تارنمای خبری امرداد
سی‌اُمین روز از هر ماه در گاه‌شمار زرتشتی

انارام یا اَنَغرِرَاوچَ؛ روشنایی بی‌پایان

سی‌اُمین روز از هر ماه در گاه‌شمار زرتشتی انارام یا اَنَغرِرَاوچَ؛ روشنایی بی‌پایاندر گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سی‌اُمین روز از ماه خورداد در گاه‌شمار زرتشتی است و «انارام» نام دارد.

«انارم» به چم (:معنی) «روشنایی بی پایان» است و در اوستا: «اَنَغرِرَاوچَ» خوانده می‌شود. کسانی که با اندیشه، گفتار و کردار نیک زندگی می‌کنند و با دروغ و ناپاکی مبارزه می‌کنند ، سرانجام به سرای نور و سُرور می‌روند که سرشار از خرسندی و شادمانی برای آن‌ها است. این سرا، همان خانه‌ی واپسین و جایگاه روشنایی و فروغ بی‌پایان است. گل «مرو اردشیران» نماد انارام در دین زرتشتی است.

زرتشتیان در این روز به سفر می‌روند و اهورامزدا را به شوند داده‌های نیکش ستایش می‌کنند.

مسعود سعد پیرامون این ایزد می‌سراید:

انیران ز پیران شنیدم چنان / که می خورد باید به رطل گران

  رخداد 28 خوردادماه:

در 232 میلادی جنگ دیگری میان ایران و امپراتوری روم آغاز شد.

سالروز درگذشت ابوعلی سینا دانشمند، فیلسوف و سخنور بزرگ ایران.

روزی كه قزوین در سال ١٢٩٧ خورشیدی به دست یک سرهنگ روس افتاد.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید