تارنمای خبری امرداد

سنجش فشارخون همزمان با گرامیداشت اشتاد ایزد

 اشتاد ایزد و خورداد ماه، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی با برگزاری برنامه‌‌های تغذیه‌ی سالم، همپرسگی با خردمندان زرتشتی و سنجش فشارخون در آدریان بزرگ تهران گرامی داشته شد.

برنامه با نیایش همگانی به سرپرستی مهرانگیز ذهبی آغاز شد. ورزش و کشش صبحگاهی به سرپرستی مهری منوچهری بخش دیگری از برنامه بود. در بخش همپرسگی با خردمندان زرتشتی، مهرانگیز ذهبی در زمینه‌ی آتشکده‌ی آذرفرنبغ برگزیده شده از کتاب پرستشگاه‌های زرتشتیان نوشته‌ی رشید شهمردان جستارهایی را به آگاهی باشندگان رساند و سپس چکامه‌ای از شاهنامه را به یاد شاعر بزرگ فردوسی خواند.

در برنامه‌ی این ماه به مناسبت اجرای طرح کشوری سنجش فشار خون، شیرین کاویانی و گردآفرید مرادیان، کارشناسان پرستاری از سوی انجمن خیریه درمانی زرتشتیان، میزان فشار خون باشندگان را بررسی کردند و نکته‌هایی درباره‌ی روش مصرف داروها،‌ نقش تغذیه در کنترل فشارخون را آموزش دادند. در طرح سنجش فشارخون 28 همکیش بالای 30 سال شرکت کردند.

دف نوازی و ترانه‌های شاد محلی بخش دیگری از برنامه بود و در پایان از شرکت کنندگان با دهش همکیشان پذیرایی شد.

گردهمایی آیینی اشتاد ایزد آدینه 24 خوردادماه 1398 خورشیدی به کوشش کارگروه ورزش بانوان به سرپرستی مهری منوچهری، همکاری کمیسیون فرهنگی و انجمن خیریه درمانی زرتشتیان و باشندگی شماری از همکیشان از ساعت 10 تا 12 در آدریان بزرگ برگزار شد.

اشتاد ایزد و خورداد ماه، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی در آدریان بزرگ گرامی داشته شد

اشتاد ایزد و خورداد ماه، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی در آدریان بزرگ گرامی داشته شد

برنامه‌ی گردهمایی آیینی با نیایش همگانی به سرپرستی مهرانگیز ذهبی آغاز شد

برنامه‌ی گردهمایی آیینی با نیایش همگانی به سرپرستی مهرانگیز ذهبی آغاز شد

ورزش و کشش صبحگاهی به سرپرستی مهری منوچهری بخشی از برنامه بود

ورزش و کشش صبحگاهی به سرپرستی مهری منوچهری بخشی از برنامه بود

در بخش همپرسگی با خردمندان زرتشتی، مهرانگیز ذهبی در زمینه‌ی آتشکده‌ی آذرفرنبغ جستارهایی را بازگو کرد

در بخش همپرسگی با خردمندان زرتشتی، مهرانگیز ذهبی در زمینه‌ی آتشکده‌ی آذرفرنبغ جستارهایی را بازگو کرد

اجرای طرح کشوری سنجش فشارخون در آدریان بزرگ

اجرای طرح کشوری سنجش فشارخون در آدریان بزرگ

در طرح سنجش فشارخون 28 همکیش بالای 30 سال شرکت کردند

در طرح سنجش فشارخون 28 همکیش بالای 30 سال شرکت کردند

گردآفرید مرادیان کارشناس پرستاری از سوی انجمن خیریه درمانی زرتشتیان، میزان فشار خون باشندگان را بررسی کرد

گردآفرید مرادیان کارشناس پرستاری از سوی انجمن خیریه درمانی زرتشتیان، میزان فشار خون باشندگان را بررسی کرد

شیرین کاویانی، کارشناس پرستاری و هموند انجمن خیریه درمانی زرتشتیان

شیرین کاویانی، کارشناس پرستاری و هموند انجمن خیریه درمانی زرتشتیان

در طرح سنجش فشار خون، نکته‌هایی درباره‌ی روش مصرف داروها،‌ نقش تغذیه در کنترل فشارخون نیز آموزیش داده شد

در طرح سنجش فشار خون، نکته‌هایی درباره‌ی روش مصرف داروها،‌ نقش تغذیه در کنترل فشارخون نیز آموزیش داده شد

فرتور رسیده است . 

1364

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید