لوگو امرداد
امروز بیست‌وچهارمین روز از مهرماه در روزنگار مزدیسنی

دین ایزد بینش و نگرش درونی در گاهشمار زرتشتی

دین ایزد؛ بینش و نگرش دورنی در گاهشمار زرتشتی«دین» واژه‌ای پارسی و به چم (:معنی) وجدان، بینش و نگرش درونی است که از سوی اهورامزدا در نهاد هر انسان جای داده شده تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه درست و راست را یافته و در آن گام بردارد.

همه مردمی باید آیین تو

همه  رادی و راستی دین تو

امروز دین ایزد از ماه مهر سال 3757 زرتشتی، پنجشنبه 18 مهرماه 1398 خورشیدی 10 اکتبر 2019 میلادی

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ایزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. …

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دین که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان وجدان آمده است.

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود. دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آیین و سروش و … معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی باید آیین تو /

همه  رادی و راستی دین تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دین‌روز ای روی تو آکفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین».

یاد روز 18 مهرماه:

«مورگان شوستر» آمریكایی كه خزانه‌دار كل ایران بود در پی اعلام این حقیقت كه تا مساله «مالیات‌گیری دقیق و در سر موعد مقرر» در ایران حل نشود، هیچیک از مشكلات این كشور برطرف نخواهد شد دستور داد كه اموال شعاع السلطنه تا تسویه بدهی مالیاتی‌اش توقیف شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-04