تارنمای خبری امرداد
بیست‌وهفتمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

آسمان یا اَسمَن از آفریده‌های اهورایی و ایزد نگهدارنده‌ی سپهر

بیست‌وچهارمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی آسمان یا اَسمَن از آفریده‌های اهورایی و ایزد نگهدارنده‌ی سپهربیست‌وهفتمین روز از هر ماه در گاهشمار مزدیسنی آسمان نامیده می‌شود. آسمان از آفریده‌های اهورایی و ایزد نگهدارنده‌ی سپهر. واژه‌ی آسمان در اوستا به صورت اسن، اسمن، در پارسی میانه و در پازند به صورت آسمان آمده است. این واژه در اوستا به چم (:معنی) سنگ نیز به کار رفته است. آسمان نخستین آفریننده‌ی اهورامزدا پیش از جهان مادی است که آغاز و انجام آن نادیدنی است. (یشت‌ها فروردین یشت بند۳) و در اوستا ستوده شده است.آفرینش دیگر پدیده‌ها با آسمان در پیوند است. به این معنی که اهورامزدا از گوهر آسمان آب و از آب زمین را آفرید. و به یاری آسمان شادی را آفرید. “که در دوران آمیختگی که ''روزگار ماست” آفریدگان به شادی زندگی کنند. ایرانیان باستان آسمان را هفت پایه می‌دانستند. نخست ابر پایه‌ی دیگر سپهر اختران، سه دیگر ستارگان آلوده نشده، چهارم بهشت که ماه بدان پایه ایستد، ششم گاه امشاسپندان، هفتم روشنایی بیکران که جای اورمزد است. در برخی منابع برای آسمان فقط سه پایه، ستاره پایه و ماه پایه و خورشید پایه نام برده شده است همکاران آسمان، شهریور، خور و مهر و انارم ''انغر روشن ''می‌باشند.  

رخداد 25 خوردادماه:

دستور زنده‌گردانی صنعت فرش ایران با اصالت باستانی‌اش از سوی شاه اسماعیل صفوی در مارس 1502 میلادی.    

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید