تارنمای خبری امرداد
ایزد پیروزی و سرافرازی

ورهرام؛ بیستمین روز هرماه در گاهشمار زرتشتی

ورهرام بیستمین روز از هر ماه زرتشتیورهرام، ایزد پیروزی و سرافرازی است. بیستمین روز هرماه در سالنمای زرتشتی به این ایزد پیوستگی دارد. در این روز زرتشتیان، به مانند نیاکان خود، در دیدارگاه «شاه‌ورهرام ایزد» (زیارتگاهی است در شهرها و روستاهای زرتشتی‌نشین و جای نماز و نیاز) گرد می‌آیند و با خواندن اوستا برای خود، خانواده، و همه مردم هفت کشور زمین آرزوی پیروزی و سربلندی می‌کنند و به نذر و نیاز می‌پردازند. زرتشتیان در این روز برای تندرستی، کارگشایی و سپاس و ستایش اهورامزدا به نیایش می‌پردازند و برای بهدینان آرزوی شادزیوی، دیرزیوی و به کامه زیوی می‌کنند. از آیین این روز پختن آش و سیروگ و پخش شیرینی و نخود مشکل‌گشا است.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

ای روی تو به خوبی افزون ز مهر و ماه

 بهرام‌روز باده‌ی بهرام‌رنگ خواه

اندوه این جهان مخور ای ماه، شاد باش

كامروز شادمان است از تخت و تاج شاه

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

بن خان و مان افکن تا زود به فرجام رسد و به رزم و کارزار شو تا پیروز درآیی.

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

پی خانه افکن به (بهرام) روز / سوی رزم شو، گر تویی رزم تویی

 

رخدادهای ملی در این روز

-در سال 570 میلادی ژنرال «وهرز دیلمی» فرمانده‌ی نیروهای اعزامی ایران زمان ساسانیان به یمن، دستور داد كه كشتی‌های نیرو‌بر را آتش بزنند تا سربازان خیال بازگشت را از ذهن خود پاك كنند. این نیرو به یمن فرستاده شده بود تا ارتش اشغال‌گر حبشه را از آنجا براند. سپهبد «وهرز» پس از پیاده شدن در یمن متوجه شد كه شمار نیروی حبشی اشغالگر (ابرهه) بیش از سه برابر سربازان اوست. وی پس از آگاهی از شمار نیروی‌های حبشی، به سربازان خود گفت: ما به اینجا آمده‌ایم تا متجاوز را بشكنیم و برانیم. ما برای شكست خوردن، به بردگی درآمدن، شكنجه و خوار شدن نیامده‌ایم، یا پیروزی یا مرگ.

-الغای امتیاز کاپیتالاسیون در مجلس ششم شورای ملی: 1306 خورشیدی

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید