تارنمای خبری امرداد

همایون باد اورمزد روز؛ آغاز آذرماه در گاهشمار زرتشتی

امروز اورمزد روز آغاز آذرماه در گاهشمار زرتشتیفرخنده باد اورمزد روز از ماه آذر، آغاز آذرماه زرتشتی

امروز اورمزدست ای یار میگسار

برخیز و تازگی کن و آن جام باده آر

ای اورمزد روی بده روز اورمزد

آن می که شادمان کندم اورمزدوار

امروز اورمزد روز و آذرماه از سالمه 3757 زرتشتی برابر با 25 آبان‌ماه خورشیدی آغاز ‌ماه آذر در گاه‌شماری زرتشتیان است.

در گاهشمار زرتشتی هر سال 12 ماه و هر ماه 30 ‌روز دارد که هر ماه نامی ویژه‌ی خود را دارد. نام نخستین روز ماه اورمزد و نام روز پایانی انارام است. از سویی نام دوازده ماه‌ سال در میان نام روزها نیز جای دارد و زرتشتیان برابری نام روز و ماه را جشن می‌گیرند.

اردیبهشت ‌روز برابر با 27 آبان‌ماه خورشیدی، آیین نیایش گروهی در آتشکده‌ی تهران به کوشش انجمن موبدان از ساعت ۱۶ در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.

آذر روز برابر با سوم آذر‌ماه خورشیدی، برابر با جشن آذرگان است. زرتشتیان بنابر گاه‌شمار خود، در روز آذر از ماه آذر، آذرگان، جشن گرامی‌داشت آتش، را برگزار می‌کنند. یک‌صدودوسال پیش در چنین روزی آتشکده‌ی تهران گشایش یافت.  

به فرخندگی جشن آذرگان، آیین گهنبارخوانی (جشن)، سوم آذرماه برابر با روز آذر از ساعت 10 بامداد در آتشکده‌ی مجموعه‌ی رستم باغ برگزار می‌شود.

روزهای نبر، وهمن، ماه، گوش، رام، برابر با 26 آبان‌ماه و 6، 8 و 15 آذرماه خورشیدی روز‌های پرهیز از خوردن گوشت است که به آن نَبُر گفته می‌شود. درآیین دیرین ایرانیان، پاسداری از جانوران سودمند از كارهای ارزشمند و سفارش شده است. زرتشتیان در روزهای نَبُر از كشتار جانوران و خوردن گوشت آن‌ها پرهیز می‌كنند.

ورهرام روز برابر با 14 آذرماه خورشیدی، روز نیایش همگانی در شاه ورهرام ایزد است . زرتشتیان هر ماه در این روز به نیایشگاه‌های خود می‌روند و به نیایش و داد و دهش می‌پردازند. پختن خوراک‌های سنتی زرتشتیان با همازوری و همراهی هم و یاری دهشمندان و پذیرایی از نیایش‌کنندگان از رسم‌های این روز است.

اشتاد روز برابر با 20 آذرماه خورشیدی، به کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام جهان‌دیدگان زرتشتی در آدریان بزرگ تهران گردهم آمده و همراه با نیایش به برنامه‌های شاد و برپایی جشنواره خوراک‌های سالم می‌پردازند.

اورمز, هورمزد, هرمزد: مخفف اهورامزدا, خدای یگانه, نام ستاره مشتری, نام فرشته‌ای, نام نخستین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است.

اورمزد یکی از نام‌های خدای بزرگ ایرانیان باستان و زرتشتیان, آفریننده‌ی زمین و آسمان و آفریدگان . امشاسپندان و ایزدان نیز آفریده اویَند او عین قدرت و دانش و منبع خیر و راستی و تقدس و تقوی است.

اَهورامَزدا (به اوستایی مزدا اهوره. «مَزدا اَهورَه») نیز با نام‌های: اهورا، اورمَزد، هورمَزد، اورمُزد، هورمُز و هُرمُز نامِ آفریدگارِ نِکویی‌ها و دادار و پروردگارِ همه‌ی هستی در مَزدَیَسنا است.

اهورامزدا آفریننده جهان است. مزدیسنان اهورا مزدا را می‌پرستند. اهورامزدا خالق و داور همه‌ی چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده‌ی روشنی و تاریکی و برقرار کننده نظم هستی (اشا) است. او با اندیشیدن همه چیز را هستی بخشیده ‌است، پس در واقع او از عدم می‌آفریند و با خود تنهاست. برای اهورا مزدا در هرمزدیشت، در حدود شصت صفتِ نیک آورده شده و تقریباً همه‌ی چیزهای خوب به وی منتسب شده‌است. همچنین او در مزدیسنا دارای شش صفتِ برجسته زیر است:

سپنتا مینو یعنی مقدس‌ترین روان، خشثره‌ویرنه به گویش امروزی شهریور یعنی شهریار و پادشاهی که باید برگزیده شود، سپنته‌آرمیتی است یعنی پارسایی مقدس. هورتات بگویش امروزی خورداد به چم (:معنی) جامعیت و رسایی و امرتات جاودانگی و بی مرگی. او اشه یعنی راستی و درستی و قانون ایزدی و پاکی است. همچنین وهومَنَه است به معنی خوب منش. این صفات در مزدیسنا به نامِ امشاسپندان خوانده می‌شوند و پایه‌های کمال در دین زرتشتی برای رسیدن به روشنایی بی پایان است. از این هفت امشاسپندان است که هفت شهر عشق و هفت آسمان و هفت خوان اسفندیار و هفت خوان رستم و هفت سین و هفت کشور و … اقتباس شده است.

یاد روز 25 آبان‌ماه:

– 25 آبان‌ماه:‌ نبرد قادسیه میان اعراب و ایران در 636 میلادی آغاز شد و تا سه روز به درازا انجامید. این نبرد به شكست نیروهای ایران انجامید و در پی آن، اعراب تیسفون را تصرف كردند.

– 25 آبان‌ماه:‌ در سال 1846 میلادی، «سر هنری راولینسونSir Henry C. Rawlinson» موفق به خواندن خطوط میخی سنگ‌نبشته داریوش بزرگ در بیستون شد.

– 25 آبان‌ماه:‌ كتاب «آیین مكاتبات اداری» به زبان انگلیسی گردآوری «تاراپور»، در نیمه نوامبر سال 1933 که در كشورهای انگلیسی زبان توزیع شد برگردان کتاب آیین مكاتبات ادارات دولتی ایران در زمان ساسانیان است که به دست پارسیان به هند رسید.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید