دستور جلسه، فرنشین هیات‌مدیره سازمان، گزارش از عملکرد ارایه کرد. سپس فریبا جوانمردی، خزانه‌دار سازمان، گزارش مالی سود و زیان سال‌های ۹۸ و ۹۹ را ارایه داد و هر دو گزارش به تایید باشندگان در مجمع رسید. در ادامه، مهرتاش مهروزیادزردشتی، بازرس سازمان به نمایندگی از هیات بازرسان (جمشید هرمزدیاری، مهرتاش مهروزیاد و بهنام شید) گزارش بازرسان را خواند.

مجمع سالیانه سازمان جوانان زرتشتی تهران در نوبت دوم، پنجشنبه نهم دی‌ماه 1400 خورشیدی در محل سازمان برگزار شد.

1 39 2 39 3 33 4 32 5 29 6 27 7 26 8 23 9 22 10 23 11 23 12 25 13 22 14 21 15 20 16 19 17 20 18 19 19 18 20 15 21 15 22 14

فرتــور ار شهرام نمیرانیان است.

4090

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-07