لوگو امرداد
امروز هجدهمین روز از ماه مهر در روزنگار مزدیسنی

رشن ایزد داد و دادگری در گاهشمار زرتشتی

رشن ایزد داد و دادگری در گاهشمار زرتشتیایزد عدل و داد در دین مزدیسنى. در اوستا رَشْنو Rašnu و در پهلوى رَشْن Rašn به معناى عادل و دادگر است. رَشْن در اوستا اغلب با صفت رَزْیشْته Razišta (در پهلوى رزیستک Razistak) وبه صورت رَشْنو رزْیشْتَه به معناى راست تر و درست تر آمده است، و در فارسى معمولاً این ایزد با صفتش «رَشْن راست» خوانده مى شود.

چو هور سپهر آورد روز رَش

ترا زندگى باد پدرام و خَوش

امروز رشن ایزد از ماه مهر سال 3757 زرتشتی، 12مهرماه 1398خورشیدی، چهارم اکتبر 2019 میلادی

هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی به نام رشن پیوند یافته است. رَشن (رَشْنو) ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى، ایزد درستی و دادگری كه از ایزدان سرای پسین و از داوران روز جزا هست. یشت رشن، یشتی هست در ستایش رَشن، رَشنو، رشن یشت ، یشت دوازدهم اوستا هست.

 ابوریحان بیرونى در الآثار الباقیة (ص73) در فهرست روزهاى ایرانى، این ایزد را رَشْن خوانده که در زبان سُغدى رَسْن Rasn و در خوارزمى همان رَشْن خوانده مى شده است. در ادبیات فارسى این واژه به صورت «رش» بدون نون بکار رفته است.

فردوسى گوید: چو هور سپهر آورد روز رَش / ترا زندگى باد پدرام و خَوش،

خسروى مى گوید: مى سورى بخواه کامد رَش / مطربان پیش دار و باده بکَش.

یاد روز 12 مهرماه:

 – كار تنظیم قانون برای اداره ایران برپایه آموزش‌های زرتشت به ویژه كنترل رفتار حكام و نیز آیین دادرسی و كیفر، پیش از اكتبر سال 600 میلادی به پایان رسید و چهارم اكتبربزرگان كشور دعوت شدند و موبد موبدان قوانین را به اطلاعشان رسانید تا تایید كنند.

  – مراسم هزاره فردوسی و گشایش ساختمان تازه آرامگاه این میهن‌دوست ایرانی در سال ١٣١٣

 – در پی اجرای قانون مصوب یکم خرداد 1307 (چهارم اکتبر 1928)،  نخستین دسته دیپلمه‌های برگزیده برای تحصل روانه اروپا شدند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-20