تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری از بزرگداشت پروفسور کانترا

همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا

همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا و بزرگداشت پروفسور آلبرتو کانترا با باشندگی پژوهشگران زرتشتی زبان‌های باستانی برگزار شد.

همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا و بزرگداشت پروفسور آلبرتو کانترا، استاد نسخه‌شناسی دانشگاه برلین و فرنشین دپارتمان زبانشناسی تاریخی دانشگاه سالامانکا در اسپانیا، همچنین فرنشین آرشیو دیجیتالی اوستا برگزار شد. موبد مهربان فیروزگری، دکتر کتایون مزداپور، زبان‌شناس و پژوهشگر زبان‌های باستانی، فرزانه گشتاسب دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، موبد دکتر مهربان پولادی، دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی و موبدیار پریا ماوندی، دانشجوی دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از باشندگان این همایش بودند.

پرفسور آلبرتو کانترا،‌ فرنشین مرکز آرشیو دیجیتالی، محمود جعفری دهقی، دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی،‌ محمدرضا محمدی،‌ مدیرعامل بنیاد دست نوشته‌های کهن، سوسن اصیلی، استاد کتابداری، و گردآورنده کتاب اسناد تاریخ، دانشگاه تهران، موجود در كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه، دکتر سالومه غلامی، استاد برجسته‌ی زبان‌شناسی دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان، بهرام برومند امین، کارشناس‌ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشجوی دکترای دانشگاه برلین و دکتر علی شهیدی، دکترای زبان و فرهنگ‌های باستان، سخنرانان همایش بودند که به پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی دست‌نوشته‌های اوستایی پرداختند.

بزرگداشت پرفسور آلبرتو کانترا،‌ فرنشین مرکز آرشیو دیجیتالی و آشنایی با مرکز آرشیو دیجیتالی اوستا که با آرمان گردآوری و تطبیق نسخه‌های خطی اوستا راه‌اندازی شده است، از بخش‌های این همایش بود.

دبیرخانه همایش‌ها و همکاری‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، با همکاری موسسه نگارستان اندیشه و انجمن زبان‌شناسی، همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا را شنبه 13 مهرماه 1398 خورشیدی از ساعت 15 در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار کرد.

همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد

همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد

دکتر علی شهیدی، دکترای زبان و فرهنگ‌های باستان، دبیر همایش دکتر علی شهیدی، دکترای زبان و فرهنگ‌های باستان، دبیر همایش

 سوسن اصیلی، استاد کتابداری، و گردآورنده کتاب اسناد تاریخ دانشگاه تهران، موجود در كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه

 سوسن اصیلی، استاد کتابداری، و گردآورنده کتاب اسناد تاریخ دانشگاه تهران، موجود در كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه

محمود جعفری دهقی، دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی

چهره از راست: دکتر فرزانه گشتاسب دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چهره از راست: دکتر فرزانه گشتاسب دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چهره‌ی میانی: موبد دکتر مهربان پولادی، دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی

چهره‌ی میانی: موبد دکتر مهربان پولادی، دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی

دکتر سالومه غلامی، استاد برجسته‌ی زبان‌شناسی دانشگاه گوته فرانکفورت، آلمان

دکتر سالومه غلامی، استاد برجسته‌ی زبان‌شناسی دانشگاه گوته فرانکفورت، آلمان

موبدیار پریا ماوندی، دانشجوی دکترای فرهنک و زبان‌‌های باستانی

موبدیار پریا ماوندی، دانشجوی دکترای فرهنک و زبان‌‌های باستانی

بهرام برومند امین، کارشناس‌ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشجوی دکترای دانشگاه برلین

بهرام برومند امین، کارشناس‌ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشجوی دکترای دانشگاه برلین

چهره‌ی سمت چپ، دکتر کتایون مزداپور، دکتر کتایون مزداپور زبان‌شناس و پژوهشگر زبان‌های باستانی

چهره‌ی سمت چپ، دکتر کتایون مزداپور، زبان‌شناس و پژوهشگر زبان‌های باستانی

محمدرضا محمدی، مدیرعامل بنیاد دست نوشته‌های کهن

محمدرضا محمدی، مدیرعامل بنیاد دست نوشته‌های کهن

پرفسور آلبرتو کانترا،‌فرنشین مرکز آرشیو دیجیتالی اوستا

پرفسور آلبرتو کانترا،‌ فرنشین مرکز آرشیو دیجیتالی اوستا

موبد مهربان فیروزگری

چهره‌ی دوم از سمت چپ: دکتر عبدالحمید ارفعی، دکترای زبان‌شناسی، متخصص زبان‌های ایلامی و اکدی، نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی بابلی‌نو به فارسی

چهره‌ی دوم از سمت چپ: دکتر عبدالمجید ارفعی، دکترای زبان‌شناسی، متخصص زبان‌های ایلامی و اکدی، نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی بابلی‌نو به فارسی

فرتور از ماندانا آذرکیوان است.

8113

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید