تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری از

انتخابات بی‌فرجام هیات‌مدیره سازمان جوانان زرتشتی تهران

شمار نامزدهای انتخاباتی سازمان فروهر به حد نصاب نرسید؛ با موافقت مجمع همگانی انتخابات سه هفته‌ی دیگر برگزار می‌شود.

به دنبال به حد نصاب نرسیدن شمار نامزد‌های هیات‌مدیره، درخواست برگرداندن شرط سنی نامزدهای هیات مدیره‌ی سازمان جوانان زرتشتی برپایه‌ی تبصره 2 بند 18 اساسنامه ( ۴ تن زیر ۴۰ سال و ۳ تن بالای ۴۰ سال) در مجمع همگانی نوبت دوم به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. همچنین فرصت سه هفته‌ای برای برگزاری انتخابات گردش جدید داده شد.

مجمع همگانی نوبت دوم سازمان جوانان زرتشتی تهران با دستور جلسه‌ی تعیین شده برای گزینش هموندان هیات‌مدیره، هیات بازرسان و ارایه‌ی گزارش عملکرد و تراز و بیلان مالی تشکیل شد. در آغاز با حضور پروین صیدی، نماینده‌ی وزارت کشور، سیاوش بنداریان‌زاده فرنشین هیات‌مدیره‌ی سازمان جوانان زرتشتی، اردشیر اورمزدی را به عنوان فرنشین هیات رییسه‌ مجمع معرفی کرد و از هموندان سازمان خواست تا داوطلب همکاری در هیات‌رییسه شوند. سپس، مهرانگیز شهزادی در جایگاه جانشین فرنشین، پریا ماوندی، دبیر، میترا بزرگ‌چمی و بیژن نوشیروانی به عنوان ناظران، دیگر هموندان هیات‌رییسه‌ی مجمع را تشکیل دادند.

سپس برپایه‌ی دستور نشست، سیاوش بنداریان‌زاده فرنشین هیات‌مدیره‌ی سازمان جوانان زرتشتی، گزارش از کارهای انجام شده و عملکرد هیات‌مدیره را به آگاهی رساند.

وی در ادامه به پرسش باشندگان درباره‌ی وضعیت زمین وصال و دلیل چاپ نامنظم ماهنامه‌ی فروهر با شمارگان پایین آن، پاسخ داد. و گفت: با توجه به افزایش قیمت کاغذ و مخارج پیش آمده، سعی شده تا روش‌های نوین مانند چاپ دیجیتال به کار گرفته شود. در تلاش برای رفع این اشکال هستیم. با این حال نمره‌ی تداوم چاپ مجله‌ی فروهر در وزارت ارشاد 17 از 20 است.

وی درباره‌ی وضعیت زمین وصال باشگاه فروهر گفت که در حال پیگیری و رسیدن به تفاهم با بنیاد مستضعفان هستند.

 پرسش دیگر درباره‌ی چرایی دیرکرد در برگزار شدن مجمع بود که فرنشین هیات‌مدیره‌ی سازمان جوانان زرتشتی گفت: در تلاش برگرداندن شرط سن هموندان هیات‌مدیره برپایه‌ی تبصره‌ی 2 بند 18 اساسنامه‌ی سازمان مبنی بر چهار تن از هموندان هیات‌مدیره کمتر از 40 سال و سن سه تن از هموندان بیش از 40 سال باشد، هستیم. این در حالی است که  از سال 1388 دو دوره‌ی پیش کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور تکلیف کرده تا از میان گروه سنی 25 تا 35 سال به عنوان هیات‌مدیره گزینش شوند. داوطلب هموندی در هیات‌مدیره‌ی از میان جوانان این گروه سنی کم است و به دلیل مشغولیت‌ها و دغدغه‌هایی کاری که دارند نمی‌توانند به کارها رسیدگی کنند و ساماندهی برخی از کارها نیازمند تجربه است.

پروین صیدی، کارشناس در امور احزاب و گروه‌های سیاسی وزارت کشور، در سخنانی با اشاره به این که درخواست‌نامه‌ می‌بایست به دیوان عدالت اداری فرستاده شود و در ارتباط با کمیسیون 10 احزاب نیست، گفت: یکبار درخواست سازمان از وزارت کشور به دیوان عدالت اداری فرستاده شده و با رای منفی برگشت داده شده است. وی افزود: با این که این درخواست در دستور جلسه‌ی تعیین شده نیست می‌توانید به رای مجمع بگذارید. با توجه به این که روند اجرایی این درخواست به درازا می‌کشد و اعتبار پروانه این گردش به پایان رسیده است، انتخابات گردش جدید را با همان شرایط سنی 25 تا 35 سال برگزار کنید.

در بخشی از نشست مجمع، پیمان غیبی، خزانه‌دار و قباد رادمند به عنوان نماینده‌ی بازرسان، گزارش ترازنامه و صورت درآمد و هزینه‌های سازمان منتهی به سال 97 را ارایه کردند و به تایید و تصویب مجمع رسید.

فرنشین هیات‌رییسه درخواست کرد تا از راه تارنماهای زرتشتی آگاهی‌رسانی شود که جوانان گروه سنی 25 تا 35 سال که داوطلب هموندی در هیات‌مدیره‌ی سازمان جوانان زرتشتی تهران هستند با نام‌نویسی آمادگی خود را اعلام کنند. داوطلب‌های انتخابات می‌بایست کارت عضویت سازمان جوانان زرتشتی را دارا باشند.

مجمع همگانی نوبت دوم سازمان جوانان زرتشتی تهران با دستور جلسه‌ی تعیین شده پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه 1398 خورشیدی در تالار همایش این سازمان برگزار شد.

 

 چهره راست: صیدی نماینده وزارت کشور

 چهره راست: پروین صیدی نماینده‌ی وزارت کشور

سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهر

سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهر

هیات نظارت از راست: بیژن نوشیروانی، پریا ماوندی، اردشیر اورمزدی، مهرانگیز شهزادی، میترا بزرگ چمی

هیات نظارت بر انتخابات از راست: بیژن نوشیروانی، پریا ماوندی، دبیر هیات‌نظارت، اردشیر اورمزدی، فرنشین هیات نظارت، مهرانگیز شهزادی، جانشین فرنشین، میترا بزرگ چمی

پیمان غیبی تراز و بیلان سازمان فروهر را خواند

پیمان غیبی تراز و بیلان سازمان فروهر را خواند

قباد رادمند به نمایندگی بازرسین گزارش کاری سازمان فروهر را خواند

قباد رادمند به نمایندگی بازرسین گزارش کاری سازمان فروهر را خواند

پرویز اهورایی به نمایندگیِ سازمان فروهر از پروین صیدی، نماینده‌ی وزارت کشور سپاسداری کرد

پرویز اهورایی به نمایندگیِ سازمان فروهر از پروین صیدی، نماینده‌ی وزارت کشور سپاسداری کرد

اردشیر اورمزدی رییس جلسه هیات نظارت انتخابات سازمان فروهر

اردشیر اورمزدی رییس جلسه هیات نظارت انتخابات سازمان فروهر

به دلیل حد نصاب نرسیدن نامزدهای انتخابی به زمان دیگری انتخابات موکول شد

به دلیل حد نصاب نرسیدن نامزدهای انتخابی به زمان دیگری انتخابات موکول شد 

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

3 نظرات
 1. همكيش آكاه به رسانه می گوید

  همكيشان عزيز مي توانند در تارنماي سامانه رسانه هاي جامع كشور به آدرس http://www.e-rasaneh.ir و در بخش فهرست مجوزها، كليه نشريات داراي مجوز از وزارت ارشاد را با كليه مشخصات آن نشريه، مشاهده نمايند. ارقامي را كه فرنشين سازمان فروهر در پاسخ به چرايي نشر تنها يك شماره از ماهنامه فروهر تاكنون در سال 1398 عنوان نمودند(نمره 17 از 20 براي نظم در نشر ماهنامه فروهر)، در واقع نمره 16.67 از 100 مي باشد كه به اشتباه در جلسه مجمع براي هموندان اعلام شد و نسبت به نشريات مشابه زرتشتيان همچون ماهنامه پارس نامه و يا هفته نامه امرداد، داراي نظم در انتشار بسيار پاييني است و هر سال، تنها 3 شماره چاپ ميشود(همانند فصلنامه، كه بايستي باز هم 4 شماره در سال به چاپ برسد) كه اين امر باعث عدم رضايتمندي مشتركان با توجه به پرداختي ها و عدم دريافت نسخه جديد در زمان مشخص در چندين سال اخير، بوده است.
  به نظر ميرسد در صورتي كه نشر ماهنامه فروهر به اين روال پيش رود، احتمال تغيير در دوره انتشار از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد وجود خواهد داشت و در صورت تكليف به الزام به تغيير دوره انتشار با نظر به عدم حداقل چاپ منظم ماهنامه فروهر با اين پيشينه ديرينه از سوي هيئت نظارت(حداقل 6 شماره در سال براي نشر ماهنامه)، و تبديل نشر از ماهنامه به فصلنامه و يا سالنامه و …، ديگر برگشت به دوره انتشار اوليه(ماهنامه) با قوانين و شرايط كنوني دوره نشر مطبوعات وزارت ارشاد، بسيار دشوارتر و در بعضي موارد غيرممكن خواهد بود.

 2. آگاه می گوید

  مطمئن باشيد سه هفته ديگه هم مجمع برگزار نخواهد شد، همانطور كه همه متوجه شديم دوستان پيشمسوت به دنبال بازگشت به هيئت مديره و بدست گرفتن قدرت هستند. سازمان فروهر گويا به روال قبل باز خواهد گشت اگر جوانان پا پيش نگذارند.

 3. مهرداد می گوید

  آنطور كه ما در مجامع همگاني عادي ديديم و حضور داشتيم، مدت زمان تنفس بسيار كوتاه و حداكثر 2 هفته در قانون تجارت ذكر شده است و هيچ مجمع و فردي نمي تواند از قانون تخطي كند. حال بايد ديد چطور اين مجمع 3 هفته تنفس داده است! و رييس مجمع چطور اين مورد را قانوني دانسته است!!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید