تارنمای خبری امرداد
نیایش همگانی پروردگار

دی به‌دین ایزد بیست‌وسومین روز از تیرماه زرتشتی

دی به‌دین ایزد بیست‌وسومین روز از تیرماه زرتشتیامروز دی به‌دین ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، پنج‌شنبه 20 تیرماه 1398 خورشیدی 11 جولای 2019 میلادی

بیست‌وسومین روز در گاهشماری دینی زرتشتی دی‌بدین نامیده شده است. دی به چم آفریننده و آفریدگار است. در هر ماه سه روز «دی» داریم كه برای پرهیز از اشتباه با پسوند نام روز پس از خودش شناخته می‌شود. “دی‌بآذر، دی بمهر، دی بدین”. دی در ادبیات اوستا به چم اهورامزدا است. است که به شوند سپندینگی این نام بارها در ماه بازگویی شده است. در اوستا نام همکاران را اورمزد اواگاه, سه دی ویسپه شام نامیده اند.

این روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار یا آفریدگار است یكی دیگر از تعطیلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است. روزهای دی روزهای آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است. زرتشتیان در روزهای اورمزد و دی بآذر و دی بمهر و دی بدین نیایش همگانی برکزار می‌کنند. روز نیایش همگانی است و در ایران باستان استراحت کاری بوده است.

این روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار یا آفریدگار است یكی دیگر از تعطیلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است.

 نماد این روز در دین زرتشتی گل « شنبلید» است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید