لوگو امرداد
آدینه 23 تیرماه برگزار شد

گزارش مجمع انجمن زرتشتیان تهران

05 1نشست مجمع همگانی عادی روز آدینه 23 تیرماه 1402 در تالار ایرج برگزار شد. گزارش این نشست، بدون هیچ تنطیم خبری در ادامه آورده شده است.
نخست فرامرز پوررستمی، فرنشین روابط‌عمومی انجمن زرتشتیان تهران به عنوان آغازگر برنامه به جایگاه رفت.
فرامرمرزپوررستمی: به خشنودی اهورامزدا با درود به شما و سپاس‌گزاری بسیار از شما به شوند باشندگی در مجمع و به شوند اینکه به انجمن خودتان احترام گذاشتید و به این نشست آمدید. مجمع همگانی نوبت دوم را با برگزیدن هیات‌رییسه‌ مجمع آغاز می‌کنیم. بنابراین من خواهش می‌کنم کسانی که آمادگی دارند و نامزد گرداندن مجمع هستند از جای خود بلند شوند، پس از اینکه پنج نفر نامزدی خودشان را به آگاهی باشندگان رساندند، پوررستمی به باشندگان گفت: کسانی که با این پنج تن به عنوان هیات رییسه‌ موافق هستند دستشان را بالا ببرند، همه باشندگان با بالابردن دست خود این پنج تن را تایید کردند. سپس این هیات‌رییسه بین خودشان فرنشین، جانشین فرنشین، منشی و ناظران را انتخاب کردند. پس از تشکیل هیات‌رییسه، نشست برابر دستورجلسه با گزارش فرنشین انجمن زرتشتیان تهران آغاز شد.
افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران با استفاده از نوت‌بوک و دیتا پروژکتور به معرفی و گزارش عملکرد سال 1401 انجمن زرتشتیان تهران پرداخت.
افشین نمیرانیان: خیلی خوش آمدید، از دیدگاه من مجمع مهمترین نشست انجمن در هر سال است و با باشندگی بیشتر همکیشان جایگاه این نشست بالا می‌رود. من باید نخست بگویم که گزارش بازرس‌ها امروز ارایه نخواهد شد. هیات‌رییسه‌ توضیح خواهند داد که اگر تراز و بیلان هم ارایه شود این تراز و بیلان قابل رای‌گیری نخواهد بود، ولی موارد مربوط به گزارش مالی انجمن را من به شما ارایه خواهم داد. من از همگی خواهش می‌کنم مفاد اساسنامه را که روی اسلاید است و در این اسلاید‌ها مفاد بند‌ها را آوردم با همدیگر به دقت نگاه کنیم.
ماده 1- برای اداره و سرپرستی امور دینی، فرهنگی و کمک به امور اجتماعی، بهداشتی، خیریه، موقوفه، رفاهی و سایر‌ کار‌های مخصوص زرتشتیان موسسه‌ای به نام (انجمن زرتشتیان تهران) برای مدت نامحدود از طرف جماعت زرتشتی تشکیل که با همین نام دارای مهر است و در این اساسنامه اختصارا (انجمن) نامیده می‌شود.
ماده 8 – کلیه موسسات دینی- آموزشی و فرهنگی، خیریه‌درمانی، اجتماعی و رفاهی متعلق به انجمن زرتشتیان تهران و اموال منقول و غیرمنقول که برای نگهداری و توسعه‌ی آن‌ها تخصیص یافته و یا خواهد یافت باید برابر نیات واگذارندگان و برای منظور تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 10 – دادن امکانات رفاهی و کمک مالی به دانش‌آموزان ممتاز و نیازمند در مراحل مختلف تحصیلی و همکاری با انجمن اولیا و مربیان موسسات فرهنگی و فراهم کردن امکانات مالی آن‌ها (انجمن اولیا و مربیان) و هرگاه لازم شود (:عنداللزوم) رفع نیازمندی‌های جوانان برای تشکیل خانواده و رسیدگی به وضع زندگی سالمندان، معلولان و مستمندان زرتشتی در حدود توانایی از دیگر اهداف انجمن است.
ماده 18 – انجمن برای رسیدن به اهداف عالی و اجرای انجام خدمات برای جامعه زرتشتی مکلف به اجرای وظایف محوله زیر می‌گردد.
1- سرپرستی و نگاهداری و ایجاد موسسات دینی، فرهنگی، بهداشتی‌و‌درمانی، اجتماعی، خیریه، پذیرشگاه‌ها، نیایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و آرامگاه و حفظ و برگزاری مراسم دینی و سنتی، جشن‌ها و زیارتگاه‌ها، انجام مراسم دینی درگذشتگان، نشر و بررسی هرگونه کتابی که با فرهنگ دینی و باستانی زرتشتیان در پیوند باشد.
2- رسیدگی به امور دینی، پاسداری از سنت‌ها، آیین‌های بایسته دینی و گسترش آن‌ها در بین هازمان.
3- تشکیل سمینار‌ها، کنگره‌های ملی و جهانی درباره مبانی دینی و سنتی زرتشتیان و همچنین دعوت از نمایندگان و دادن توصیه و ارایه پیشنهاد‌های مفید در پیوند با امور اجتماعی و مذهبی متقابل و تعیین و اعزام نماینده برطبق مقررات جاری کشور.
4- انجام کلیه امور اداری از قبیل انتخاب و انفصال فرنشین دبیرخانه و سایر کارمندان انجمن، فرنشین‌ها و مدیران کمیسیون‌های
موجود در این اساسنامه، موسسات دینی و اجتماعی، بهداشتی و خیریه تحت سرپرستی خود و تصویب و تامین هزینه‌ی آن‌ها و تهیه خلاصه حساب درآمد و هزینه، ترازنامه برای نتیجه‌ی اجرا (:تفریغ) بودجه مربوط به آخر اسفند هر سال.
تبصره 1- تنظیم گزارش مالی در پایان هر دوره گردش انجمن و گرفتن مفاصاحساب پس از تصویب بیلان حساب‌ها.
5- قبول تولیت و وصایت و اداره نمودن موقوفات انجمن بر طبق موازین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
6- تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و نظارت بر اجرای آن‌ها برای برقراری روال (:ضابطه) و نظم و مقررات اصولی در مورد همکاری هموندان هیات‌مدیره با کمیسیون‌های انجمن.
7- هیات‌مدیره می‌تواند طرح بهره‌برداری و تبدیل به احسن‌ املاک و منابع مالی متعلق به انجمن را در تهران و سایر نقاط تنظیم و در دستور خاص مجمع همگانی قراردهد تا پس از تصویب، آن را به مورد اجرا بگذارد.
سالهاست انجمن بر اساس همین اساسنامه وظایف و تکالیف خود را با تکیه بر منابع و ظرفیت‌هایی که دارد انجام داده است. کار‌های انجمن عبارتند از سرپرستی و انجام امور اداری و اجرایی، سرپرستی دبیرخانه، سرپرستی مجموعه‌های تابعه و همچنین بازسازی و نگهداری بناهایی زیر نظر انجمن  و نیز کمک به نیازمندان، بیماران، مدارس و نهاد‌های زرتشتی، نمایندگی هازمان زرتشتی در مجامع و برنامه‌های دولتی و رسمی کشور، برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها، چاپ و توزیع سالنامه، مدیریت اجاره املاک تجاری و مسکونی انجمن و کار‌هایی از این دست که انجمن در این یک سال آن‌ها را انجام داده است.
زمانیکه از مجموعه‌های انجمن صحبت می‌کنیم، منظورمان از مجموعه‌ها شامل: آدریان بزرگ، شاه ورهرام ایزد، سازمان پذیرایی، درمانگاه، کتابخانه، خوابگاه‌دختران، باغ اوسون، سرای‌سالمندان، مارکار‌ تهرانپارس، آدریان‌تهران، قصر‌فیروزه، مهدکودک، خانه فرهنگ‌و‌هنر، خوابگاه‌پسران، پذیرشگاه زرتشتیان و پردیس مارکار یزد است که همه باید این تعداد مجموعه را در اندیشه خود داشته باشیم.
نوع مدیریت این مجموعه‌ها با هم متفاوت است از این تعداد پنج مجموعه مانند: مارکار تهرانپارس، آدریان بزرگ، قصر‌فیروزه، خانه فرهنگ‌وهنر و باغ اوسون مدیریت آن به شکل هیات‌اجرایی است، ولی مدیریت آدریان تهران به شکل مشترک، بردوش انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان تهران قرار دارد. پردیس مارکار و سرای‌سالمندان مدیریتشان به شکل هیات‌امنایی است. چون درهنگام ساخت این اماکن بر اساس توافقنامه‌ای که وجود دارد شکل مدریت آن مکان‌ها هیات‌امنایی تعیین شده است.
برخی فعالیت‌های پایان یافته هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان تهران شامل:
گرفتن سند تک برگ در چارچوب طرح کاداستر برای بخش بزرگی از اراضی مارکار‌آباد یزد، پردیس مارکار مساحتی نزدیک به 600 هزار متر مربع دارد که به نام انجمن زرتشتیان تهران سند خورده است، انتقال یک‌ونیم دانگ سند قطعی ملک واگذار شده از سوی خانواده‌ی روانشاد فریدون فرهمند واقع در خیابان طالقانی، گرفتن سند صلح‌نامه در مورد دو آپارتمان واقع در منطقه حکیمیه تهران که این املاک وابسته به یک هموطن به نام آقای ایزدی است.

کارهای مربوط به ساخت موقوفه‌ی کیخسروی همچنان ادامه دارد و انجمن توانسته گواهی عدم خلافی را تا به این مرحله‌ بگیرد و نگرانی از بابت تخریب این بنا را که خیلی سال پیش  ساخت آن آغاز شده است اکنون رفع شده. کار ساخت بنا به شوند قوانینی که برای ساخت این بنا وجود دارد و به سال‌ها پیش باز می‌گردد و مشکلات شهرداری به درازا کشید.

این‌ها جملگی کار‌های در دست انجام انجمن است و گردش‌های انجمن مانند دوی امدادی کار می‌کند یعنی یک گردش، کار را از گردش قبلی می‌گیرد و پیش می‌برد سپس ادامه کار را به گردش بعدی می‌سپارد.
کار‌هایی که در ادامه بیان خواهد شد کارهای پایان یافته است. تشکیل و تعیین هیات‌مدیره اجرایی خانه فرهنگ‌و‌هنر زرتشتیان تهران، گزینش هوشمند نمیرانیان به عنوان سرپرست سازمان پذیرایی با فرایندی شامل فراخوان و مصاحبه که البته هوشمند نمیرانیان سرپرست سالن شد، ولی امسال استعفا داد، انتخاب و بستن قرارداد با یک شرکت دانش‌بنیان برای سرویس دانش‌آموزان  مدارس شش‌گانه زرتشتی، در اینجا باید بگویم انجمن زرتشتیان تهران بیش از 50 درصد از هزینه‌های سرویس دانش‌آموزان را بر اساس این قرارداد سوبسید داده است.

امضای تفاهم‌نامه جدید با انجمن موبدان تهران برای مدیریت مشترک آدریان تهران، گردش 44 انجمن هم چنین تفاهم‌نامه‌ای با انجمن موبدان بسته‌ بود، ولی در گردش 45 تفاهم‌نامه‌ی جدیدی با انجمن موبدان تهران بسته‌شده است. این تفاهم‌نامه را انجمن پس از برطرف کردن اشکالات تفاهم‌نامه پیشین و  باز‌نویسی دوباره آن با انجمن موبدان امضا کرد.

برخی فعالیت‌های جاری و در دست اقدام هیات‌مدیره: همانطور که پیش از این هم گفتم یک بخشی از فعالیت انجام شده پیگیری حقوق انجمن زرتشتیان تهران است و البته حقوق انجمن زرتشتیان ایران و بمبئی، که در پیوند با اراضی رحمت آباد در یزد است. سال‌های گذشته تلاش زیادی کردیم و درسال 1402 این تلاش‌ها تا حدودی درباره‌ی تثبیت مالکیت انجمن زرتشتیان تهران بر بخشی از اراضی رحمت آباد یزد به بار نشسته است. در مورد زمین اهرستان این داستان ادامه دارد و با گذر زمان ما کلافه‌تر هم شدیم. می‌دانم حساسیت‌هایی روی این زمین وجود دارد. من سال گذشته گفتم دعوای حقوقی داریم و بعد از پایان دعوای حقوقی مسایل را برای شما توضیح می‌دهم. البته اکنون توضیح می‌دهم. ولی دعوای حقوقی ادامه دارد و یک پرونده جدید هم باز شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است، آن زمان که داشتیم معامله‌ این زمین را انجام می‌دادیم و البته معامله  هم نهایی نشد، همه نگران فروش آن بودند و می‌پرسیدند با چه قیمتی و به چه کسی و چگونه این زمین فروخته می‌شود. ولی آیا کسی از انجمن پرسید چرا ‌این زمین را می‌فروشید؟ خودم پاسخ این پرسش را خواهم داد، به چند دلیل، دلیل نخست این است که این زمین مشکلاتی داشت که معتمدین ما در اهرستان گوش‌زد می‌کردند که نگاهداری این زمین پی‌آمدهای (:اثرات) منفی دارد. دلیل دیگر این بود که به جای آن زمین  انجمن به دنبال زمین چسبیده به دیوار جنوبی آتشکده یزد بود، و می‌خواستیم آن زمین را بخریم، ولی موفق نشیدیم. به نظرم این مهمترین زمین برای زرتشتیان است. چرا؟ چون این زمین کنار آتشکده قرار دارد. البته بعد از پایان دادگاه حقوقی به شکل کامل پاسخ خواهیم داد.

جستار بعدی تعیین تکلیف دارایی ارباب فریدون زرتشتی است. ارباب فریدون زرتشتی وصیت کرده بودند که اموال ایشان به انجمن زرتشتیان تهران منتقل شود. انجمن در فرایند انتقال متوجه شد که ایشان ممنوع‌المعامله هستند. البته این مشکل رفع شده است.
جستار بعدی درباره دو ملک است که یکی از آن‌ها مربوط به خانواده جوانمردی است و بعدی درباره‌ی ادامه کار ساختمان موقوفه کیخسروی است که انجمن امیدوار است امسال کار ساخت موقوفه کیخسروی تمام شود چون ساختمان بیست واحدی در تهرانپارس است و می‌تواند به همکیشان کمک کند. متاسفانه انجمن برای پایان کار محدودیت منابع مالی دارد.

درباره‌ی درمانگاه یگانگی و خانه سالمندان مشکلاتی در مورد مجوز آتش‌نشانی داریم که تلاش می‌کنیم تا کار‌ها انجام شود و مجوز را بگیریم. بخشی از به درازا کشیدن کار به شوند دگرگونی روزانه قوانین است، ما امیدواریم که بتوانیم هرچه زودتر مجوز آن را بگیریم. من از همین مکان از پزشکان خُبره درخواست می‌کنم با این درمانگاه همکاری کنند و انجمن خیریه درمانی را همراهی کنند.
مسایل مهم انجمن شامل: جمعیت‌ زرتشتیان است که اکنون شاهد کم شدن آن هستیم. البته می‌دانم این بحث مجمع نیست و تنها یک درددل است. میزان زاد و ولد در میان همکیشان کم شده است. جمعیت مدارس در حال کم شدن است. در فیروزبهرام نزدیک به 10 سال پیش 50 تن دانش‌آموز درس می‌خواندند، ولی اکنون این تعداد به 30 تن کاهش یافته است. مولفه‌های هویتی دیگرمان زبان دری است. همکیشان؛ داریم زبان خودمان را از دست می‌دهیم. بعضی از آیین‌ها و نماد‌ها را از دست می‌دهیم. بیشتر انجمن‌های زرتشتی ضعیف شده‌اند. نامزدها برای هموندی در این انجمن‌ها کم است. همبستگی میان ما خیلی کم شده است. همبستگی برای هازمان ما خیلی مهم است. واقعیت این است که اینجا مجمع است و انجمن زرتشتیان جای بزرگی است. باید بزرگی و‌ شان انجمن را نگاه داریم. باید از انجمن مراقبت کنیم. اگر در انجمن مسولیتی داریم باید احترام انجمن را نگاه داریم. انجمن یعنی همه‌ی ما و من افشین نمیرانیان یک هموند انجمن هستم. براساس اساسنامه، هیات‌مدیره انجمن نماینده‌ی انجمن است. قرار است این هیات‌مدیره براساس دانش خود تصمیم‌گیری کند، قرار است براساس چیرگی بر واقعیت‌ها تصمیم گیری کند. قرار است این انجمن براساس چیرگی بر امور و شناسایی اولویت‌ها تصمیم گیری کند. هیات‌مدیره باید با افراد خُبره مشورت کند تا بتواند درست‌ترین کار را تشخیص دهد و برمبنای آن تشخیص پیش برود. ماده 25 – اساسنامه می‌گوید، برای نظارت بر عملیات نمایندگان انجمن، فعالیت کمیسیون‌ها، اجرای مواد اساسنامه و تهیه گزارش از وضع مالی و دارایی انجمن برای آگاهی رسانی به مجمع همگانی، همه ساله پنج نفر به عنوان بازرس که سه نفر از آنان به عنوان هموند اصلی و دو نفر به عنوان هموند علی‌البدل هستند گزینش می‌شوند و انجام وظیفه هیات مذکور افتخاری است.

ماده 25 در هیچ جایی نگفته بازرس سخنگوی هازمان زرتشتی است، هیچ جایی نگفته بازرس موظف به شنیدن حرف مردم است، بازرس تنها باید نظارت کند، بازرس چشم و گوش و زبان مردم نیست بلکه این کار بر دوش فرنشین انجمن است. من چندین بار از بازرس‌های محترم خواستم و گفتم که من در فضای مجازی و اجتماعی پاسخگو نیستم، ولی در مجمع همگانی هر پرسشی که داشته باشید من پاسخ خواهم داد. من از شما می‌پرسم آیا در طول این پنج سال کسی اینجا بوده است که پرسشی از من کرده باشد و من پاسخی نداده باشم؟ هر پرسشی پرسیدید من پاسخ دادم ولی اگر انتظار دارید من پاسخ پرسش شما را کتبی بدهم و یا پرسش شما را با ایمیل پاسخ دهم، این نشناختن جایگاه فرنشین انجمن است. من چنین حقی ندارم.
سپس افشین نمیرانیان،فرنشین انجمن زرتشتیان تهران تعدادی نامه به مجمع نشان داد که بازرس‌ها نوشته بودند. به عنوان نمونه در یکی از نامه‌ها از فرنشین خواسته شده بود که لیست کلیه املاک تحت اجاره را با ذکر نام مستأجر و مبلغ ودیعه و میزان اجاره‌ی ماهانه و تاریخ پایان اعتبار اجاره‌نامه را به بازرس بدهد و یا بازرس دیگر لیست کلیه حقوق‌بگیران و مستمری بگیران تیرماه انجمن زرتشتیان تهران را درخواست کرده بود و از این نوع درخواست‌ها که در مجمع تعدادی را نشان داد.

افشین نمیرانیان: من چرا باید این‌ لیست‌ها را بدهم. من لیست دست کسی نمی‌دهم شاید به بازرس‌ها لیست را نشان دهم ولی لیست را دست کسی نمی‌دهم. یک نامه‌ای که من به بازرس‌ها نوشتم در انجمن بایگانی شده است من برای پاسخ‌گویی هر هفته چهارشنبه از ساعت 9 تا 12  در دفتر خودم باشنده هستم و هر زمان که  باشنده نبودم پیش از آن روز از بازرس‌ها پوزش خواستم و گفتم این هفته چهارشنبه من نمی‌توانم درخدمت شما باشم. من لیست و وکالت نامه را به بازرس‌ها نمی‌دهم، ولی توضیح می‌دهم. من از صراحت کلامِ خودم پوزش می‌خواهم، کسی که فرق بین هیات‌مدیره و هیات‌رییسه‌ را نمی‌داند، کسی که فرق بین مصوبه و پیشنهاد را نمی‌داند، کسی که فرق بین بازرس سال‌ مالی و بازرس‌ گردش را نمی‌داند، من وکالت نامه را چرا باید به ایشان بدهم؟ من باید از انجمن دفاع کنم. من با کسی که معتقد است که همه چیز و همه کس مشکوک هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، ولی من برای ایشان توضیح دادم که بازرس وظیفه‌ی مشخصی دارد، ولی قانع نشد. چه کنم! نه چه کنم؟ما در انجمن کار جدیدی را آغاز کردیم. ما نرم‌افزار حساب داری را با امکان دسترسی کامل در اختیار بازرس‌ها گذاشتیم تا هم به شکل فیزیکی (نوشته شده روی کاغذ) و هم الکترونیکی موارد را مشاهده کنند.

