تارنمای خبری امرداد

گزارش تصویری از گهنبار شاه‌عباسی در کرمان

آیین اوستاخوانیِ گهنبار شاه عباسی در آتشکده دولت‌خانه کرمان برگزار شد.
موبدان فریدون هرمزدی و هومن فروهری اوستاخوانی این گهنبار را بردوش داشتند. این گهنبار برای یادبود رفع خطری که در زمان شاه عباس صفوی برای زرتشتیان پیش آمده بود، برگزار می‌شود.

امروزه بیشتر زرتشتیان کرمان در برگزاری این گهنبار شرکت می‌کنند. در این گهنبار باشندگان با گوشت بریون، سبزی، ترب، دونو، سداب، سیرو، پشمک، ماست و خرما پذیرایی می‌شوند. 

 تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

فرتور از نگار نوشادی است.
6744

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید