لوگو امرداد
دئنا، وجدان

دین ایزد؛ بیست‌وچهارمین روز از امردادماه در گاهشمار زرتشتی

دین ایزد؛ بیست‌وچهارمین روز از امردادماه در گاهشمار زرتشتیهمه مردمی باید آیین تو

همه  رادی و راستی دین تو

امروز دین ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، یکشنبه 20 امردادماه 1398 خورشیدی 11 آگوست 2019 میلادی

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ایزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. …

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دین که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان وجدان آمده است.

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود. دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آیین و سروش و … معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی باید آیین تو /

همه  رادی و راستی دین تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دین‌روز ای روی تو آکفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین».

یاد روز 20امردادماه:

– هادریان (هادریانوس) امپراتور روم یازدهم اوت سال 117 میلادی با دولت ایران صلح كرد.

–  در این روز در سال1916 میلادی، نیروهای عثمانی كه از راه خاك عراق وارد ایران شده بودند شهر همدان را متصرف شدند و از راه قزوین به تهران رهسپار شدند.

–  در سال 1922 میلادی، تیپ آذربایجان به فرماندهی سرتیپ امان‌اله میرزا، قلعه چهریق را تصرف كرد و اسماعیل‌آقا سمیتقو را با تلفات سنگین به تركیه فراری داد و اسلحه و مهمات فراوان به دست آورد.

–  جنگ دریایی ایران و یونانیان در دماغه آرتمیسیوم در سال 480 پیش از میلاد، اندكی پس از جنگ ترموپیل.

–  در سال 1335 خورشیدی، دكتر مصدق به روستای احمد آباد كرج، تبعید شد.

–  هادریان (هادریانوس) امپراتور روم در سال 117 میلادی با دولت ایران صلح كرد.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-19