لوگو امرداد
میزبانی انجمن زرتشتیان تهران در هفته نیروی انتظامی

آرزو دارم غیرمسلمانان هم بتوانند در نیروهای نظامی عضو شوند

«در ماده 7 قانون نیروی انتظامی و قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1382 در توصیف شرایط عضویت در این نیرو، قانون گذار حق و افتخار شهروندان غیرمسلمان برای پاسبانی از شهر و کشور خود را نادیده گرفته است. آیا کسی هست که ذره ای تردید در ایران دوستی و ایرانی دوستی ما زرتشتیان داشته باشد؟ یا در مورد کلیمیان و مسیحیان ایرانی؟ وقتی پسرم شش ساله بود، روزی در گفتگوهای پدر و پسری گفت وقتی بزرگ شدم می خواهم پلیس بشوم. آن روز تنها پاسخ من یک لبخند تلخ بود و یک آرزو. این آرزو که روزی این قانون اصلاح شود و فرزندان ما ایرانیان غیرمسلمان بتوانند در نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی عضو شوند و به کیان و مردم این سرزمین اهورایی از این راه خدمت کنند».

سخنان بالا را افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، در مهمانی که به مناسبت گرامیداشت هفته‌ی نیروی انتظامی به میزبانی انجمن زرتشتیان تهران با باشندگی نمایندگان پیرو ادیان توحیدی و فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، به عنوان دردودل و یک حسرت خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد.
آیین گرامیداشت هفته‌ی نیروی انتظامی با باشندگی کارگزاران سیاسی، دینی و اجتماعی هازمان ارمنیان، آشوریان، کلیمیان و زرتشتیان از سوی انجمن زرتشتیان تهران برنامه‌ریزی و اجرا شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، سردار سرتیپ رحیمی و فرمانده‌های دیگر بخش‌های پلیس تهران نیز دعوت‌شدگان این برنامه بودند.
برنامه با نیایش و گات‌هاخوانی موبدان راشین جهانگیری و کورش بلندی آغاز شد. سپس افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران با خوش‌آمدگویی به سردار سرتیپ حسین رحیمی و دیگر فرماندهان بلندپایه نیروی انتظامی تهران بزرگ، موبدان و روحانیون بلندپایه‌ی ادیان توحیدی، همکیشان و هم میهنان، از این که فرصتی فراهم شده تا فرماندهان نیروی انتظامی در کنار همشهریان غیرمسلمان باشند ابراز خرسندی کرد و گفت:«توجهی که در این مدت از سوی بخش‌های مختلف نیروی انتظامی از زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان دریغ نشده است و مطمعنا درآینده نیز ادامه خواهد داشت، نتیجه‌ی آن همزیستی و یکپارچگی بین شهروندان این شهر و کشور است که در پناه نظم و امنیت بوجود آمده است».

وی در بخشی از سخنانش به قانون نیروی انتظامی مصوب مجلس شورای اسلامی در تیرماه 1369 اشاره کرد که در آن بخشی از اهداف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی تعریف شده است.

فرنشین انجمن زرتشتیان تهران افزود: «ساختار پلیس و نیروی انتظامی در زمان داریوش اول به اوج رسید. در کتیبه بیستون، داریوش از سردارانی نام می برد که در اوضاع داخلی و نیز اغتشاشات خارجی با وی همراه بوده‌اند. کسانی که لقب خشترپاوا یا شهربان داشته اند که در شهرهای مختلف نماینده او برای حفظ امنیت و ایجاد آسایش بوده‌اند و شاید بتوان آنها را اولین نیروی پلیسی مقتدر در ایران باستان نامید».

وی در ادامه گفت: «نیروی انتظامی در درون شهرها از آن زمان و تا به امروز همواره در شهرهای ایران وجود داشته است چه در زمان اشکانیان که هم هرزان نامیده می‌شدند، چه در دوره ساسانیان که کوی‌پان نام داشتند و پس از آن که شرطه و گزمه و داروغه و پاسبان و نام های دیگر داشتند. ایرانیان نیز همواره سپاسگزار حافظان امنیت خود بوده‌اند. در نمازهای روزانه ما زرتشتیان و در خورشید نیایش از کسانی که در برابر دزدان و راهزنان مقاومت می‌کنند به نیکی یاد می‌شود».

افشین نمیرانیان در پایان سخنان، به این نکته که امروز نیز چون همیشه همچون هر ایرانی دادگر و با وجدان، در جایگاه یک فرد زرتشتی و پیرو اشوزرتشت قدرشناس پاسبانان است، اشاره کرد.

برنامه با سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان تهران، سردار سرتیپ حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و یوناتن بت کلیا نماینده‌ی آشوریان در مجلس ادامه یافت.

سردار سرتیپ رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، درباره‌ی دردودل فرنشین انجمن زرتشتیان تهران گفت: در نگهبانی از نظم و امنیت هیچ تفاوتی میان هم‌میهنان نیست، پیروان ادیان توحیدی از همین امروز می‌توانند هموند افتخاری نیروی انتظامی شوند.

