تارنمای خبری امرداد
با پدیداری کووید-19

زرتشتیان کرج دورواج به پیشواز گهنبار میدیوزرم‌گاه می‌روند

  پدیداری و جهانی شدن کووید-19 بر شیوه‌ی برگزاری آیین‌ها تاثیرگذار بوده است. زرتشتیان کرج در  شرایط ویژه‌ی کنونی، همازور با موبدان یسناخوان، دورواج به پیشواز گهنبار میدیوزرم‌گاه نخستین چهره در سال نو می‌روند.
انجمن زرتشتیان کرج به آگاهی رساند، پیرو «وَچَر» انجمن موبدان تهران بر پایه‌ی بایستگی رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از گردهمایی در همه‌ی آیین‌ها، چونان چَهره‌ی گذشته، موبد گودرز ماوندی همازور با دیگر موبدان یسناخوان در واج‌یشت گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه در سپیده‌دم روز خور ایزد چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1399 خورشیدی ساعت ۵ بامداد با خواندن درون گاهنبار به پیشواز این چهره از گهنبار رفته و با دمیدن آفتاب، گهنبار میدیوزرم‌گاه را با نو کردن کشتی آغاز می‌کند و با خواندن اوستای۱- آفرینگان گاهنبار۲- آفرینگان دهمان۳-کرده سروش۴- همازور دهمان و برساد با آرزوی تندرستی و نیک‌فرجامی برای همگی بهدینان و نیکان و وهان ایران و هفت کشور زمین به خشنودی اهورامزدا تحویل داده و آرزوی دیرزیوی، درست‌زیوی، شادزیوی و به کامه‌زیوی برای همگان را از اورمزد توانا خواستار می‌شویم. همکیشان نیز می‌توانند در خانه‌ی خود همازور شده و کمینه یکی از بخش‌های اوستا یاد شده را همزمان با موبدان بخوانند. به امید آنکه تندرستی بر پهنه‌ی جهان و جهانیان گسترده شود.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. گهنبار میدیوزرم گاه یا میانه‌ی بهار، نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. مجمر آتش و چراغ روغنی نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید