تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

بانوان طرح حساس هفته تربیت‌بدنی زرتشتیان را گرامی داشتند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی زرتشتیان، بامداد اورمزد روز از ماه خورداد به گاهشمار زرتشتی، پیک‌نیک ورزشی در آدریان بزرگ تهران، برگزار کردند.

پیرو آگاهی‌رسانی گروه ورزش همگانی ورهرام،  بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در آدریان بزرگ گردهم آمدند و هفته‌ی ورزش و تربیت‌بدنی زرتشتیان را گرامی داشتند. 

 در فرتورهایی از این گردهمایی شاد بانوان را در پیوست می‌بینید:

آدریان بزرگ میزبان بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی بود

آدریان بزرگ میزبان بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی بود

بانوان طرح حساس پیک‌نیک ورزشی در آدریان بزرگ تهران، برگزار کردند

بانوان طرح حساس پیک‌نیک ورزشی در آدریان بزرگ تهران، برگزار کردند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی هفته ورزش و تربیت بدنیِ زرتشتیان، بامداد اورمزد روز از ماه خورداد گرامی داشتند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی هفته ورزش و تربیت بدنیِ زرتشتیان، بامداد اورمزد روز از ماه خورداد گرامی داشتند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی زرتشتیان در آدریان بزرگ تهران گردهم آمدند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی زرتشتیان در آدریان بزرگ تهران گردهم آمدند

فرتور رسیده است.

0256

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید