تارنمای خبری امرداد

ژئوپارک ارس، چشم‌ به راه کارت سبز یونسکو

بررسی پرونده‌ی دومین ژئوپارک ایران تا چند روز دیگر در یونسکو آغاز می‌شود، پرونده‌ای که تا کنون دو بار برگشت خورده است. با این همه، سرپرست مدیریت ژئوپارک ارس چنین باور دارد که این پرونده این‌بار کارت سبز یونسکو را می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، قشم تاکنون تنها ژئوپارک ایران، خاورمیانه و گستره‌ی باختر (:غرب) آسیا شناخته می‌شود. این گستره در سال ۱۳۸۵ برای نخستین‌بار به شبکه‌ی جهانی ژئوپارک‌ها پیوست و در سال ۱۳۹۱ خورشیدی، به شوند کم‌کاری در اجرای برخی شاخص‌های جهانی از این شبکه بیرون گذاشته شد. این ژئوپارک در سال ۱۳۹۶ بار دیگر توانست نگاه کارشناسان شبکه‌ی جهانی ژئوپارک‌ها را به سوی خود بکِشد و کارت سبز یونسکو را دریافت کند. اکنون ایران برآن شده است که ژئوپارک دیگری را ثبت کند. «ارس» دومین گستره از ایران است که به گفته‌ی فاطمه منیری، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد ارس، پرونده‌ی آن آماده شده و دهم آذرماه امسال در شبکه‌ی جهانی ژئوپارک‌های یونسکو بررسی خواهد شد. ژئوپارک ارس پرونده تازه‌ای نیست. در سال ۱۳۸۹ این پرونده برای نخستین‌بار به شبکه‌ی جهانی ژئوپارک‌ها فرستاده شد، اما پس از بازدید ارزیابان این شبکه از ارس در سال ۱۳۹۰، این گستره دربردارنده‌ی شرایط بایسته برای شناساندن به عنوان ژئوپارک جهانی شناخته نشد و چنین نهاده شد که پس از کنار نهادن کاستی‌ها و انجام نمونه‌‌های گفته شده، دوباره درخواست نوینی آماده و فرستاده شود. چنین نهاده شده بود که پرونده‌ی ژئوپارک ارس در سال ۱۳۹۷ به یونسکو فرستاده و ثبت آن پی‌گیری شود اما این کار تا کنون انجام نشده است.
منیری، سرپرست مدیریت ژئوپارک ارس، در این‌باره گفت: این پرونده تا کنون دو بار برگشته است که شوند آن رعایت نکردن شاخص‌ها و یا آسیب‌های زیست‌محیطی نبوده، بلکه شیوه‌ی نگاه‌مان دگرگون بوده یا برخی کارها انجام نشده و یا کم‌توجهی‌هایی به جامعه محلی شده بود. البته در سه سال گذشته کارهای اجرایی و آموزشی خوبی انجام شده است که برپایه‌ی آن چنین باور داریم که این بار ارس ثبت جهانی می‌شود، چون شاخص‌های خواسته شده‌ی یونسکو اجرا شده است، حتا بیش‌تر از آن‌چه در دیگر ژئوپارک‌های جهانی خواسته شده است.
وی افزود: یکی از راه‌هایی که می‌توانیم ارس را در بخش فراملی  بشناسانیم ثبت آن در یونسکو است. در این گستره پدیده‌های زمین‌شناسی کم‌یابی هست؛ همانند:«پرمین ـ تریاس» که گذر ۲۵۰ میلیون ساله‌ی زمین را در یک سنگ نشان می‌دهد.
اودر پایان گفت: بررسی پرونده ژئوپارک ارس که دربردارنده‌ی هشت ژئوسایت می‌شود، دهم آذرماه در شبکه‌ی جهانی ژئوپارک‌های یونسکو آغاز می‌شود و بازرسان خردادماه سال آینده برای ارزیابی نهایی به ارس سفر می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.