در ادامه از سردار سرتیپ حسین رحیمی، فرمانده‌ی نیروی انتظامی تهران بزرگ، سردار سرتیپ دوم نوریان،  جانشین اجتماعی ناجا، سردار سرتیپ دوم حمید هداوند، جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حجت الاسلام موحدیان، فرنشین سازمان عقیدتی-سیاسی فاتب، سرهنگ ناصر سلیمی،  فرنشین حفاظت و اطلاعات فاتب، سردار سرتیپ مصدق، جانشین هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی، سردار سرتیپ دوم مهماندار، فرنشین پلیس راهور فاتب، سردار سرتیپ دوم لطفی، فرنشین پلیس آگاهی فاتب، سردار سرتیپ دوم ذوالقدر، فرنشین پلیس امنیت و اطلاعات عمومی، سردار سرتیپ دوم یعقوبی، جانشین عملیات فاتب، سردار سرتیپ دوم ظهیری، فرنشین پلیس پیشگیری فاتب، سرهنگ مراد مرادی،‌جانشین اجتماعی فاتب، سرهنگ شعبانیان، دبیر هفته‌نامه‌ی ناجا معاونت اجتماعی ناجا، سرهنگ افرند،‌ فرنشین اداره اماکن پلیس امنیت فاتب، سرهنگ دوم مومنی، جانشین اداره اماکن پلیس امنیت فاتب، سردار منتظر المهدی، مشاور فرمانده نیروی انتظامی، سرهنگ کاظمی، پلیس امنیت تهران، سرگرد بهشتی، پلیس امنیت تهران سپاسداری شد.

کشیش وانیا سرگیس و ادوین الیه خلیفه‌گری آشوری – کلدانی (کاتولیک)،  اسقف بنیامین، کلیسای شرق آشوری تهران، یعقوب یونانو، فرنشین انجمن کلیسای شرق آشوری،  ژرمن کوچو فرنشین کمیته‌ی بانوان آشوری تهران، آتورینا بابلو، فلورا الهویزدی، آلبرت سرکیززاده و ویلیام سمیانیان، کمیته‌ی بانوان آشوری تهران، یوناتن بت کلیا، نماینده‌ی آشوری‌ها در مجلس، آقای شیروانیان، خلیفه‌گری ارامنه، کشیش مسروب، خلیفه‌گری ارامنه تهران، آناهید بغوسیان خلیفه‌گری ارامنه تهران (روابط عمومی)، کارینه داویدیان، خلیفه‌گری ارامنه تهران (روزنامه کیک)، کشیش گورکن، خلیفه‌گری ارامنه تهران (روزنامه کیک)، رافیک ملکسیتان، شورای خلیفه‌گری ارامنه، آرا شاوردیان، جانشین فرنشین شورای خلیفه‌گری ارامنه شمال و تهران، اسقف سرکیس داویدیان، ارامنه کاتولیک، کریست آرزومانیان، خلیفه‌گری ارامنه، آرام نوشادیان، خلیفه‌گری ارامنه، کارن فانلری، نماینده‌ی ارامنه تهران در مجلس، بدینا استپانیان، واهه هواگیمیان، پولت هارطونیان. رودی پیتر عالیشان. ماریا قازاریانس، کلیسای کاتولیک ارامنه نمایندگان هازمان ادیان توحیدی، نمایندگانی از انجمن‌ها و سازمان‌های زرتشتی تهران در برنامه‌ی میزبانی انجمن زرتشتیان تهران باشنده بودند.

به شوند (:دلیل) همزمانی این برنامه با برگزاری آیین دینی و عید کلیمیان، از هازمان کلیمیان نماینده‌ای باشنده نبود. همچنین اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی ایرانیان زرتشتی برای برگزاری آیین سی‌روزه‌ی مادرشان، روانشاد پروین رستم صنمی، در یزد حضور داشت.

در بخشی از برنامه، هنرمندان فرزین ذوالقدر، بهنام جاوید و مسعود قدوسی به اجرای همنوازی پرداختند. پایان‌بخش میزبانی با پذیرایی شام همراه بود. آیین گرامیداشت هفته‌ی نیروی انتظامی همه ساله به میزبانی یکی از هازمان پیروان ادیان توحیدی برگزار می‌شود.

گزارش و متن کامل سخنرانی افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، در شماره‌ی 418 دو هفته‌نامه‌ی خبری-فرهنگی امرداد به چاپ می‌رسد.

گزارش تصویری از میزبانی انجمن زرتشتیان تهران به مناسبت گرامیداشت هفته‌ی نیروی انتظامی که سه‌شنبه 16 مهرماه 1398 خورشیدی در تالار خسروی برگزار شد را در پیوست می‌بینید:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 مهران هرمزدیاران، مجری برنامه

11

نیایش ابتدای برنامه ، موبدان دکتر راشین جهانگیری و کورش بلندی

12

14

15

16

17

18

19

20

21

دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

22

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران

23

24

25

26

27

28

اجرای موسیقی زنده با همکاری فرزین ذوالقدر، بهنام جاوید و مسعود قدوسی

اجرای موسیقی زنده با همکاری فرزین ذوالقدر، بهنام جاوید و مسعود قدوسی

30

تنظیمات صدا، منوچهر قدسی و سام خسروپور

44

یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان

31

32

33

 سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

فرتورها از آناهیتا عبد شریف آبادی است

7777

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

3 پاسخ

  1. با سپاس از انجمن زرتشتیان تهران برای این برنامه. دگرگونی های مثبت، ایجاد گفتگو، همزیستی و شناخت گروه های مختلف جامعه بزرگ ایران از راه چنین برنامه هایی به دست می آید.

  2. از رییس انجمن تشکر میکنم که یکی از مطالبات بی شمار اقلیت ها را شجاعانه در حضور مقامی عالی رتبه مطرح کردند.

  3. درود. البته این مطالبه جنبه سیاسی دارد که جای نماینده خالی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-07
امرداد