در ادامه چندین نامه دیگر هم به باشندگان نشان داده شد.
فرنشین انجمن زرتشتیان تهران ادامه داد، تمامی این نامه‌ها و پاسخ‌های من به بازرس‌ها در انجمن موجود است و این بخشی از آن نامه‌ها بود. انجمن سال‌ها بازرس نداشت تا زمانیکه این اساسنامه را دست انجمن دادند. اساسنامه‌ای که ما نخست با 76 بند تحویل وزارت کشور دادیم و آنها پس از کم کردن، اساسنامه‌ای با 38 بند به انجمن تحویل دادند و در این اساسنامه بازگشتی به انجمن وزارت کشور هیات‌بازرسی را گنجانده است. سال‌هاست هیات‌مدیره انجمن بازرس دارد، بنابراین آن‌ها می‌دانند وظیفه بازرس چیست. انجمن یعنی همه‌ی ما انجمن به این معنی نیست که ما برای گرفتن حق خودمان به مدعی‌العموم احتیاج داشته باشیم. آیا زمان انتخابات انجمن، هیات‌مدیره به کسی گفت نام‌نویسی نکند؟ من فرنشین انجمن هستم و مسوولیت انجمن بر دوش من است. دو روز پیش از پایان دوره من گفتم دیگر نامزد نخواهم شد، ولی با پافشاری جناب پوررستمی من آمدم.
چون بیلان و تراز آماده نیست برای باشندگان توضیح می‌دهم که انجمن چه مقدار درآمد داشته و این درآمدها از کجا تامین شده است و همچنین توضیح می دهم که آن درآمدها در کجاها خرج شده است. وی در ادامه افزود این اعداد ممکن است تغییر کند ولی تغییری در حاصل‌جمع مبالغ ایجاد نخواهد شد و تنها ممکن است هنگام تنظیم تراز و بیلان در مکان ردیف‌ها تغییری به وجود بیاید.
هزینه‌های که انجمن پرداخت کرده است.

خلاصه پرداخت‌ها

مبلغ به میلیون تومان

درصد
مجموع حقوق و دستمزدهای ثابت 4387.1 36.2
ساختمان کیخسروی 1335.1 13.5
کمک‌های بلاعوض 1266.4 10.4
تعمیرات ساختمان‌ها و تاسیسات 2813.05 23.2
حقوقی، کارشناسی و ثبتی 488.9 4.0
سرویس مدارس 510 4.2
آب، برق، گاز و تلفن 232.2 1.9
برگزاری مراسم 204 1.7
عوارض شهرداری 322.8 2.7
سایر هزینه‌ها 246.91 2.0
  12107.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزهزینه‌ها

موارد هزینه شده مبلغ به میلیون تومان موارد هزینه شده مبلغ به میلیون تومان
نیازمندان 624.3 سند مارکار یزد 244
بیماران 106
مدارس 279 دارایی ساختمان فرهمند 121
تقویم 107 نو‌سازی خراشه 93
چاپ کتاب‌های دینی 40 وکلا 110
چاه سالن پذیرایی 285 کارشناسی قصرفیروزه 100
ساختمان ورزا 157 اداره دارایی 137
مارکار تهرانپارس 131
مدارس یزد(دخترانه) 147
چاه آدریان بزرگ 459 3.8 درصد از کل هزینه‌های انجمن
برق خراشه 225

مفاصا‌حساب از سال 88 گرفته شده است.

خلاصه درآمد‌ها مبلغ به میلیون تومان درصد
اجاره موقوفات 6436 49.0
کمک‌های خیر اندیشان 2872 21.9
سود بانکی 502 3.8
درآمد خدمات 1327 10.1
درمانگاه یگانگی 2000 15.2
مجموع 13137
 

سال گدشته نزدیک به چهار درصد کل هزینه‌ها، هزینه چاه آدریان بزرگ بوده است. همچنین انجمن 400 میلیون تومان به مهد کودک سوبسید داده است. انجمن با کمک اسفندیار اختیاری،نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی دو میلیارد تومان از وزارت بهداشت کمک گرفت. این را توضیح بدهم که این مبلغی که وزارت بهداشت داده است فقط برای کمک به درمانگاه است، مانند تجهیز کردن و هر خرجی که خود درمانگاه نیاز دارد و این به معنی کمک به بیماران نیست بلکه فقط برای درمانگاه است. البته این‌ها مسایل مهم ما هستند، ولی مشکل مهمتر ما همان جمعیت، از بین رفتن زبان، نهاد‌ها و همبستگی است که پیش از این اشاره کردم. اکنون صحبت من تمام شد و سپاس‌گزارم که به حرف‌ها و درد‌دل من گوش کردید.
فرنشین هیات‌رییسه مجمع: برابر دستور جلسه، بازرس‌ها باید گزارش خود را ارایه می‌دادند که فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در همان ابتدای سخنرانی خود گفت بازرس‌ها گزارش خودشان را به هیات‌مدیره نداده‌اند.
افشین نمیرانیان: نماینده‌ی بازرس‌ها به من نامه کتبی داد. من با نماینده‌ی آن‌ها گفت‌وگو کردم و نماینده گفت ما بازرس‌ها ترجیح می‌دهیم امروز گزارش خودمان را ندهیم. بنابراین هیات‌مدیره انجمن با هیات‌بازرس‌ها جدید یک روزی را تعیین خواهیم کرد تا تراز و بیلان را به مجمع ارایه دهیم.
فرنشین هیات‌رییسه‌: آقای دکتر به نظر شما باید مجمع فوق‌العاده‌ای تشکیل شود؟ این بند موکول می‌شود به بعد با توجه به نبود گزارش بازرس‌ها تا زمانیکه ایراد‌ها رفع نشود مجمع نمی‌تواند تراز و بیلان را تصویب کند. انجمن موسسه خیریه است و تابع اساسنامه خودش است که در این اساسنامه باید بازرس انتخاب شود و بازرس‌ها گزارش دهند. چون وزارت کشور این بند بازرس را در اساسنامه انجمن آورده است، پس ما تابع اساسنامه هستیم. اکنون بازرس‌ها هرکدام که خواستند می‌توانند به مدت 10 دقیقه صحبت کنند.
نخست فریدون گشتاسبی اردکانی یکی از باشندگان اجازه خواست قبل از بازرس‌ها صحبت کند.
فریدون گشتاسبی: هموندان انجمن برای هازمان زرتشتی زحمت می‌کشند و من از همه‌ی آن‌ها سپاس‌گزار هستم و من نمی‌خواهم آن‌ها را ناراحت کنم. نخست در مورد بازرس انجمن صحبت شد، پس بازرس اینجا چه کاره است؟ بازرس باید از تمام مسایل انجمن آگاهی داشته باشد و مسایل را بررسی کند. یادتان باشد سیلی در گوش هم نزنید، باید مسایل در خود نشست انجمن حل کرد نه در جماعت. نباید در این نشست نام یکدیگر را بیاورید و بعضی افراد را خراب کنید. امیدوارم انجمن مشکلات را داخل خودش حل کند.
دوم اینکه درمورد مدارس صحبت کردید، ببینید من که اینجا هستم بیمارم و زانو‌هایم درد می‌کند حتا از این پله‌ی انجمن هم به سختی بالا آمدم چرا نشست قبلی را در فیروز بهرام گذاشتید؟ مدرسه با این تعداد پله‌ و آدم‌های مانند من که نمی‌توانند بالا بیایند و در آن نشست باشنده باشند. در نشست پیشین چند تن آمده بودند؟ 20 تن آمده بودند؟ آیا این 20 تن درباره‌ی هازمانی به این بزرگی باید تصمیم گیرنده باشند؟ در تارنمای امرداد شخصی نوشته بود هیچکس نبود راهنمایی کند و بگوید این کار را که می‌کنید خوب نیست و باید این کار را بکنید؟ درباره‌ی مدارس گفتید که تعداد دانش‌آموزان زرتشتی درمدارس زرتشتی کم شده است خوب دلیلش واضح است، مردم بچه‌های خودشان را به بهترین مدارس می‌فرستند. قبول دارم زمانی فیروز‌بهرام بهترین مدرسه بود. من را برای حل مشکل مدارس دعوت کردید و من طرح دادم، ولی عمل نکردید! شما بایسته است که خُبرگان را دعوت کنید و برای اداره کردن مدارس از آن خُبرگان راهنمایی بخواهید.
سوم در مجمع درباره‌ی زمین‌ها گفت‌وگو شد که ما این‌ زمین جوانمردی را به مشارکت می‌گذاریم و پس از ساخت واحدها واحد سهم انجمن را می‌فروشیم، خوب لازم است این طرح پخته شود، 20 سال پیش، از قرارداد سه درصد مدارس یک میلیارد گرفتید ولی بعد از آن هیچ چیز نگرفتید چرا؟ چرا دنبال کار نرفتید؟ چرا دنبال راه آسان هستید؟ دنبال این هستید که چیزی را بفروشید تا انجمن پول داشته باشد؟ اگر هرسال پول اجاره املاک و سه درصد مدارس را می‌گرفتید می‌توانستید از آن پول خرج جامعه کنید.
فرانک زنده‌نوش، بازرس سال مالی 1401 به جایگاه رفت و سخنرانی کرد.
فرانک زنده‌نوش: چرا اکنون گزارش داده نشده است؟ پاسخ این است که گزارش بازرسی گزارشی است که بر مبنای اظهار نظر روی اعداد و ارقام است و نه آدم‌ها، شوند اصلی این که گزارش خوانده نشده است به این شوند است که ما شواهد لازم برای تایید این ارقام را نداریم و این شاید به شوند تغییر دید بازرسی است. اعداد و ارقامی که تا کنون گفته شده است از دیدگاه حسابداری استاندارد نیست و تا زمانیکه ما زیر قانون تجارت هستیم باید استاندارد حسابداری را رعایت کنیم حتا اگر این روال (:عرف) انجمن نباشد. من بازهم برای دوستانی که اعتقاد دارند ما تابع قانون تجارت نیستیم و ناراحتیم از اینکه در اساسنامه بازرس تعیین شده است می‌گویم تا زمانیکه کلمه‌ی هیات‌بازرسی در اساسنامه آمده است بازرس باید باشد و به وظایفش عمل کند. ماده 25 اساس نامه را برای شما می‌خوانم. نظارت بر عملیات نمایندگان انجمن و فعالیت کمیسیون‌ها و اجرای مواد اساسنامه و تهیه گزارش از وضع مالی و دارایی انجمن جهت اطلاع مجمع همگانی. تبصره‌ی دو همین اساسنامه می‌گوید بازرس مسولیت دارد علاوه بر اینکه موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و نیز سایر مواد قانونی لازم‌الاجرا را به مجمع همگانی گزارش دهد. پس اگر هر آنچه در گزارش من در آینده خواهید شنید، تمامی آن موارد اساسنامه‌ای است و من اجازه ندارم ذره‌ای از این موارد تخطی کنم. صحبت‌های آقای دکتر را در مورد گزارش مجمع همه شنیدیم برابر آیین تجارت 20 روز پیش از برگذاری مجمع این گزارش باید در اختیار بازرس‌ها قرار می‌گرفت تا بازرس‌ها بتوانند درستی و یا نادرستی گزارش را بررسی کنند و نتیجه را به آگاهی مجمع برسانند. مواردی را در اینجا گفتند که به نظرم اشتباه است ولی نمی‌توانم این را به عنوان جواب با قاطعیت بگویم چون بررسی نکردم و من اجازه این کار را ندارم، اما خلاصه بگویم گزارش فرنشین انجمن از دیدگاه من بازرس قابل تایید یا رد نیست. اتفاق مثبت این است که هیات‌مدیره پذیرفته است که به جای دادن گزارش، هم بازرس‌ها و هم هیات‌مدیره با یکدیگر هم اندیشی کنند و موارد را بین حودمان حل کنیم تا اطلاعات قابل اتکا به مجمع بدهیم. در بعضی موارد هیات‌مدیره نمی‌تواند تنها کار کند و باید همه‌ی هازمان به فراخوان‌های انجمن اهمیت بدهند مثلا وقتی برای امور مالی فراخوان می‌دهند که به حسابدار نیاز دارند و کسی نمی‌آید آن زمان که من بازرس اگر بگویم این حساب و کتاب اشتباه است، در اینجا انجمن حق دارد از خودش دفاع کند و بگوید ما حسابدار نداریم و شوند اشکال نبود حسابدار است و کسی به فراخوان‌ها گوش نداده است.

مهرداد کاویانی بازرس سال مالی 1401 گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران: من در کنار آدریان بزرگ سوگند یاد می‌کنم جز حقیقت چیزی نگویم به صحبت‌های که فرنشین انجمن کردند توجه کنید، من بازرس وظیفه دارم که از حقوق جامعه دفاع کنم روزی در دفتر ایشان بودم و از ایشان پرسیدم از من چه می‌خواهید؟ گفت دوست دارم شما مثل بازرس‌های پیشین باشید که من گفتم نمی‌توانم چون من وظیفه‌ای دارم و وجدانم را با هیج چیز عوض نمی‌کنم.
افشین نمیرانیان: چنین چیزی نبود.
مهرداد کاویانی: من با درخواست مردم بار دیگر نامزد شدم و آمده‌ام درخواست‌های مردمی را از انجمن بخواهم و پیگیر باشم برابر اساسنامه من باید به سهامداران اطلاع‌رسانی کنم. سه رکن اصلی هازمان ما مجمع، هیات‌مدیره و  هیات‌بازرسی است و بازرس‌ها برابر اساسنامه مستقل هستند و من تا خون در رگ دارم از حقوق شما دفاع می‌کنم.
فرامرز پوررستمی: این تبلیغ است و اکنون نباید تبلیغ کنند و این خلاف است. (تذکر به هیات‌رییسه‌)
فرنشین هیات‌رییسه‌: حق فرنشین انجمن برای صحبت کردن محفوظ است اکنون دو نفر از باشندگان می‌توانند هرکدام به درازای دو دقیقه صحبت کنند.
موبد سرور تاراپوروالا: اولین اعتراض من به همین جمله آخر است ما همه زرتشتی و هموند یک خانواده هستیم درست نیست که کسی در جمع حرف‌هایی پوپولیستی (عوام فریبانه) بزند، این شاعبه را در ذهن جامعه ایجاد نکنید که کسانی دارند خلاف می‌کنند و حق شما را می‌خورند و یک نفر سوپر‌من اینجاست و از حق شما دفاع می‌کند. نه چنین چیزی نیست و چنین وظیفه‌ای برای بازرس نیست و همگی ما باید مانند یک تن پشت هم بایستیم ولی اگر کسی به خطا گفت از حق من دفاع می‌کند من سرور تاراپوروالا می‌گویم من خودم از حقوق خودم دفاع می‌کنم من به رای همه اعتماد می‌کنم و به کسانی که رای دادم هم اعتماد دارم ولی نمی‌خواهم کسی در جمع بگوید من سوپرمن جامعه هستم.
دکتر مهربان پیمانی: من در هیات‌مدیره‌ی خیلی از شرکت‌ها باشنده بودم. در یکی از نشست‌ها دوست من به من گفت به مجهولاتم اضافه شد. تا آنجا که من می‌دانم اگر بر اساس قانون تجارت عمل می‌کنیم بنابراین بر اساس قانون تجارت ما سه رکن داریم، مدیریت، بازرس و مجمع و براساس قانون تجارت مدیریت باید عملکردش را گزارش کند البته همه می‌دانیم افشین نمیرانیان آدم خوش نامی است و خوب هم توضیح دادند ولی یکی از مجهولات من این است که چرا بازرس نباید به تمام اسناد دسترسی داشته باشد؟ برابر قانون تجارت بازرس باید به تمام اسناد دسترسی داشته باشد.
من برای هیات‌بازرسی در جایی که کار می‌کردم یک اتاق با تمام امکانات و دستگاه کپی در اختیار بازرس‌ها قرار داده بودم و آنها اجازه داشتند از تمام اسنادی که می‌خواستند کپی بگیرند و به همه‌ی اسناد هم دسترسی داشتند این در قانون آمده است من نمی‌دانم اساسنامه انجمن‌های خیریه چگونه است.
مهرداد پوررستمی: با توجه به وضعیت پیش آمده اکنون تکلیف بیلان و تراز را چه هنگام تعیین می‌کنید.
اسفندیار خسروی، فرنشین هیات رییسه‌: برابر دستور جلسه امروز ما تراز و بیلان را باید داشته باشیم که نداریم و برابر قانون تجارت هیات‌مدیره می‌تواند تا 30 مهرماه 1402 تعیین تکلیف کند، ولی هیات‌رییسه‌ از هیات‌مدیره درخواست می‌کند تا تاریخ مجمع همگانی فوق‌العاده بعدی که در روز آدینه 14 مهرماه 1402 خواهد بود تراز و بیلان را برای رای‌گیری نهایی کنند. من درخواست دارم در این مدت هم اندیشی با بازرس‌ها محترم انجام شود. بازرس‌هایی که در بند بعدی انتخاب می‌شوند باید با هیات‌مدیره هم اندیشی کنند و اگر مشکلی وجود داشت آن را رفع کنند و در گزارش خوانده شود. اکنون آفای نمیرانیان می‌توانند از وقت خودشان استفاده کنند و  به پرسش‌ها و مسایل بیان شده پاسخ بگویند.

افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران: جناب پیمانی لطف کردید، واقعیت این است که اساسنامه انجمن زرتشتیان تهران روشن نیست و این اساسنامه سال‌ها کارکرده است ولی در فرایند سال‌های متمادی متوجه شدیم که این اساسنامه اشکالاتی دارد که البته بزرگ نیست. واقعیت این است که انجمن زرتشتیان تهران سیستم تجاری نیست که من در آن سهام داشته باشم که اکنون با ندادن تراز و بیلان سهام من پا در هوا باشد! ما یک موسسه هستیم و باید قوانینی برای اداره انجمن به شکل روشن نوشته شود. این‌ اشکالات جملگی به این دلیل است که ما یک اساسنامه 76 ماده‌ای به وزارت کشور دادیم و وزارت‌کشور اساسنامه‌ای با 38 بند به ما برگرداند که البته مُهر انجمن زرتشتیان تهران هم پای اساسنامه نخورده است بلکه مُهر وزارت کشور پای آن است.
فرنشین هیات رییسه‌: همه‌ی ما می‌دانیم که اساسنامه انجمن مشکلاتی دارد و ما امیدواریم که هیات‌مدیره عاملی شود برای اینکه این اساسنامه تغییر کند و اشکالات رفع شود تا انجمن یک اساسنامه درست و روشن داشته باشد. دلیلی ندارد که اشکالات را بیان کنید، بلکه باید به دنبال رفع اشکالات باشید. اکنون برای زمان مجمع آینده رای‌گیری می‌کنیم موافقان دست خود را بالا ببرند. تصویب شد.
یکی از باشندگان: کدام بازرس‌ها باید با هیات مدیره همکاری کند؟ بازرس‌ها پیشین یا بازرس‌های که اکنون گزینش می‌شوند؟
فرنشین هیات‌رییسه‌: بازرس‌های که اکنون گزینش می‌شوند. وی ادامه داد دستور بعدی جلسه گزینش بازرس‌های جدید است. اسامی نامزد‌های بازرس‌های جدید عبارتند از: فرشاد خورشیدیان، خداد راسخی، فرانک زنده‌نوش، خدایار فریدونی، مهرداد کاویانی دستجردی، رشید مژگانی، مهربان باستانی الله آبادی، بابک پرند‌ایرانی که در موردایشان توضیح داریم و بهمن تیمساری. مشکل بابک پرندایرانی این است که وی اکنون کارمند انجمن است و هنوز هم استعفا نداده است، ولی خودش می‌گوید که می‌تواند بازرس هم باشد، ولی بر اساس مفاد اساسنامه نمی‌تواند هر دو سِمَت را در یک زمان داشته باشد ولی توضیح خودشان را می‌شنویم.
سپس زمان آن شد تا نامزد‌ها خودشان را به شکل کامل برای باشندگان معرفی کنند.
فرشاد خورشیدیان: بازرس هشت دوره انجمن بودم و خوشحالم که امروز افراد زیادی در این مجمع باشنده هستند.
خداداد راسخی خرمی: مدرک مهندسی راه و ساختمان دارم ، سه دوره در هیات‌مدیره انجمن بودم و دو دوره بازرس بودم، هشت سال مدیر دبیرستان فیروز بهرام بودم و به شکل افتخاری مهندس ناظر سرای سالمندان، مجری استخر و سالن اجتماعات مارکار بودم.
فرانک زنده‎‌نوش: لیسانس حسابداری دارم و بازرس دوره‌ی قبل بودم.
خدایار فریدونی: بازرس دوره‌های قبلی انجمن و بازرس ویژه قطار‌های رجا و کارمند راه آهن هستم.
مهرداد کاویانی: بازرس دوره قبل انجمن زرتشتیان تهران و مدیر اجرایی هستم و تحت هیچ شرایطی غیر واقع را تایید نمی‌کنم
رشید مژگانی: فوق لیسانس مدیریت اطلاعات، بازرس گردش 44 و 45 هستم.
مهربان باستانی، در نشست باشنده نبود.
بابک پرند‌ایرانی: لیسانس فیزیک و همکار انجمن هستم. این قوانین که گفتید برای هموندی هیات‌مدیره است که کارمند و مستاجران نمی‌توانند در هیات‌مدیره هموند باشند، ولی برای هیات‌بازرسی چون انجمن زرتشتیان شرکت تجاری نیست و قانون تجارت بر آن تاثیر ندارد و انجمن یک موسسه خیره است و برابر قانون در موسسات خیریه بازرس و ناظر می‌تواند از حقوق بگیران آن موسسه باشند. بنابراین تنها وزارت کشور می‌تواند صلاحیت من را تایید یا رد کند.
فرامرز پوررستمی از بابک پرند ایرانی پرسید: یک قانون داریم و یک صلاح مصلحت انجمن، اگر هیات‌مدیره کاری را به شما ارجاع دهد که باید آن کار را انجام بدهید و این کار از دیدگاه بازرسی خلاف باشد آیا شما به عنوان کارمند انجمن این کار را انجام می‌دهید و یا به عنوان بازرس آن کار را انجام نمی‌دهید؟
این پرسش با مخالفت باشندگان همراه بود و باشندگان گفتند انجمن چرا باید کار خلاف کند که فرامرز پوررستمی پاسخ داد، من فرض کردم و گفتم فرض کن.
بهمن تیمساری: مهندس ساختمان هستم، هموند گردش 43 و44 بودم. و با توجه به نوع شغل و ارتباط خودم با افراد، من با تیپ بازرسی و وظایف آن‌ها آشنا هستم. من انتظار داشتم یک سری صحبت‌ها با توجه به حفظ انسجام هازمان مطرح نشود.
در این زمان معرفی نامزدها به پایان رسید و صندوق رای به باشندگان نشان داده شد که باشندگان تایید کنند که صندوق کاملا خالی است و از مسوول نام‌نویسی هم خواسته شد که دیگر نام‌نویسی انجام نشود.
فرنشین هیات‌رییسه‌: بعد از رای‌گیری، انجمن درباره‌ی بعضی از موارد می‌خواهد صحبت کند و پاسخ بگیرد. لطفا تالار را ترک نکنید.
در این زمان با گرداندن صندوق در تالار باشندگان رای خود را به صندوق انداختند و نشست را ترک کردند که چندین بار فرنشین هیات رییسه‌ گفت، نشست پایان نیافته ما موضوع بعدی هم داریم و از افشین نمیرانیان خواست تا زودتر دستور نشست را اجرا کند و از مراد ملک‌پور، خواست در خروجی تالار را ببندد و به اشخاصی که بیرون هستند بگوید نشست ادامه دارد.
ادامه نشست در ساعت 11 از سر گرفته شد.
افشین نمیرانیان: برابر‌ بندی از اساسنامه انجمن برای دارایی‌های املاک غیر منقول(غیر قابل جابجا‌پذیری) مجمع  بایسته است تا تصمیم‌گیری کند. باید به یک نکته‌ای اشاره کنم که کمتر به آن توجه شده است مهمترین سند همین اساسنامه است حتا منِ فرنشین انجمن هم این اساسنامه را درست نمی‌خوانم و مشکل از اینجا به وجود می‌آید. نکته اساسی این است که هدف وتکلیف انجمن زرتشتیان تهران انجام امور خیریه، اجتماعی، فرهنگی و غیره است. تکلیف انجمن زرتشتیان تهران این نیست که ما به عنوان هموندان انجمن سرمایه خودمون را افزایش بدهیم. برخی زمان‌ها از کلمه سهام‌دار استفاده می‌شود، ما سهام‌دار انجمن نیستیم بلکه ما هموند انجمن هستیم، این پول‌ها مال همه‌ی ماست مال تنها من افشین نمیرانیان نیست. این که باید گزارش به سهام‌داران داده شود؟ نه خیر اینطور نیست بلکه باید در مجمع گزارش داده شود. انجمن یک بنگاه سرمایه‌گذاری نیست. البنه اگر انجمن این کار را بکند عیبی ندارد، ولی خویش‌کاری انجمن افزایش سرمایه زرتشتیان تهران نیست. البته شاید باید این کار را انجام دهد ولی در اساسنامه چنین چیزی نیامده است. در اساسنامه آمده است که انجمن باید کار خیریه، اجتماعی و فرهنگی انجام دهد.
فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در ادامه گفت، انجمن یک شرکت تجاری نیست، البته در سال‌های 1310 و 1320 در کنار انجمن زرتشتیان تهران یک موسسه تجاری زرتشتیان تشکیل شد ولی انجمن زرتشتیان تهران کارش پول زیاد کردن نیست. ما کلی ملک داریم، ما دارایی غیر منقول در کل ایران داریم ولی سرمایه‌ی انسانی‌مان سال به سال کم می‌شود. افزایش و نگهداری سرمایه غیر مولد تنها کاری بود که کردیم. ما مدرسه‌های خودمان را از دست دادیم چون دانش‌آموز نداریم. در فیروزبهرام نزدیک به 500 تن پیش از این درس می‌خواندند، ولی اکنون این تعداد به 30 تن کاهش یافته است. ما در هر پایه تحصیلی تنها 25 دانش‌آموز پسر داریم ولی به جای آن آدم دلسوز برای سرمایه‌مان داریم که آن طرف دنیا زندگی می‌کنند. نکته بنیادین این است که ما زمینی نمی‌فروشیم ما فقط پیشنهاد می‌دهیم و قرار نیست سرمایه غیرمنقول انجمن کاهش یابد. هیات‌مدیره از مجمع خواهش می‌کند نخست بشنود، بپرسد و در نهایت رای مثبت دهد. البته این رای مثبت برای دو زمین است در مورد چاه آب آدریان می‌خواهیم با یکدیگر هم اندیشی کنیم. درواقع ما خودمان هم نمی‌دانیم به این پیشنهاد رای مثبت  یا منفی بدهیم، ولی به جای آن مسله را مطرح می‌کنیم و سپس با یکدیگر تصمیم درست را خواهیم گرفت. پیشنهاد نخست این است که به هیات‌مدیره انجمن اجازه داده ‌شود تا زمین روانشادان جوانمردی و بختیاری (افشین نمیرانیان به هیات‌رییسه‌: من پوزش می‌خواهم که همانند این عبارت‌ها را به شما ندادم) را در محله حکمت به شکل مشارکتی به یک سرمایه‌گذار سازنده واگذار کند تا آن را به یک بنای نوساز تبدیل نماید و پس از آن قدرالسهم انجمن را فروخته و ظرف بیشینه سه ماه با در آمد حاصل از فروش واحدها زمین یا ملک کلنگی هم ارزش با زمین روانشادان خریداری کند و این فرایند قابل تکرار است و اضافه درآمد این فرایند هربار در صندوقی تحت عنوان فند روانشادان جوانمردی و بختیاری قرار بگیرد که ازمحل آن هزینه‌های عمرانی و جاری انجمن پرداخت خواهد شد. توضیحات درباره‌ی روانشادان جوانمردی و بختیاری و چگونگی انتقال ملک به انجمن زرتشتیان در گزارش نشست هم‌اندیشی انجمن زرتشتیان تهران آورده شده است. این زمینِ روانشادان جوانمردی و بحتیاری را همگی به نام زمین تجریش می‌شناسند، ولی در حقیقت این زمین درمحله تجریش نیست در اصل در محله حکمت است که این محله حکمت داخل خود تجریش نیست. همچنین پیرامون این زمین، زمینهای وقفی زیادی وجود دارد و منطقه به شکل تپه ماهور هست و به هردلیلی زمین آنجا مرغوبیت تجریش را ندارد. 396 متر زمین است که خالی افتاده و هیچ چیزی در آن نیست نه برق دارد نه آب دارد، هیچی هیچی در آن نیست! بنایی در آن نیست. وقتی روانشادان این اموال را به من و شما دادند نیت آن‌ها کار خیر بوده است. پرسش هیات‌مدیره انجمن این است که اکنون انجمن باید با این زمین چه کاری انجام دهد؟ یک راه این است که کاری نکند. ولی چند کار می‌توانیم انجام دهیم. کار‌هایی که در اسلاید آمده را می توانیم انجام بدهیم.

عکس 1

من در اینجا درباره‌ی دو فاکتور صحبت می‌کنم، میزان بهره‌وری و حفظ سرمایه که البته ما باید طرفدار بهره‌وری باشیم.

عکس2

فرنشین هیات‌رییسه‌: آقای نمیرانیان انجمن خودش نمی‌تواند مشارکت در ساخت انجام دهد.
فرنشین انجمن زرتشتیان تهران: اجازه بدهید جلو برویم. البته اگر کاری نکنیم یعنی نه بسازیم و نه بفروشیم خطراتی دارد. در سال‌های اخیر بحث‌های به وجود آمده است که زمین‌های که رها شده باشند و درآن کاری صورت نگیرد ممکن است برای آن زمین اتفاقی رخ دهد که این خطر جدی است. خودمان بسازیم و نگه داریم که این بدترین کاری است که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم. این عمل شوند از دست رفتن نقدینگی انجمن خواهد شد. ما 1.5 میلیارد تومان در خانه کیخسروی خرج کردیم.
افشین نمیرانیان ادامه داد، البته ما برای هرکدام از این راه‍ها رای‌گیری جدا گانه نمی‌کنیم، بلکه در آخر یک پیشنهاد می‌دهیم و درباره‌ی آن یک پیشنهاد رای‌گیری می‌کنیم که مجمع یا رای  مثبت می‌دهد یا رای نمی‌دهد که پیشنهاد می‌کنم حتما رای مثبت بدهد. با مشارکت بسازیم و سپس واحدها را نگاه داریم که این پیشنهاد خوبی نیست چون دارای شریک می‌شویم. می‌ماند تنها یک راه آخر که هیات‌مدیره طرف این آخری است. من توضیح بدهم که مشارکت چیست؟ این یک واقعیت است البته خُبرگان ساختمانی نظرات خود را بگویند. ما در هیات‌مدیره سه خُبره داریم که آن‌ها از بهترین و مورد اعتماد‌ترین آدم‌های زرتشتی هستند. مهمتر اینکه هموند هیات‌مدیره هم هستند و هر سه خُبره این حرف را تایید می‌کنند. اگر قیمت زمین در یک محله برابر A تومان باشد. و اگر در همین زمان در یک فرایند مشارکت در ساخت در همین زمین بنایی نوساز ایجاد شود. اگر قیمت سهم مالکِ زمین از این بنا B باشد همیشه B > A است. مثلا این زمین 80 میلیاردتومان ارزش دارد. اگر سه سال پیش در فرایند مشارکت در ساخت زمین را می‌ساختیم و سپس سهم انجمن هر تعداد آپارتمان که بود را می‌فروختیم حتما ارزش پولی که به دست می‌آوردیم از آن 80 میلیارد تومان بیشتر بود. تخمینی که الان ما داریم این است که این زمین 1.3 قیمتش برای ما می‌ارزد یعنی اگر قیمت زمین 10 میلیارد باشد با فروش آپارتمان‌ها 13 میلیارد تومان پول خواهیم داشت. حالا نکته دیگر این است که برای کسی که با ما مشارکت می‌کند هم سود دارد. به همین دلیل سازنده حاضر است یک پول دستی به ما  بدهد. که اسم این پول بلاعوض است که ما آن را C می‌نامیم. نکته مهم فرایند این کار این است که این کار نیاز به افراد خُبره دارد و خَبر خوب هم این است که ما تا دلتان بخواهد خُبره برای این کار داریم. خَبر بهتر این است که این آدم‌ها قرار است به ما در انجام این کار کمک کنند و ما از آن‌ها درخواست می‌کنیم. اگر آن‌ها کمک نکنند ما این کار را انجام نمی‌دهیم. یک گروه خُبره تشکیل می‌شود و با فرنشین انجمن همکاری می‌کند.
بعضی‌ها می‌گویند که دیگر زمین گیرتان نمی‌آید خوب واحد‌ها را نمی‌فروشیم. نمی‌گذاریم افت ارزش پول به وجود بیاید اگر توانستیم زمینی پیدا کنیم خوب واحدها را می‌ فروشیم و سریع زمین را می‌خریم، در غیر این صورت نمی‌فروشیم. یا معاوضه می‌کنیم. بعضی‌ها می‌گویند کلاه سرتان می‌گذارند یعنی چه این حرف! از نظر حقوقی یک قرارداد محکم می‌بندیم. ما موافقیم که با مشارکت بسازیم و تکرار کنیم. بعضی‌ها با این کار موافق نیستند. بعضی‌ها می‌گویند ما خودمان بسازیم. راستش به دلایلی ما نمی‌توانیم خودمان بسازیم اگر مقایسه کنیم نخست انجمن به لحاظ اجرایی تا به حال در این کارموفق نبوده و تجربه خوبی هم از این کار ندارد. بدیهی است که اگر خودمان بسازیم سود خالص بیشتری می‌بریم ولی یک نکته این جا وجود دارد که اگر درصد سود را حساب کنید اتفاقا کسی که زمین می‌دهد بیشتر برنده است. بنابراین درصد سود خالص در مشارکت در ساخت بالا است. نکته دوم این است که انجمن پول ندارد. پس پیشنهاد این است که زمین با یک قرارداد مشارکت توسط سازنده سرمایه‌گذار به نوساز تبدیل شود سپس واحد‌های نوساز سهم انجمن فروخته شود و با درآمد آن زمینی هم ارزش با زمین دکتر جوانمردی در همان نقطه خریداری شود به عنوان مثال می‌گوییم اگر 396 متر زمین در حکمت همین جایی که الان زمین است فلان قدر ارزش داشته باشد پس از قیمت گرفتن زمینی با همین قیمت می‌خریم و تکرار می‌کنیم در این جا B+C-A که حتما عدد مثبتی است به نفع ما می‌شود بدون اینکه ارزش زمین کم شود و هیچ اتفاقی افتاده باشد. اینجا فقط یک پولی وارد انجمن شده است. پس پیشنهاد این است که به هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران اجازه داده شود زمین روانشادان جوانمردی و بختیاری قرار گرفته در محله حکمت را با مشارکت سرمایه‌گذار سازنده به یک بنا تبدیل کند و پس از آن قدر السهم خود را فروخته و ظرف بیشینه یک ماه یک قطعه زمین یا ملک کلنگی هم ارزش با زمین پیشین خریداری نماید این فرایند قابلیت تکرار دارد و اضافه درآمد این کار هربار در صندوقی به نام فند روانشادان جوانمردی و بختیاری قرار بگیرد که از محل آن هزینه‌های جاری و عمرانی انجمن پرداخت شود. من خواهش می‌کنم همه به این پیشنهاد رای مثبت بدهید. اگر مجمع نظرش خلاف این بود به هر دلیلی چشم ما می‌پذیریم. اگر موافقت شد که عالی است و اگر موافقت نشد لطفا به انجمن راه کار پول در آوردن نشان دهید.
فرنشین هیات‌رییسه‌: آیا شما گزارش توجیهی در این مورد دارید؟ شما گفتید با هم اندیشی به این نتیجه رسید. اگر گردش این دوره‌ی انجمن نتوانست این کار را به سرانجام برساند گردش دوره‌ی بعد بتواند با استفاده از این طرح‌ توجیهی کار را به سرانجام برساند.

افشین نمیرانیان: ما با سه نفر از هموندان هیات‌مدیره که از سازنده‌های خوب هستند مشورت کردیم که کتبی نیست، ولی صورت جلسه شده است.
فرنشین هیات رییسه‌: آیا شما این کار را با مزایده انجام می‌دهید؟
فرنشین انجمن زرتشتیان تهران: بله ولی من خُبره نیستم از گروه خُبره استفاده می‌کنیم. ما فراخوان می‌دهیم که خُبرهای هازمان بیایند.
فرنشین هیات رییسه‌: شما الان اگر مجمع مجوز بدهد، با توجه به مزایده حتما رقمی وارد انجمن می‌شود این خود نیاز به مرام نامه دارد آیا مرام‌نامه دارید؟
افشین نمیرانیان: ما چیزی را که نوشتیم همان فند جوانمردی است.
فرنشین هیات رییسه‌: آیا شما هیات‌امنایی می‌گذارید؟
فرنشین انجمن: هنوز تصمیم نگرفتیم. در مورد فند می‌گویم هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرد. در مورد خُبرگان اگر کار تکراری باشد خُبرگان ثابت هستند.
فرانک زنده‌نوش: روالی که منجر به تغییر داریی می‌شود گزارش بازرس لازم دارد. این صحبت‌ها را من اکنون شنیدم و کمیسیون موقوفات تنها کمیسیونی است که اطلاع دارد و این اطلاعات برای تصمیم‌گیری کافی نیست و این صحبت‌ که اگر اموال انجمن بلااستفاده باشد هیچ فایده‌ای ندارد کاملا قبول دارم. البته طرح قشنگی را بیان کردند ولی این پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی دارد و ما نیاز به طرح توجیهی داریم. پروژه‌ی به این بزرگی باید از اول تا آخرش معلوم باشد به نظر من نخستین چیزی که اینجا باید مصوب شود انتخاب هیات است. چون این کار یک کار دراز مدت است و کار کوچکی نیست. حرف از میلیارد‌ها تومان پول است و نیاز به هیات‌خُبره دارد که باید معلوم شود این هیات‌خُبره از چه کسی باید رای بگیرد.
شهریار جویبان‌پور، کنشگر پیشکسوت: بابت مدیریت این قسمت که می‌خواهند مشارکت کنند، افرادی که ملکشان را مشارکت می‌کنند، ملک خودشان است و خودشان بالای سر آن ملک هستند چندین بار به ملکشان سر می‌زنند و بالای سر کار هستند. این ملک آنجا رها شده است و کسی به آن سر نمی‌زند. به عنوان مثال انجمن سالی 60 میلیون تومان به نگهبان می‌دهد تا مراقب زمین باشد، ولی من صبح خواستم قیمت منطقه‌ای ملک را در بیاورم وقتی با بنگاهی آنجا تماس گرفتم بنگاهی به من گفت آنجا پارکینگ شده است. من پسین خودم رفتم و دیدم 14 ماشین آنجا پارک شده است. این مدیریتی که ماهی پنج میلیون تومان به نگهبان آنجا می‌دهد و نگهبان آن زمین را به پارکینگ تبدیل کرده است حالا اگر همسایه‌ها استشهاد تهیه کنند و ببرند شهرداری این زمین پارکینگ شود و دیگر ارزشی ندارد پاسخ‌گو است؟ مگر انجمن نبود که سال قبل خانه یوسف آباد با پهنای 14 متر را فروخت و ملکی با پهنای پنج متر در میدان فاطمی خرید و یا روبه‌روی تیاتر شهر ملک جوانمردی را فروختند و در میدان حر ملکی را خریدند. با این کارشان طلا را دادند و به جای آن حلبی گرفتند. آیا این دلسوزی است؟ زمین بهرام کیانی پور را چند سال پیش می‌خواستند بسازند که 900 تومان مشتری داشت. من آن زمین را برای انجمن ساختم و یک و ششصد هم خرجش کردم اکنون 2.5 شد. حالا 40 میلیارد تومان قیمتش است. الان هم آنجا را خودمان جوازش را بگیریم و بسازیم چرا خودمان این کار را انجام ندهیم؟ آن منطقه اکنون متری 400 میلیون تومان است. 400 متر زمین 160 میلیارد تومان می‌شود. زمین اهرستان را من نامه دادم که 18میلیارد تومان می‌خرم ولی به من نفروختید آن وقت آن زمین را 12 میلیارد تومان به غیر فروختید. الان هم بفرمایید. مثال دیگر خانه فریدونیان 535 متر زمین است. اکنون 580 متر وضع موجود است که من اصلاح کردم گفتم سند بدهید تا ببرم سند را برای شما اصلاح کنم، ندادند. یکی از هموندان انجمن در خانه من آمد و گفت یک نفر پیدا شده و 55 متر اضافه را می‌خواهیم به سند اضافه کنیم و گفت که آن شخص با گرفتن 200 میلیون تومان می‌تواند سند را اصلاح کند، من در پاسخ به آن هموند گفتم وجدانا می‌خواهید سند را اصلاح کنید؟ گفت بله من به انجمن گفتم به من وکالت کاری بدهید و حتا اگر اعتماد ندارید یکی از هموندان را همراه من بفرستید من این سند را اصلاح می‌کنم و به شما می‌دهم. زمین محله حکمت زمین مرغوبی است. من می‌توانم جواز ساخت بگیریم و با کمک خیرین آن زمین را می‌سازم. ساختمان کیخسروی را می‌خواستم بسازم شما گفتید بساز ولی نیت‌نامه روی آن نگذار. شما حاضر بودید که 40 درصد به غریبه بدهید تا زمین را برای شما بسازد، ولی من گفتم من این زمین را می‌سازم و آن 40 درصد را به نمی‌خواهم به جاهای دیگر از این پول کمک کنید، ولی فرنشین انجمن برگشت به من گفت شما اینجا را بساز به بقیش کاری نداشته باش. این حرف دکتر به من بوده است.
افشین نمیرانیان: من کسی هستم که به کسی این حرف را بزنم! به خدا راحت‌ترین اتفاق برای من این است که شما قبول نکنید، بعدها من مدعی خواهم شد.
آرمان سپنتا: دو روز پیش من هموند تهرانپارس شدم من راه کار می‌دهم. ابتدا من فلش بک به تاریخ می‌زنم در زمان بنی‌عباس ایران بالای 35 درصد زرتشتی داشت، در زمان صفویان جمعیت ما به یک میلیون و سیصد هزار تن رسید و در زمان قاجار 700 خانوار شدیم چرا هازمان ما به این قهقرا رفت؟ تنها شوکی که بر ما وارد شد در زمان حمله محمود افغان به ایران بود، در آن زمان هازمان‌ما در زمان قاجار به 700 تن رسید. روانشاد مانکجی داراپوروالا باعث شد که جزیه از روی دوش زرتشتیان برداشته شود. ما تعداد محدودی ماندیم. خوب یک سری مال هم داریم. من همین جا از هموندان انجمن قدردانی می‌کنم که با این همه سختی و فشار باز هم درون انجمن هستند و به هازمان خودشان خدمت می‌کنند. من برای اینکه انجمن خودش به تنهایی نمی‌تواند زمین را بسازد راه‌کاری دارم.

آرمان سپنتا راه کار خودش را اینگونه بیان کرد، راه کارمن این است که برای کار تجاری ما یک شرکت تجاری زرتشتیان تشکیل دهیم و سهام بفروشیم و هر کسی برپایه یک قیمتی تعدادی سهام بردارد. با این کار بار مالی از روی دوش انجمن برداشته خواهد شد. اکنون این شرکت می‌تواند با انجمن برای ساخت زمین مشارکت ‌کند و زمین را برای انجمن بسازد و از سودی که سهم سازنده خواهد شد، هر کسی به نسبت سهمش از آن بهره می‌برد.
آرش خداد کوچکی: در مورد ملک باید بگویم که ما در مجمع همگانی عادی هستیم و این مجمع صلاحیت گفت‌وگو در این مورد را ندارد و باید این پیشنهاد در مجمع فوق‌العاده مطرح شود. درباره‌ی آگهی روزنامه هم یک سایر موارد آورده شده است که باید عین موارد مطرح شده در دستور جلسه، در آگهی هم ذکر می‌شد که نشده است. مورد بعدی این است که انجمن یک موسسه غیر انتفاعی است و زیر مجموعه‌ی قانون تجارت است.
یکی از باشندگان: حرف‌های شما به شکل کلی اشتباه است.
آرش خداد کوچکی: کجای حرف من اشتباه است.
فرنشین هیات رییسه‌: اگر صحبت‌های شما تمام شده نفر بعدی بیاید.
آرش گشتاسب: سو‌تفاهم پیش نیاید شما گفتید ما آپارتمان‌ها را با یک ملک کلنگی یا زمین هم ارزش با این زمین معاوضه می‌کنیم. ولی زمان این کار را نگفتید. چون ممکن است برای دوستان پرسش ایجاد شود. آیا این قیمت زمین در زمانی که آپارتمان ها را فروختیم ارزش‌گزاری می‌شود؟ چون ارزش زمین‌ها به متراژ و محل نیست بلکه زمان ساخت هم در ارزش‌گزاری تاثیر دارد. درخواست بعدی این است که ارجحیتی به سازندگان زرتشتی داده شود.
فرشاد فرهی‌فر، فرنشین کمیسیون فرهنگی: من دیروز داشتم اساسنامه‌ی انجمن را نگاه می‌کردم اگر کلمه تجارت را در اساسنامه جستجو کنید فقط چهار بار این کلمه آمده است. بار نخست در ماده 15 تبصره 2 آمده است که می‌گوید، تشکیل مجمع همگانی برابر قانون تجارت بر دو نوع است مجمع همگانی عادی و مجمع همگانی فوق‌العاده، بار دوم در ماده 16 تبصره یک آمده است که می‌گوید، مجمع همگانی عادی می‌تواند به شکل فوق‌العاده تشکیل شود. بارسوم در ماده 17 آمده است که در آنجا نوشته، در مجمع همگانی فوق‌العاده شرایط و اختیارات و مصوبات آن برابر قانون تجارت است، چهارمین مورد تبصره 2 ماده 25 درباره بازرس‌ها است که وظایف آنان همان است که در قانون تجارت آمده است. جایی گفته نشده است که انجمن زیر نظر قانون تجارت است و جایی گفته نشده است که هیات‌مدیره باید برابر قانون تجارت عمل کند و هیچ چیز دیگری هم گفته نشده است. وظایف بازرس‌ها، انتخاباتشان جملگی برابر قانون تجارت است. اینکه در مجمع عادی دستور جلسه چه چیزی می‌تواند باشد تصمیم‌گیری آن با هیات‌رییسه‌ است. ما پیشتر هم این تجربه داشتیم و برابر اساسنامه این موارد را در مجمع عادی بیان کردیم. در جواب خانم زنده‌نوش مواردی که اینجا مطرح شده است باید بگویم تقریبا تمام موارد به شکل کامل در جلسه هیات مدیره مطرح شده و در مورد آن کامل با هم گفت‌و‌گو کردیم چگونه است که شما می‌گویید من همین امروز شنیدم من فرنشین کمیسیون موقوفات نیستم و فرنشین کمیسیون فرهگی هستم، ولی موضوع را می‌دانستم.
فرامرز پوررستمی: نخست این زمین در خطر است ما هرچه زمینِ نساخته داریم جملگی در خطر هستند، شهرداری مهلت نمی‌دهد و فوری روی آن طرح می‌گذارد و فضای سبز ایجاد می‌کند.
دوم آنچه که مهم است تشکیل هیات خُبره است که این وظیفه تک تک ماست که درست نظارت کنیم.
سوم  آقای جویبانپور گفتند به کمک همکیشان می‌سازم حرفی که می‌زنید باید ضمانت اجرا داشته باشد. حرف باد هوا است،  هرکسی آمد و گفت می‌سازم باید ضمانت اجرا داشته باشد.
چهارم به عنوان کسی که در کمیسیون موقوفات هستم حرفی‌زده شده که آن حرف درست نبود. بازرس‌ها در هر کمیسیونی می‌توانند باشنده باشند و اگر بازرس‌ها نمی‌آیند گردن خودشان است.
یکی از بازرس‌ها: شما تغییر ساعت دادید.
فرامرز پوررستمی: نه اصلا این‌گونه نیست هر کمیسیونی ساعت کار مشخصی دارد. در گردش 45 هیچ مانعی برای باشندگی بازرس‌ها در کمیسیون‌ها وجود ندارد.
اسفندیار بهزادی: این که در هر دوره‌ای اموال انجمن را می‌خواهید تبدیل به احسن کنید کار منطقی است. خیلی جا‌ها را  ساختیم و اجاره دادیم، حرفی که من دارم این است که آقای دکتر در طرح توجیهی خودشان گفتند از مازاد این درآمد برای امور جاری انجمن استفاده می‌کنند، آیا انجمن به اندازه کافی ملک ندارد که امورات جاری انجمن از آن تامین شود؟ نکته دوم، من از راه اطلاع‌رسانی بازرس‌ها متوجه شدم که امروز نشست است پرسش من از انجمن این است، انجمن زرتشتیان تهران شما چگونه اطلاع‌رسانی کردید که من اطلاع نداشتم؟ اگر این بازرس برای من در کانالش اطلاعیه نمی‌فرستاد من امروز اینجا نبودم. شما اطلاع‌رسانی نکردید تنها به نشر آگهی در روزنامه اکتفا کردید.
بهمن تیمساری: این مطلب درباره‌ی یکی از اموال انجمن است و چون مسیر راه به شکل روشن و شفاف مشخص نشده است همه‌ی ما اکنون سردرگم شده‌ایم، ایشان گفتند این مورد باید به مهرماه بیافتد. بنابراین اینگونه مسایل کلی نیاز به مدرک، طرح توجیهی، مشخص شدن زمان‌بندی و همه‌ی اصول دارد که باید تمامی این اصول رعایت شود.
بابک شهریاری، فرنشین کمیسیون مالی: نویسنده‌ای که کتاب یک،دو، سه تا بی‌نهایت را نوشته و من توصیه می‌کنم حتما این کتاب را بخوانید در کتابش نوشته، بی‌نهایت‌ها مراتب دارند و بزرگترین مرتبه‌ی بی‌نهایت مربوط به بی‌نهایت منحنی‌هایی است که می‌توان ترسیم کرد. لطفا درباره‌ی مسیر پیشنهاد ندهید چون ما از میان این بی‌نهایت مسیر یکی را پیشنهاد دادیم و خواهش می‌کنم درمورد این یک مسیر رای بدهید. دلیل اینکه این پیشنهاد شدنی است خیلی واضح است، چون همه مالکان زمین برای ساخت زمینشان با افراد سازنده سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت می‌کنند و اگر این پروژه نشدنی بود کسی دیوانه نبود که زمینش رابا مشارکت در ساخت بسازد. در نهایت سود مازادی به دست می‌آید. اما آیا این بهترین مسیر است من نمی‌دانم و شما هم نمی‌دانید.
ارسطو ستودیان: من مخالف فروش زمین هستم چون مسیر راه مشخص نیست. ما خودمان تعاونی مسکن انجمن زرتشتیان داریم و این زمین‌ می‌تواند داخل این تعاونی بیاید و برای جامعه هم مفید باشد. خودمان روی آن زمین کار کنیم و مردم هم می‌توانند سهیم باشند ولی متاسفانه پشتیبانی از این تعاونی مسکن نمی‌شود.
مهرداد کاویانی: در مورد این زمین خیلی بحث کردیم شوربختانه در مورد این زمین اطلاعات دقیق نمی‌دهند. به ما گفتند این زمین متری 200 میلیون تومان و آپارتمانش هم متری 150 میلیون تومان ارزش دارد و درصد مشارکت هم 60 به 40 است. خانم زنده‌نوش گفت «طرح توجیهی بیاورید، ما مخالف این طرح نیستیم ولی باید شفاف باشید» این زمین اگر در سه سال آینده ساخته شود وضعیت قیمت آن روز را باید حساب کنید و ببینید قیمت آپارتمان و زمین در آن سال چقدر است. اکنون می‌گویند ما پول نداریم خوب از پول فروش هتل اطلس استفاده کنید. شریک نگیرید ولی اگر می‌خواهید شریک هم بگیرید خوب از هازمان خودمان شریک بگیرید.
ساسان نیکنام، فرنشین کمیسیون ساختمان و موقوفات انجمن زرتشتیان تهران: در جلسه هیات‌مدیره تمام موارد دو ساعت توضیح داده شد و همه قانع شدند به جز هموندان بازرس که آنها هم قانع شدند و تنها آقای کاویانی قانع نشدند. ایشان اصرار بر ساخت ملک توسط خودمان دارند. ساختمان کیخسروی در سال 1383 جواز ساخت گرفت ولی نتوانستیم آن را بسازیم. انجمن نمی‌تواند بسازد. یکی از دوستان درمورد زمین جوانمردی صحبت کرد. ما به علم و آگاهی زمین را فروختیم و باید بگویم که آن زمین طلا نبود. این را هم بگویم که این زمین قرار است لایحه کاربری آن تغییر کند.
خداداد نمیری، هموند هیات مدیره گردش 40 و41: آقای نیکنام الان گفت «ملک‌های که پیش از این ساختیم برای ما نفعی نداشته است ولی اکنون برای ما سود دارد. گفتند متن حقوقی محکم می‌نویسیم» من اینجا از ایشان پرسشی دارم در رابطه با زمین اهرستان آن متن حقوقی محکمی که نوشتید را چه کردید؟ آقای پوررستمی گفتند که در هیچ گردشی منعی برای ورود بازرس‌ها وجود ندارد من خودم حضورشان را منع کردم چون بازرس‌ها دخالت می‌کردند، در صورتیکه بازرس اجازه دخالت ندارد. درهیچ سالی ما مشارکتی با هیچ کسی نداشتیم و نباید هم داشته باشیم، خودتان تبدیل به احسن کنید. کم شدن نقدینگی به شوند ملک‌هایی است که داریم در خطر بودن ملک ممکن است وجود داشته باشد، ولی برابر گفته یکی از نمایندگان که به من گفتند «همچین خبری نیست و ایشان دقیقا به من گفت دست روی ملک شما نمی‌گزارند» شاید کاربری آن ملک را تغییر بدهند. من از همه باشندگان درخواست دارم در امور مشارکت در ساخت رای ندهید، اگر خود انجمن خواست بسازد رای بدهید.
کامبیز میزانیان هموند پیشین هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان تهران: درباره‌ی صلاحیت مجمع عادی که صحبت شد من هم معتقدم که در صلاحیت این مجمع نیست. انجمن زیر نظر ثبت شرکت‌ها است و مفاد قانون تجارت بر انجمن صادق است. کارمن کار تجاری است. آیا شما بدون طرح توجیهی چیزی را می‌پذیرید؟ کسی مخالف تبدیل به احسن‌شدن نیست ولی باید اطلاعات دقیق باشد چرا پیش از این کارگروهی تشکیل نشده است؟ اگر چندین راه وجود داشته است پس چرا طرح توجیهی هر کدام از این راه‌ها را ارایه نمی‌دهید. اکنون هم هر زمانی که طرح توجیهی آماده شد مجمع فوق‌العاده بگذارید و طرح را به پیش ببرید.
افشین نمیرانیان: در مورد طرح توجیهی همان گونه که توضیح داده شد. شاید حرف شما درست باشد. هیات‌مدیره وجود دارد ما جملگی یک خانواده‌ایم و باید اعتماد در خانواده وجود داشته باشد. شما این هیات‌مدیره را انتخاب کردید و به آن هم اعتماد دارید. با کلیات طرح اطمینان دارم که همگی موافق هستید، به هر حال مجمع تصمیم گیرنده است. پیشنهاد هیات‌مدیره مشخص است اول تایید مصوبه را از مجمع  می‌گیریم و سپس جزییات طرح را آدم‌های خُبره برای مجمع توضیح خواهند داد. ما آدم‌های خُبره‌ای داریم. انجمن از آن‌ها درخواست می‌کند تا آن‌ها این کار را بکنند. ما نخست رای مجمع را می‌گیریم و بعد کار انجام می‌دهیم. من می‌گویم پیشنهاد خوبی است.

فرنشین هیات رییسه‌: برخلاف خواسته هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان تهران که درخواست دارد تا امروز رای نهایی گرفته شود، پیشنهاد هیات رییسه‌ با توجه به صحبت‌هایی که شد این است که در جلسه بعدی همه مشارکت کنیم و همین ترکیب هیات‌رییسه‌ در همان روز هم در خدمت شما هستند و من از آقای دکتر پوزش می‌خواهم که خلاف نظر ایشان صحبت می‌کنم. هیات رییسه پیشنهاد می‌کند برای قبول این پیشنهاد رای‌گیری کنیم و به شکل اصولی پس از تامین نظرات مجمع و با توجه به پرسش‌های مطرح شده به خصوص درباره‌ی طرح توجیهی و مشخص شدن مجری طرح، زمان و مسایل دیگر، مجمع در نشست روز 14 مهرماه تصمیم نهایی را بگیرد. اجازه بدهید این را به رای بگذاریم.
افشین نمیرانیان: من اجازه نمی‌دهم، ولی شما فرنشین هیات‌رییسه‌ هستید ولی من مخالفم.
اسفندیار خدایاری، فرنشین هیات رییسه‌: همکیشان فروشی در کار نیست همه این را توضیح دادند. تنها رای تبدیل به احسن‌کردن خواهد بود. ما در این مجمع به نتیجه خوبی رسیدیم و صحبت‌ها و پیشنهادهای خوبی هم بیان شد. رای‌گیری برای قبول پیشنهاد هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان تهران تنها برای تبدیل به احسن‌کردن این زمین به شکل اصولی است تا انجمن بتواند کار‌هایش را انجام دهد. پس از تامین نظرات مجمع در نشست آینده موضوع مطرح و رای‌گیری نهایی انجام خواهد شد، توجه کنید ما هیچ کاری نمی‌کنیم و این رای مشروط و کلی است.
موافقت اصولی با پیشنهاد انجمن رای آورد و قرار شد در 14 مهر ماه 1402 هیات مدیره انجمن با آوردن طرح توجیهی، در آن زمان تصمیم‌گیری  نهایی خواهد شد.
مجمع در ساعت 13 پایان یافت و سپس شمارش آرا آغاز شد و در ساعت 14 و 30 دقیقه با پایان یافتن شمارش آرا اعلام شد که از 256 باشنده تنها 252 تن در رای‌گیری شرکت کردند و از این تعداد رای، بازرس‌ها برگزیده شدند.
فرشاد خورشیدیان، فرانک زنده‌نوش و مهرداد کاویانی به‌عنوان بازرس‌ها اصلی و بهمن تیمساری و خداداد راسخی به‌عنوان بازرس‌ها علی‌البدل (:جانشین) برگزیده شدند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

  1. پرسشی دارم از این خانم موبدیار آیا اگر همسر شما عضو هیات مدیره و ذینفع نبود به خودتان اجازه می دادید تا اینگونه به بازرسان تهمت بزنید. یکی از بازرس ها حسابرس رسمی، یکی حسابدار و هر سه از دلسوزان جامعه هستند همانند بسیاری از اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان. برای اولین بار بازرسین متفاوت عمل کرده اند و در مجمع افراد جاافتاده حضور پیدا کرده و بحث گفتگوهای جدی انجام دادند با هدف بهبود شرایط، در چنین جوی اتفاقا این شما هستید که با احساسی و غیراخلاقی کردن فضا، به کار بردن واژه‌هایی نظیر سوپر من و خودم بلدم، رفتار پوپولیستی از خود بروز می دهید لااقل ای کاش احترام سن طرفهای خود را نگه می داشتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-07