تارنمای خبری امرداد

زامیاد؛ نام بیست و هشتمین روز از ماه زرتشتی

گیاه بانو اسپرغم با ریحاندر گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیست‌وهشتمین روز از ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است و «زامیاد» نام دارد.

زامیاد به چَم(:معنی) زمین است. ایزد زامیاد از ایزدان همکار امشاسپند اَمرداد است. زمین سرچشمه‌ی همه داده‌ها برای زندگی بهتر آفریده‌هایی ست که روی آن زندگی می‌کنند. ایزد زامیاد (زمین) با ایزد آسمان یک‌جا یا جداگانه سپندینه(:مقدس) شمرده شده‌اند. زمین نماد مادرست برای انسان و دیگر موجودات زنده‌ی روی آن، بنابراین ستودنی و سپندینه بوده و در آموزش‌های دین زرتشتی به نگه‌داری پاک و نیکو از آن بسیار سفارش شده است. گویند در این روز درخت نشاندن و تخم کاشتن و آبادانی کردن بسیار خوب است. «چون زامیاد نیاری ز می تو یاد / زیرا که خوشتر آید می روز زامیاد – خاصه به پادشاه ملک ارسلان که چرخ / هرگز نداشت چو او هیچ شاه یاد.» مسعود سعد سلمان.

نماد زامیاد، گیاه «بانو اسپرغم» یا همان ریحان است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید