تارنمای خبری امرداد
امروز آذر ایزد در گاهشمار زرتشتی، نهم فروردین‌ماه

آتش؛ ای آفریده اهورامزدا فروزان باش تا دیر زمان

امروز آذر ایزد و فروردین‌ماه سال 3758 زرتشتی، شنبه 9 فروردین‌ماه 1399 خورشیدی، 28 مارس 2020 میلادی

ایزد آذر از بزرگترین ایزدان دین زرتشتی است و آن نگهبان آتش است. آذر از آفریده‌های بزرگ اهورامزد است. زرتشتیان، در تاریخ خود «آتش» را به مانند پرچم سپندینه می‌دانند و آذر ایزدی است نگهبان این نماد پایداری و استواری دین زرتشتی. در فرهنگ ایران، آتش یکی از پدیده‌های طبیعی با ارزش است چون گرمای زندگی را در کالبد دیگر پدیده‌های هستی جاری می‌سازد.

«آذر» در اوستا «آترَ»، نهمین روز از هر ماه سی‌ روزه و نهمین ماه در سالنمای زرتشتی به این نام است. آذر ایزد نگاهبان آتش و فروزه‌ی اهورامزدا است از این رو گاه او را در شمار امشاسپندان آورده‌اند. آذر به چم آتش و گرما و نیروی داخلی برای جنبش و حرکت است. ایزد آذر از بزرگترین ایزدان دین زرتشتی است و آن نگهبان آتش است. آذر از آفریده‌های بزرگ اهورامزد است. زرتشتیان، در تاریخ خود «آتش» را به مانند پرچم سپندینه می‌دانند و آذر ایزدی است نگهبان این نماد پایداری و استواری دین زرتشتی. آتش یکی از آخشیج‌های چهارگانه طبیعت است که ایرانیان همواره آن‌را پاس می‌داشته‌اند. جه نیکوست در این روز آتش نیایش خواندن و نیایش به درگاه اهورامزدا.در فرهنگ ایران، آتش یکی از پدیده‌های طبیعی با ارزش است چون گرمای زندگی را در کالبد دیگر پدیده‌های هستی جاری می‌سازد و با نور خود که نشانی از آذر اهورایی است جان و دل یاران اهورامزدا را روشنایی می‌بخشد پس سوی پرستش اهورامزدا است. هر زرتشتی برای نیایش باید رو به سوی روشنایی و پشت بر تاریکی کند. آتش پرستاران در آتشکده از آن پرستاری می‌کنند. جشن آذرگان از جشن‌های ویژه آتش در فرهنگ ایران است. . روز نهم هر ماه و ماه نهم هر سال خورشیدی به نام این ایزد است و زرتشتیان آذر روز از آذرماه را جشنی می‌گیرند که آذرجشن، جشن آذرگان نامیده می‌شود.

نماد گل آذر ایزد گل آذریون است.

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

شادمان کن مرا به می که جهان

شادمان شد به فر دولت شاه

 اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

به راه شو و نان مپز چه گناه گران است

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (آذر) مپز نان، که دارد گناه / بدین روز، نیک است رفتن به راه

هفتم تا یازدهم فروردین‌ماه زیارت پیر هریشت

امروز آذر ایزد از ماه فروردین، سومین روز از زیارت و نیایش همگانی پیر هریشت است. زیارتگاه پیر هریشت در 90 کیلومتری غرب یزد و در فاصله‌ی 15 کیلومتری شهر اردکان جای دارد و زمان زیارت آن هرساله 7 تا 11 فروردین‌ماه است. ساختمان اصلی زیارتگاه در بالای کوهی کم ارتفاع قرار گرفته است. به باور زرتشتیان پناهگاه دختر یزدگرد که نامش مروارید (نام او را گوهربانو نیز گفته‌اند) بوده است. آورده‌اند که گوهربانو بر کودکی گمشده نمایان شد و فرمود تا از پدر بخواهد که پیر هریشت را بنیاد گذارد. همچنین یکی از آیین‌های کهن زرتشتی که هیرومبا نام دارد (آیینی به مانند جشن سده) در این زیارتگاه و روستای زرتشتی‌نشین نزدیک به آن به نام شریف‌آباد برگزار می‌شود.

 

2.3/5 - (3 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید